Agromex - Největší distributor zemědělské techniky v ČR
Dnes je 25.4. – svátek slaví Marek

Grimme Rexor v PALOMO Loštice sklízí cukrovku šetrně a čistě. Vyorávací ústrojí přitom vykazuje minimální opotřebení

Zveřejněno: 11. 8. 2020

Morava je významnou řepařskou oblastí a zemědělský podnik PALOMO Loštice pokračuje v místní tradici pěstování cukrové řepy už po několik desetiletí. Současná situace související se snižováním cen této plodiny ale nutí pěstitele přehodnocovat mimo jiné i způsob její sklizně. Jakou strategii zvolili v Lošticích, o tom informoval pan Martin Rosta, místopředseda představenstva a firemní agronom.

Třínápravový sklízeč Grimme Rexor 630 je rozdělen na dvě části a spojen kloubem. Na fotografii můžeme vidět přesazenou jízdu

Společnost PALOMO a.s., založená v roce 1997, hospodaří na 2100 hektarech, přičemž pozemky a farmy se rozprostírají v okolí Loštic, Moravičan, Palonínu a Doubravic. V živočišné výrobě se specializuje na chov 420 kusů dojnic a prasat na výkrm. V rostlinné výrobě se zaměřuje na pěstování klasických plodin, jako jsou pšenice, jarní ječmen, ozimý ječmen, řepka, kukuřice (na zrno i siláž) a vojtěška. Přes 300 ha zaujímají trvalé travní porosty. Kromě toho mají v osevním postupu své místo i speciální plodiny jako jsou hrách a proso.

„Vyorávací agregát si řepu podebere, lopatka umístí bulvu na stůl v jedné linii a nebere prostředek s plevelnou řepou. Řepa je po sklizni s Grimme perfektně čistá”
Martin Rosta, agronom, PALOMO Loštice

Na Moravě patří tento podnik mezi ty větší pěstitele cukrovky, výměra pozemků společnosti se každý rok pohybuje okolo 300 ha. „Minulý rok byl suchý a půda tvrdá, takže výnos řepy nebyl dobrý. Nyní je řepa pěkná, ale vlivem dešťů už žloutne,“ zhodnotil stav firemní agronom s tím, že ještě v dubnu téměř nepršelo a v letních měsících zase příliš moc, což se na porostu cukrovky začíná projevovat.

Optimalizace nákladů na sklizeň

Loňský rok byl pro PALOMO Loštice zlomový v tom ohledu, že ve společnosti museli začít reagovat na snižující se cenu cukrové řepy. Na řadu tak přišla samotná sklizeň cukrovky, kterou v podniku dlouhá léta řešili formou zemědělských služeb. Před více než rokem se proto rozhodli pro pořízení vlastního sklízeče od německé firmy Grimme od společnosti BV - Technika, a.s., která tuto značku začala před lety nově zastupovat na území ČR. Původně ve společnosti zvažovali investici do vyorávače agregovaného do zadního závěsu traktoru a ořezávače do předního závěsu. Nakonec však přišla od Grimme ekonomicky zajímavější nabídka na použitý samojízdný vyorávač Grimme Rexor 630, který tak začal od loňského roku ve společnosti pracovat. Během prvního roku sklidil 360 ha a v důsledku kvality vyorávání tímto strojem a zajímavých cen za sklizeň se na letošní rok podařilo nasmlouvat i sklizeň několika dalších stovek hektarů v okolních zemědělských podnicích. Celkem je letos v plánu sklidit přes 700 ha.

V podniku byli překvapeni nízkým opotřebením dílů během sklizňové sezóny
V podniku byli překvapeni nízkým opotřebením dílů během sklizňové sezóny

Špičkový přístup servisu

Se službami sklízeče jsou v podniku spokojeni. Během loňské sezóny byla v řešení až na pár drobností pouze jedna závada, a to v řídicí jednotce. V podniku tak měli možnost se přesvědčit, že se mohou plně spolehnout na přístup servisu BV Techniky, respektive Grimme. Porucha se, jak tomu tak bývá, dostavila v tu nejnevhodnější dobu – v pátek odpoledne – s tím, že na pondělí byla naplánována dodávka do cukrovaru. Zatímco jiné servisní firmy by, podle zkušeností agronoma, daly od opravy v tuto dobu „ruce pryč“, BV technika okamžitě zareagovala a výrobce Grimme vyslal svého technika z Německa závadu vyřešit. Technik dorazil následující den, tedy v sobotu, závadu opravil a v pondělí se mohlo odvážet. Grimme má po Evropě rozmístěné své servisní techniky tak, aby k zákazníkovi dorazili do 24 hodin. Pan Rosta si také pochvaloval přístup a korektnost firmy BV Technika při řešení požadavků vzešlých od společnosti PALOMO Loštice, které by, podle jeho slov, žádná jiná firma řešit nechtěla. Grimme v Lošticích je teprve třetím samojízdným sklízečem tohoto typu u nás, přesto BV Technika před jeho pořízením loštickou společností zajistila jeho předvedení, následné naskladnění náhradních dílů i veškerý servis.

