50 let Kubota v Evropě. Akční nabídka modelů řad M5 a M5N.
Dnes je 12.4. – svátek slaví Julius

Holmer Terra Variant umožnil svému majiteli nabízet komplexní služby v oblasti péče o cukrovou řepu

Zveřejněno: 29. 9. 2020

Jaroslav Teiml se dlouhodobě věnuje pěstování cukrové řepy, přičemž se nebojí hledat i nová řešení v oblastech setí, meziřádkové kultivace, chemické ochrany, sklizně a transportu této plodiny. Pracovní operace prováděné kvalitně a v souladu s precizním zemědělstvím nabízí Teiml i okolním zemědělským podnikům, a aby byla nabídka služeb komplexní, začal nedávno využívat samojízdný aplikátor Holmer Terra Variant 435 pro aplikaci lihovarnických výpalků a digestátu.

Jaroslav Teiml se strojem Holmer Terra Variant 435

V rodinné firmě TEIML s.r.o. Jaroslava Teimla z Hobšovic se zemědělská výroba točí mimo jiné i kolem cukrové řepy. Jejímu pěstování věnuje společnost veškeré úsilí a aby mohla služby zemědělcům poskytovat na co nejvyšší úrovni, pořizuje kvalitní a ověřenou techniku. Dokonce vyvíjí vlastní stroje či díly a nalézá nové technologie užívané v rámci pěstování cukrovky a péče o ni. Cukrovku pěstuje na vlastních pozemcích zaujímajících plochu 100 hektarů. Této plodině se věnuje komplexně, což zahrnuje nejen zakládání porostu, ale také provádění meziřádkové kultivace, hnojení, sklizeň a odvoz na polní skládku. Obsluhuje zákazníky napříč středočeským krajem až po východní Čechy.

Cukrovarnické výpalky byly aplikovány botkovým aplikátorem firmy Zunhammer s pracovním záběrem patnáct metrů.
Cukrovarnické výpalky byly aplikovány botkovým aplikátorem firmy Zunhammer s pracovním záběrem patnáct metrů.

Setí cukrovky je prováděno přesným secím strojem za pomocí korekčního signálu RTK, meziřádkovou kultivací kypřičem vlastní výroby s možností přihnojování a funkcí Section Control, kdy se jednotlivé sekce kypřiče zvedají nezávisle na sobě z pracovní polohy. Nyní se také věnuje testování páskového postřiku. Sklizeň obstarávají dva samojízdné sklízeče cukrové řepy Holmer Terra Dos, kterým se budeme věnovat v jednom z budoucích článků. Odvoz cukrovky od sklízečů na polní skládku je zajištěn překládacími vozy (taktéž vlastní výroby). Majitel do nich nyní plánuje integrovat oplach pro zaručení ještě větší čistoty cukrovky. Aby byla nabídka zemědělských služeb okolo cukrovky komplexní, začal Teiml využívat samojízdný aplikátor Holmer Terra Variant 435. Stroj značky Holmer byl zvolen z důvodu dlouholetých pozitivních zkušeností (s ohledem na spolehlivost a snadný servis) se stroji této značky, které na český trh dodává společnost Holmer CZ.

Ocenění koncepce stroje

Firma Holmer vyrábí i výkonnější model Terra Variant 585, nicméně dle Teimla byl menší model pořízen právě z důvodu jeho nižší váhy s ohledem na brzké jarní či podzimní vjezdy na pozemky s porostem. Stroj by tak měl nabídnout ještě větší šetrnost k půdě a minimalizovat rizika poškození půdy, obzvláště na zamokřených místech a na svazích, kde může docházet k nekontrolovatelné erozi půdy. Stroj působí na půdu statickým tlakem, ale také dynamickými účinky, které mohou být pro poškození zeminy daleko nebezpečnější. Holmer je vybaven k půdě šetrnými velkoobjemovými pneumatikami Michelin CerexBib 2 VF 900/60 R38 umožňujícími jízdu při nižším tlaku v pneumatikách (minimálně 1,2 bar). Dalším půdoochranným prvkem, který Teiml často využívá, je přesazená jízda, kdy každé ze čtveřice stejně velkých a poháněných kol jede po vlastní dráze, což také zajišťuje perfektní rozložení hmotnosti stroje a stabilní jízdu ve svažitých podmínkách.

Vlevo informování o provozních údajích a vpravo monitoring údržby stroje
Vlevo informování o provozních údajích a vpravo monitoring údržby stroje

Podle slov Teimla výkon motoru plně dostačuje i v kopcovitém terénu. Stroj pohání úsporný motor Mercedes-Benz o výkonu 320 kW/435 k, který poskytuje maximální krouticí moment 2100 Nm při 1300 ot/min. Blíže k zadní nápravě se nachází čerpadla pohonu pojezdu a v přední nápravě je integrován systém svahových vzpěr a pérování pro zajištění boční stability. K dispozici je i předběh přední nápravy redukovaný podle náklonu stroje – lze jej aktivovat nebo deaktivovat v závislosti na typu povrchu, po kterém se stroj pohybuje. Přední kola pak netvoří hromádky hlíny v případě mokra a stroj tak jede lehčeji a má menší spotřebu. Náprava je také schopna lépe řídit stroj a udržovat ho v požadovaném směru jízdy.

