Agromex - Největší distributor zemědělské techniky v ČR
Dnes je 25.4. – svátek slaví Marek

Müthing vyrábí mulčovače na louky i příkopy. Na poli usnadní i návazné agrotechnické postupy

Zveřejněno: 12. 5. 2021

Primární funkcí mulčovačů je vytváření mulče, tedy vrstvy biomasy, která zůstává na poli nebo louce. Mulčovače německé výroby Müthing přitom zvládají nejen to. Nabízejí přidanou hodnotu v podobě schopnosti plynulého nastavení stupně rozdrcení materiálu. Mulčovače Müthing, které jsou k dostání v několika verzích, byly navrženy tak, aby v náročném zemědělském provozu prokázaly dlouhou životnost, a přitom vyžadovaly minimální údržbu.

Mezi univerzální mulčovače se řadí model MU-M Vario, který je možné již v základní výbavě agregovat s předním nebo zadním závěsem traktoru podle toho, jaký traktor používáte a do jakých podmínek ho chcete vyslat. Zdroj foto - tisková zpráva Müthing

Mulčování jako jeden z technologických postupů v různých systémech hospodaření na orné půdě, v trvalých travních porostech i v trvalých kulturách má své opodstatnění. Mulčovač rozseká rostlinný porost na drobné kusy, výsledkem je tedy dostatečně a precizně rozmělněná hmota, která se následně postupně a snadno rozkládá a hnojí posečenou plochu.

Na orné půdě většinou probíhá mulčování meziplodin a posklizňových zbytků obilovin, kukuřice a řepky. Zde je potřeba provést rozmělnění poměrně velkého množství rostlinného materiálu. Ten je následně technologicky zapraven do půdního profilu. Kvalitní mulčování rostlinných zbytků na orné půdě je jeden ze způsobů, jak účinně bojovat proti škůdcům a plevelům a zároveň urychlit rozklad organické hmoty v půdě. Další nesporné výhody spočívají v rovnoměrném rozprostření zmulčované hmoty – to výrazně ulehčuje a zkvalitňuje další posklizňové operace.

Vhodné zpracování každého porostu díky plynule nastavitelné řezné liště Vario. Zdroj foto - tisková zpráva Müthing
Vhodné zpracování každého porostu díky plynule nastavitelné řezné liště Vario. Zdroj foto - tisková zpráva Müthing

Mulčování se provádí také na loukách s trvalými travními porosty, například při velmi malých výnosech hmoty, kdy není ekonomické provádět klasickou sklizeň. Dalším důvodem je likvidace nedopasků na pastvinách, většinou plevelných rostlin, které je potřeba ihned intenzivně zmulčovat, aby se zabránilo jejich dalšímu šíření a došlo naopak k podpoření růstu kulturních trav pro další pastvu. Mulčovač také velmi dobře rozmete po louce kravská lejna. Vzniklý mulč rovněž přispívá svým pomalým rozkladem k výživě luk a pastvin.

Mulčovače mohou posloužit i k údržbě příkopů, okrajů polí a polních cest.

Charakteristika mulčovačů Müthing

Jak je z informací výše patrné, mulčovače mají v zemědělství široké uplatnění. Jednotlivé stroje jsou přitom konstruovány s ohledem na konkrétní podmínky jejich nasazení. Na českém trhu lze vybírat ze široké škály mulčovačů, včetně značky Müthing, kterou na český trh importuje společnost AgroKonzulta Žamberk spol. s r. o. Při pořizování těchto mulčovačů mohou nyní zemědělci využít dotace v rámci Programu rozvoje venkova v oblasti investicí do živočišné výroby. Žádosti lze podávat během června až července letošního roku.

Mulčovač je opatřen rotorem s dvojitou spirálou pro snížení zatížení hnací jednotky a tangenciálním úchytem kladívkových nožů pro vyvážené mulčování a eliminaci utržení držáku nožů. Zdroj foto - tisková zpráva Müthing
Mulčovač je opatřen rotorem s dvojitou spirálou pro snížení zatížení hnací jednotky a tangenciálním úchytem kladívkových nožů pro vyvážené mulčování a eliminaci utržení držáku nožů. Zdroj foto - tisková zpráva Müthing

Mezi charakteristické znaky mulčovačů Müthing patří patentovaný systém MU Vario umožňující plynulé nastavení stupně rozdrcení materiálu. To se hodí třeba při mulčování meziplodin a volbě další agrotechnické operace, jako je zpracování půdy nebo přímý výsev do mulče. MU Vario tak nepřímo umožňuje ovlivnit chování hmoty v závislosti na povětrnostních podmínkách. Jde zejména o rozkládání, ovlivňování samotného porostu plodiny, případně zaplevelení či mikrobiální činnost půdy.