Porost cukrovky s velmi silným výskytem plevelné řepy zvládl bravurně

V PALOMO Loštice měli velké problémy s plevelnou řepou. „Jiné sklízeče svými radlicemi berou velké množství hlíny a s ní i plevelnou řepu. Ta posléze putovala do zásobníku sklízeče a pak přímo do cukrovaru. Nejednou se nám stalo, že jsme kvůli tomu zastavili Litovelský cukrovar. Loni jsme také měli hodně zaplevelené pole, avšak díky kotoučovému vyorávacímu ústrojí Grimme se tolik nenabírá spolu s bulvami hlína. Vyorávací agregát si řepu podebere, lopatka umístí bulvu na stůl v jedné linii a nebere prostředek s plevelnou řepou. Řepa je po sklizni s Grimme perfektně čistá,“ řekl agronom. Grimme používá kotoučové vyorávací ústrojí a ořezávač chrástu bez předních hmatacích kol. Hmatací kola jsou však umístěna za cepovým ořezávačem, za nímž se nachází seřezávací nůž naváděný plazovým hmatačem. Další provedení představuje ořezávací ústrojí s cepovým ořezávačem s kovovými kladívky a pryžovými prsty (chrást ovije) a odlisťovačem s pryžovými prsty (čištění bulev). V tomto případě má ústrojí hmatací kola i před ořezávacím ústrojím. Vyoraná řepa je následně předána hřídelem vyhazovače k čisticímu zařízení. Následující válcový stůl zavádí řepu na dopravníkový pás a dopravuje pod přední nápravou k třem čisticím sítovým hvězdicím velkého rozměru se zahnutými hřeby. Následně kruhový vynášecí elevátor přepravuje řepu do zásobníku. Čistota řepy je podle agronoma perfektní, a to i v blátivých podmínkách, ve kterých už měl Grimme možnost sklízet.

Namísto radlic využívá Grimme kotoučové vyorávací ústrojí
Namísto radlic využívá Grimme kotoučové vyorávací ústrojí

V podniku byli překvapeni nízkým opotřebením dílů během sklizňové sezóny. „Za celých 360 ha na Grimme nebylo nic měněno. Zatímco na několik let starém půjčeném sklízeči, kterým naši zaměstnanci sklízeli v rámci služeb, se každý týden měnily pruty, u Grimme za celou sezónu nic. Radlice se u jiných sklízečů opotřebovávají, kotouč u vyorávacího ústrojí Grimme téměř vůbec. Měli jsme také strach, jak budou kotouče reagovat na kameny. Obavy se ale nepotvrdily, a to jsme už sklízeli na hodně kamenitých pozemcích,“ uvedl agronom.

Čistota řepy je podle agronoma perfektní, a to i v blátivých podmínkách, ve kterých už měl Grimme možnost sklízet
Čistota řepy je podle agronoma perfektní, a to i v blátivých podmínkách, ve kterých už měl Grimme možnost sklízet

Cukrovou řepu v PALOMO Loštice pěstují kvůli erozi či povodním na rovinatých pozemcích, a tak není potřeba využívat stabilizačních a jiných svahových systémů u sklízeče. Dříve sklízeči sekundovaly dvě soupravy složené z traktoru a návěsu. K hromadě museli couvat, důsledkem čehož se tvořily hluboké koleje, ve kterých zůstávala řepa, kterou čistič a překladač řepy při odvozu nemohl sebrat. Hromada řepy na okraji pozemku se navíc musela nakladačem přihrnovat (a s ní samozřejmě i nežádoucí hlína). Podnik se tedy rozhodl dvě soupravy nahradit traktorem a překládacím vozem. Nyní probíhá vykládka řepy z překládacího vozu přes pás z boku. Hromada je díky tomu na rovném podkladě, netvoří se koleje a nemusí se přihrnovat. Podnik touto optimalizací dosáhl časových úspor a lepší kvality řepy.

Přečtěte si také

Autor: Milan Jedlička
Foto: Martin Rosta

Vycházíme i v tisku. Časopis Agroportal24h.cz můžete mít ve schránce zcela zdarma.
Vycházíme i v tisku. Časopis Agroportal24h.cz můžete mít ve schránce zcela zdarma.