Při objemu nádrže 16 000 litrů, jejímž výrobcem je taktéž Zunhammer, rozloze pole a dávce na hektar, vystačil objem nádrže na daném poli na jednosměrnou jízdu
Při objemu nádrže 16 000 litrů, jejímž výrobcem je taktéž Zunhammer, rozloze pole a dávce na hektar, vystačil objem nádrže na daném poli na jednosměrnou jízdu

Namísto mechanické převodovky s kardanovými hřídeli vedenými k nápravám využívá hydrostatickou převodovku s náhony na jednotlivé nápravy, která umožňuje plynulou jízdu od 0-40 km/h. Teiml si celkově pochvaluje koncepci Terra Variantu, která se skládá ze dvou řízených náprav s vysokou nosností, kabiny umístěné vpředu a z lehké nádrže umístěné za ní s možností bočního sání přes rameno. Přední náprava se svahovou vzpěrou a automatickou regulací úrovně ladně překonává nerovný terén. V případě potřeby lze nastavovat tuhost pružin a svahové podpěry podle aktuálních podmínek.

Aplikace výpalků v režimu CTF

S Terra Variantem má Teiml v plánu aplikovat organické hnojivo na pozemky s plodinami v růstové fázi či před výsevem. Redakce měla možnost stroj zachytit při aplikaci cukrovarnických výpalků z nedalekého cukrovaru Dobrovice na poli, kde následně proběhl výsev řepky. Výpalky je mimochodem vhodné aplikovat právě i na pozemky s cukrovkou. Organické hnojení je nezbytnou součástí systému výživy cukrovky, neboť je z tohoto pohledu velmi náročnou plodinou. Cukrovka nejen, že velmi dobře přijímá z půdy živiny z organických hnojiv, ale také dobře reaguje na mimokořenovou výživu, především mikroelementy. Výpalky se mohou aplikovat v obdobných termínech jako jiná statková hnojiva. Cukrovarnické výpalky jakožto přírodní hnojivo vracejí půdě velkou část živin exportovaných sklizní a usnadňují rozklad slámy. Zároveň slouží jako alternativa ke statkovým a průmyslově vyráběným organickým hnojivům, zaorávání slámy či posklizňovým zbytkům, stájovým hnojivům nebo k zelenému hnojení.

Teiml si celkově pochvaluje koncepci Terra Variantu, která se skládá ze dvou řízených náprav s vysokou nosností, kabiny umístěné vpředu a z lehké nádrže umístěné za ní s možností bočního sání přes rameno
Teiml si celkově pochvaluje koncepci Terra Variantu, která se skládá ze dvou řízených náprav s vysokou nosností, kabiny umístěné vpředu a z lehké nádrže umístěné za ní s možností bočního sání přes rameno

Cukrovarnické výpalky byly aplikovány botkovým aplikátorem firmy Zunhammer s pracovním záběrem patnáct metrů. Rozšíření o další druhy aplikátorů zatím Teiml nezvažuje. Hnojivo bylo aplikováno na pozemcích zemědělského podniku AgroVation, který je specifický tím, že maximálně možně využívá k řízení pohybu zemědělské techniky na polích přesné satelitní navádění a uplatňuje technologii CTF (Controlled traffic farming). Cílem je eliminace škod na půdě způsobených těžkými nebo opakovanými přejezdy zemědělských strojů po zemi za pomoci předem stanovených tras pro pohyb na poli. Aby pracovní záběr aplikátoru vyhovoval nastavené trase, po které se Holmer pohyboval, byl pracovní záběr zredukován na dvanáct metrů a deaktivován režim přesazené jízdy. K orientaci na poli sloužila satelitní navigace napojená na systém řízení stroje, jejíž výstup obsluha sledovala na separátním monitoru. Druhý monitor, dotykový a ISOBUS kompatibilní určený přímo pro stroj a nástavbu, slouží k informování o všemožných údajích o jízdě a aplikaci. Teiml oceňuje kromě pohodlí a tiché kabiny také monitoring údržby stroje, díky kterému nepřehlédne následující servisní úkony po určitém uběhnutí počtu motohodin. Ovládání funkcí stroje a aplikátoru se děje přes dotykový terminál (přehled o provozních údajích), joystick (zvedání závěsu) a spínače (ovládání hydrauliky).

Čerpadlo Vogelsang s funkcí řezání cizích předmětů je zde to nejvýkonnější s průtokem 10000 l/min, což zajišťuje rychlé plnění v řádu pár minut. Sání probíhalo na boku
Čerpadlo Vogelsang s funkcí řezání cizích předmětů je zde to nejvýkonnější s průtokem 10000 l/min, což zajišťuje rychlé plnění v řádu pár minut. Sání probíhalo na boku

Při objemu nádrže 16 000 litrů, jejímž výrobcem je taktéž Zunhammer, rozloze pole a dávce na hektar, vystačil objem nádrže na daném poli na jednosměrnou jízdu. Zpět se stroj vracel prázdný po kolejových řádcích k přívozním soupravám složených z tahačů a cisteren stojících na silnici. Cisterny nebyly uzpůsobeny pro přepravu organických hnojiv, takže nebylo možné nádrž aplikátoru plnit přes nasávací rameno Terra Variantu, nýbrž bočně přes hadici. Za standardních okolností by skoro šestimetrové boční a výkyvné sací rameno dosáhlo nad dokovací trychtýř cisterny a hnojivo by jednoduše nasálo. Sání by bylo provedeno při volnoběhu, což vede k úspoře paliva. Čerpadlo Vogelsang s funkcí řezání cizích předmětů je zde to nejvýkonnější s průtokem 10000 l/min, což zajišťuje rychlé plnění v řádu pár minut.

Aplikace lihovarnických výpalků v podání rodinné firmy TEIML s.r.o. s nově využívaným strojem Holmer Terra Variant 435.

Autor: Milan Jedlička
Foto: Milan Jedlička

Vycházíme i v tisku. Časopis Agroportal24h.cz můžete mít ve schránce zcela zdarma.
Vycházíme i v tisku. Časopis Agroportal24h.cz můžete mít ve schránce zcela zdarma.