Víceúčelové rotační plečky GST BIOSTAR. Nástroj na celoplošnou mechanickou kultivaci
Dnes je 4.3. – svátek slaví Stela

České pluhy Sukov ořou až na Sibiři, výrobce nyní posiluje i na tuzemském trhu

Zveřejněno: 11. 3. 2020

„Díky produktu, který dokážeme vyrobit, jsme ve světové top desítce“, říká současný majitel společnosti Sukov s.r.o., pan Vojtěch Suchánek, který se s námi podělil o zajímavé informace. I přes tisíce vyrobených kusů pluhů v různém provedení zde stále dochází k jejich inovování a přitom jsou permanentně oceňovány zemědělci napříč světovými trhy.

Čtyřradličný pluh Sukov. Na tomto pluhu jsou slupice mechanicky jištěny listovou pružinou

Na okraji Huštěnovic na Zlínsku sídlí česká firma Sukov s.r.o. vyrábějící pluhy. „S výrobou pluhů začali rodiče v roce 1991. V té době de facto nahradili roudnického výrobce pluhů. V roce 1995 jsme vyrobili první obracecí pluh a od roku 2000 začala výroba polonesených pluhů. Postupně jsme došli k tomu, co vyrábíme nyní, tedy až k třináctiradličným pluhům. Začínali jsme v malé dílně, dnes se firma rozkládá na dvou hektarech,“ seznámil nás s historií majitel, pan Vojtěch Suchánek.

Široká nabídka pluhů v různém provedení za rozumnou cenu

S pluhy značky Sukov se můžeme setkat prakticky po celém světě. V 90. letech minulého století se Sukov zaměřoval jen na český trh a od jeho nasycení kolem roku 2000 začal pluhy exportovat nejprve do Německa, Polska a posléze až na Dálný východ a Sibiř. V tu dobu se konkurence soustřeďovala jen na tuzemský trh, a tak si Sukov získal náskok na exportních trzích – zejména v republikách Ruské federace, kde si drží dodnes silnou pozici. Většina z 500kusové roční produkce pluhů je určena na export. „Pluhy dodáváme do východní Evropy, pokrýváme celou Ruskou federaci včetně zemí bývalého Sovětského svazu. Měli jsme dodávky i do Číny, Afriky, Austrálie, ojediněle do Ameriky a nyní komunikujeme s Novým Zélandem. V současnosti se začínáme opět více zaměřovat na západní Evropu,“ vyjmenoval pan Suchánek lokality vývozu a ozřejmil nám další firemní plány: „Jsme ale česká firma, takže je v našem zájmu dodávat pluhy i na tuzemský trh, kam chceme dodávky, obzvláště polonesených pluhů, v následujících letech posílit.“

Portfolio firmy zahrnují dvouradličné jednostranné pluhy, které jsou mimo jiné dodávány do českých škol, tříradličné a čtyřradličné pluhy často putující do Afriky. Větší polonesené pluhy dodávané do Německa a největší, až třináctiradličné pluhy jsou převážně určené pro východní trhy. Stěžejním výrobkem jsou čtyřradličné a pětiradličné obracecí nesené pluhy typu Junior Roto, SKR Roto, Downhil a šestiradličné, osmiradličné a devítiradličné obracecí polonesené pluhy nesoucí označení ArcoAgro. Vyrábí se též různé modifikace a kromě toho také široká škála orebních těles, příslušenství, jako jsou předradličky, kotoučová krojidla atd. Společnost Sukov umí zákazníkovi nabídnout to, co potřebuje. Dovede jako jedna z mála firem vyjít vstříc i speciálním požadavkům zákazníka a vyrobit nestandardní typy pluhů. Jeden z takových pluhů, jednostranný čtyřradličný model za speciální traktor, orá ve skleních na Mendelově univerzitě.

Kromě toho ve výrobním programu zaujímají místo i půdní pěchy a podvozek ASSIST. Poptávka po podvozcích se tvoří zejména na východě, kde nemají traktory zadní tříbodový hydraulický závěs. Podvozek pro pluhy vyrábí pouze málo firem. Výhodou podvozku od Sukovu je jeho univerzálnost a možnost agregace s pluhy i od jiných výrobců. V budoucnu plánuje společnost Sukov vyrábět podrýváky.