Další specialitou výrobce je způsob uložení opěrných válců Starinth v originálním vnitřním hvězdicovém tvaru, který prodlužuje jejich životnost. Naklápěcí opěrný válec, jenž má také na starosti kopírování terénu, lze jednoduše nastavovat (i výškově) v terénu bez speciálního nářadí. Mulčovače se vyrábí z jemnozrnné oceli, jejíž vlastností je vysoká otěruvzdornost a vysoká pevnost. Pro homogenní mulč jsou mulčovače opatřeny takzvanou žraločí ploutví (šroubované protiostří) a nastavitelnou Vario lištou, která zvyšuje sací efekt a stupeň drcení všech částí rostlin.

Čelní a stranové mulčovače či kombinace obojího

Mezi univerzální mulčovače se řadí model MU-M Vario, který je možné již v základní výbavě agregovat s předním nebo zadním závěsem traktoru podle toho, jaký traktor používáte a do jakých podmínek ho chcete vyslat. Sériové provedení také nabízí hydraulický stranový posuv (až 56 cm), jenž nalézá využití při mulčování kolem překážek. Zmulčovaný materiál lze odkládat i před velkým opěrným válcem. Výrobce uvádí, že tato možnost přijde vhod zejména v těžkých podmínkách nebo při požadavku na dosažení dobrého klíčení řepky. Mulčovač si poradí i s větším množstvím materiálu. Ucpání zabraňují úzké a vyměnitelné plazy. Opěrný válec je možné volitelně opatřit stěrkou minimalizující jeho znečištění a prašnost během mulčování.

Mechanická ochrana proti najetí a hydraulická ochrana proti najetí. Zdroj foto - tisková zpráva Müthing
Mechanická ochrana proti najetí a hydraulická ochrana proti najetí. Zdroj foto - tisková zpráva Müthing

Čelní mulčovače (VARIO) MU-H, MU-L, MU-M, MU-PRO, můžou být provozovány společně se zadními mulčovači s bočním výsuvem. Mezi tyto typy se řadí modely (VARIO) MU-L/S, MU-H/S, MU-M/S, MU-PRO/S. V kombinaci s čelním mulčovačem je možné mulčovat velké plochy a v případě samostatného využívání mulčovače s bočním výsuvem a účinným kopírováním terénu také mulčovat okraje polí, cest a kolem překážek. Tyto mulčovače disponují patentovanou mechanickou ochranou před poškozením v případě najetí na překážku. Při překonání překážky se mulčovač automaticky vrátí do výchozí pracovní polohy.

Čelní mulčovače můžou být provozovány společně se zadními mulčovači s bočním výsuvem. Zdroj foto - tisková zpráva Müthing
Čelní mulčovače můžou být provozovány společně se zadními mulčovači s bočním výsuvem. Zdroj foto - tisková zpráva Müthing

Mulčovač MU-H/S VARIO má nízkou výšku krytu – pouze 44 centimetrů, takže s ním lze zpracovávat porost i na těžko dostupných místech. Pokrývá pracovní šířku od 1,4 do 2 metrů a je vhodný pro traktory o výkonu od 55 do 90 koní. Mulčovač je opatřen rotorem s dvojitou spirálou pro snížení zatížení hnací jednotky a tangenciálním úchytem kladívkových nožů pro vyvážené mulčování a eliminaci utržení držáku nožů. Pracovním orgánem tohoto stroje jsou kladívkové nože typu M, které zvládnou zpracovat nejen travní porost ale i větve z keřů. Mulčovač MU-L/S VARIO je založen na podobné koncepci, je ale určen pro traktory o výkonu od 75 do 130 koní a pokrývá pracovní šířku od 2 do 2,5 metrů.

Samostatnou kategorii tvoří model MU-M/S, který primárně patří mezi stranové mulčovače. Určen je pro traktory o výkonu od 95 do 160 koní a pokrývá pracovní šířku od 1,8 do 2,5 metrů. Sériově je dodáván se stranovým posuvem zajišťujícím stabilitu traktoru a mulčování v těžko přístupných místech jako jsou hluboké příkopy. I tento model disponuje účinným kopírováním nerovností a hydraulickou nonstop pojistkou proti najetí na překážku. Připojený mulčovač traktor neohrožuje na stabilitě, jeho těžiště se totiž nachází blízko traktoru.

Dobře označené mazací body usnadňují údržbu všech mulčovačů Müthing. Obsluha se nemusí starat ani o napínání řemenu, je zde totiž automatické. Před odlétajícím materiálem a cizími předměty chrání stroj naklápěcí ochranné klapky z pružinové oceli.

Autor: Milan Jedlička1)
Foto: Müthing

1) z podkladů Müthing

Tématické tagy


Vycházíme i v tisku. Časopis Agroportal24h.cz můžete mít ve schránce zcela zdarma.
Vycházíme i v tisku. Časopis Agroportal24h.cz můžete mít ve schránce zcela zdarma.