Agromex - Největší distributor zemědělské techniky v ČR
Dnes je 20.7. – svátek slaví Ilja

Amazone 30 let provozuje podporu a teď vydává mobilní aplikaci pro správné nastavení rozmetadla hnojiv

Zveřejněno: 10. 3. 2020

Každý, kdo kalibroval rozmetadlo umělých hnojiv, uzná, že mobilní aplikace může ušetřit čas, nemluvě o ekonomických výhodách – správně nastavené rozmetadlo sníží plýtvání a zlepší výnos plodin.

Mobilní aplikace umí správně nastavit rozmetadlo hnojiv

Téměř tři desetiletí se německý výrobce techniky na ochranu rostlin Amazone věnuje problematice správného nastavení rozmetadla umělých hnojiv. Již v roce 1992 se firma Amazone zavázala poskytovat poradenství v oblasti hnojiv. V té době bylo zjištěno, že u široké škály typů hnojiv je pro zemědělce nemožné najít ideální nastavení rozmetadla pro každé hnojivo. I stejné typy hnojiv nebo hnojiva se stejným názvem mohou mít odlišné vlastnosti. Vlastnosti hnojiva se mohou změnit i špatným skladováním. Amazone od té doby zemědělcům poskytuje poradenství. Zemědělci mohou zdarma zasílat vzorky vlastních hnojiv nebo kontaktovat servisní podporu na telefonu.

Rozvoje chytrých mobilních telefonů se chytila i firma Amazone. V roce 2011 byla představena první mobilní aplikace umožňující přímo na poli najít správné hodnoty nastavení rozmetadla v závislosti na typu hnojiva. Zemědělci a výrobci hnojiv každoročně do Amazone zasílají velké množství vzorků hnojiv. Amazone tak může mobilní aplikaci udržovat stále aktuální.

V roce 2015 na veletrhu Agritechnica byl představen systém EasyCheck pro kontrolu a zlepšení příčného rozhozu hnojiva. Systém zajistí optimální rovnoměrnost příčného rozhozu, a to i v případě hnojiv, které nejsou v rozmetacích tabulkách. Celý systém sestává ze 16 lehkých gumových rohoží a mobilní aplikace EasyCheck. „V aplikaci se musí nejprve založit profil rozmetadla – zadat konkrétní typ, namontované rozmetací kotouče a pracovní záběr. Následně se pořídí fotografie hnojiva, zadá se jeho název a vybere skupina hnojiv. Při samotném použití se gumové rohože rozmístí v dané vzdálenosti od kolejového řádku a následně se provede rozmetání hnojiva v příslušných kolejových řádcích. S pomocí chytrého telefonu se jednotlivé rohože se zachyceným hnojivem vyfotografují. Aplikace pak automaticky porovná, kolik hnojiva se zachytilo v jednotlivých rohožích a provede srovnání výsledků dosažených v jednotlivých řadách. Nebude-li výsledek rozmetání optimální, aplikace navrhne úpravu nastavení rozmetadla. Při pořizování fotografií jednotlivých rohoží je nutné dbát na to, aby neobsahovaly cizí předměty a byly rovnoměrně osvětleny. V opačném případě by aplikace mohla chybně vyhodnotit vstupní data,“ uvádí společnost Agrotec.

Výhody obou výše zmíněných aplikací nyní kombinuje nová mobilní aplikace Amazone mySpreader. V této aplikaci lze snadno najít a vybrat správné hnojivo. Aplikace poslouží i ke kontrole rohoží EasyCheck. Získaná data jsou pak přiřazena hnojivu použitému pro optimalizaci. Každý uživatel si může vytvořit vlastní databázi hnojiv, ve které může kdykoli vyvolat vlastnosti hnojiva, výsledky rozmetání a nastavení rozmetání. Pomocí aplikace je také možné kontaktovat servisní podporu. Nastavené hodnoty a výsledky mohou být snadno předány odborníkům. Kromě toho aplikace obsahuje nabídku k provedení kalibrace. Uživatel je doprovázen bod po bodu manuální kalibrací.

Všechna nastavení rozmetadla lze nově přes bluetooth přenést z aplikace mySpreader do rozmetadla. Po tomto přenosu dat se rozmetadlo automaticky nastaví. Výhodou je úspora času, eliminace chyb během nastavování a vyšší pohodlí.

Celý systém „all-in-one“ funguje takto: Otevřete aplikaci a vyberte hnojivo, data se odešlou do terminálu traktoru, nastavíte testovací sadu EasyCheck, aplikujete zkušebně hnojivo na rohože umístěné na poli, otevřete mobilní aplikaci a jednotlivé rohože vyfotíte a data odešlete do terminálu.

Autor: Milan Jedlička1)
Foto: Amazone

1) čerpáno z materiálů Amazone