Obzvláště robustní konstrukce pluhů

Široké spektrum zákazníků z řad zemědělců z různých koutů světa klade velké nároky na kvalitu výroby a konstrukci pluhu. Jak jsme se od pana majitele dozvěděli, pluhy proto musí být robustnější s delší životností. To, co vydrží českému zákazníkovi, u východních odběratelů dle pana Suchánka nevydrží; příčinou je zejména místní tvrdé klima: „Zemědělec na Ukrajině s osmiradličným pluhem zorá za rok do 2000 ha. V Rusku se stejným pluhem a za stejné období zemědělec zorá 5x více. Musíme vyrábět kvalitní pluhy a nešidit konstrukci. Na Sibiři máme zákazníka, který s naším desetiradličným pluhem zoral za sezónu přes 15 000 hektarů a po třech letech provozu mění jen opotřebitelné díly. U konkurenčních pluhů musel měnit každý rok hlavní rám.“ I změna klimatu se během let podepsala na konstrukci pluhů. Tam, kde panuje větší sucho, je práce pro pluh náročnější. Sukov tak dodává zesílená dláta či ostří. Konstrukci pluhů také zesiluje a neustále vylepšuje, protože se pluhy často dostávají do půd, kde probíhalo minimalizační zpracování. Vytvořila se tak na poli pevná spodní vrstva, do které po letech opět vjíždí pluhy, tudíž náchylnost na jejich ohýbání je vyšší. Zajímavé je, že většina konkurenčních pluhů má rám o tloušťce 7 mm, zatímco Sukov má 10 mm, což se pozitivně projevuje na celkové životnosti. Sukov neustupuje kvalitě, materiálům ani konstrukci. Při výrobě používá borovou ocel a je jediným držitelem certifikátu Strenx na hlavní rámovou vysokopevnostní ocel – rám pluhu je pak více elastický, tvrdý a neohýbá se. Předností pluhů firmy Sukov je na všech trzích poměr cena – kvalita. Firma porovnávala své pluhy i s konkurencí přímo na poli a podle ní je kvalita práce k nerozeznání, někdy je dokonce u pluhů Sukov daleko lepší. Kromě dalších certifikátů opravňujících firmu k prodeji pluhů v nejrůznějších státech je v současnosti největší chloubou výrobce certifikát uvádějící, že pluhy Sukov jsou vhodné za traktory Kirovec. „Žádná konkurence Sukovu tento certifikát nemá. Těší nás, že menší firma z České republiky dokázala s tak velkou zemí jako je Ruská federace sjednat tento certifikát. Nyní všichni tamní dealeři obdrží informaci, že naše pluhy jsou vhodné za Kirovce. Certifikát jsme dostali v rámci testů, které probíhají v Rusku,“ řekl pan Suchánek.

Hledání dalších českých obchodních dealerů a plány do budoucna

Pluhy Sukov si mohou čeští zemědělci zpravidla prohlédnout na polním dni v Kámeni na Zemi Živitelce, případně si je vyzkoušet u svého nejbližšího prodejce. V České republice je zatím osm obchodních dealerů pluhů Sukov a v budoucnu chce výrobce jejich počet rozšířit minimálně na patnáct. Bude tak pokryta téměř celá republika. Proto nyní hledá dobré prodejní partnery. Náhradní díly si Sukov sám vyrábí a obchodní dealeři je drží skladem. K tomu pan Suchánek řekl: „Obchodní dealeři jsou od nás proškoleni, jak pluhy servisovat a jak je uvádět do provozu. Jezdí k nám na pravidelné školení. Stejně tak k nám jezdí na školení i servisní pracovníci ze zahraničí. Taktéž od nich získáváme cennou zpětnou vazbu.“

Další plány v rámci rozvoje firmy počítají s navýšením výroby o jednou tolik a s navýšením dodávek do Ruska. Vše ale závisí na výši evropských dotací a kupní síle zákazníků. Sukov je velmi blízko dodávce sedmdesáti osmiradličných pluhů do holdingu, který má půl milionu hektarů. Dalším cílem firmy je prodávat v Česku pluhy ve vyšší výbavě a celkově navýšit dodávky na všech trzích.

Mezi nové destinace patří i chorvatský trh, který je velmi specifický. Podle pana Suchánka tam nechtějí velké pluhy, ale maximálně dvouradličné až čtyřradličné obracecí nesené pluhy v nejlepší možné výbavě – specifické předradličky, krojidlo, nastavení, memory válec, zahrnovače, větší rozestupy mezi orebními tělesy apod., a to vše za příznivou cenu.

Rozšiřování trhů a navyšování výroby vyžaduje optimalizaci výroby, do níž Sukov proto neustále investuje. V současnosti staví novou lakovnu. Velký pozemek, na němž výrobní haly stojí, umožňuje i budoucí rozšiřování výroby. Výrobní ambice firmy Sukov ale sahají až za hranice naší republiky. „Mám vizi, že bychom do tří až čtyř let chtěli otevřít montážní závod v Rusku. V rámci ročního objemu dodaných pluhů na tento trh se nám to vyplatí.“ Ve výrobních halách v Huštěnovicích je možné vidět proces montáže, lakování, svařování, vrtání či pálení.

Autor: Milan Jedlička
Foto: Milan Jedlička, Sukov

Tématické tagy