Agromex - Největší distributor zemědělské techniky v ČR
Dnes je 18.7. – svátek slaví Drahomíra

Historie a současnost značky Iseki. Její malotraktory vydrží i desítky let plně funkční

Zveřejněno: 26. 5. 2020

Přírodní podmínky v Japonsku kladou nároky na kvalitu, funkčnost a životnost vyráběných strojů. Přímořské vlhké klima, chladné zimní měsíce, velmi svažitý a členitý terén prověří nejen lidský charakter, ale i stroje zde používané. Není tedy náhoda, že právě z Japonska pocházejí ty nejprestižnější značky, včetně těch z oboru zemědělské techniky.

Traktor z farmářské řady TLE

Na pěstebních plochách v Japonsku převládá produkce rýže, která vedle darů moře patří mezi hlavní potravinové zdroje místních obyvatel.

Japonské ostrovy jsou vulkanického původu, proto zde nenalezneme mnoho nížin, terén je spíše svažitý až hornatý. Rýže ale vyžaduje pro svůj růst zaplavení pole vodou po většinu vegetačního období. Tyto dva faktory nutí farmáře budovat menší, většinou terasovitá políčka s důmyslným systémem závlahy, která byla do nedávné minulosti obhospodařována prakticky jen ručně, popřípadě s pomocí vodních buvolů.

Až v první polovině 20. století se začaly uplatňovat první mechanizační prostředky, například motorové vodní pumpy, sloužící pro snadnější manipulaci s vodou, která byla dříve přečerpávána mechanickými „mlýnky“ poháněnými lidskou silou.

Po 2. světové válce, vzhledem k velkým lidským ztrátám na životech, a tím pádem menšímu počtu akceschopných pracovníků, začaly přibývat sofistikovanější nástroje a mechanizace. Na menších plochách nacházely využití hlavně jednoosé „traktory“-- kultivátory, postupem času pak i ty dvouosé.

Iseki

Japonská značka zemědělských a komunálních strojů Iseki byla založena v srpnu roku 1926 poblíž přístavního města Matsuyama na ostrově Šikoku. Od počátku se společnost orientovala na produkci drobné zemědělské mechanizace. K velkému růstu společnosti dochází těsně po 2. světové válce při příležitosti rozvoje zemědělské výroby na Japonských ostrovech. Postupně se vyrábí celá řada systémů, především pro pěstování rýže a zeleniny.

Konec 60. let - řada traktorů Iseki TS
Konec 60. let - řada traktorů Iseki TS

Vývoj dvouosých traktorů probíhal, vzhledem k menším rozměrům políček, prakticky od začátku s důrazem na co nejkompaktnější rozměry. V první fázi vývoje dvouosých traktorů spolupracovala společnost Iseki s renomovaným výrobcem Porsche Diesel, na konci 60. let dokonce se Zetorem. Bahnitá políčka rýžovišť však postupně donutila Iseki vyrábět menší traktory s náhonem 4x4 a maximálně odolné v extrémním provozu. Iseki se může také pochlubit prvenstvím v podobě uvedení prvního malotraktoru s pohonem 4x4 v Evropě. Pro evropské země byly vyvinuty systémy vhodné pro místní zemědělství, postupem času našly využití i v komunální sféře ve stísněnějších podmínkách městské zeleně, ale i při údržbě zpevněných ploch.

Právě důraz na kompaktnost a maximální funkčnost je i dnes součástí výrobní filozofie značky Iseki.

Iseki v licenci Porsche-Diesel
Iseki v licenci Porsche-Diesel

Stroje Iseki se stále vyrábí poctivou řemeslnou výrobou za pomoci těch nejmodernějších technologií a výrobních nástrojů. V současné době společnost provozuje 5 výrobních závodů, tři z nich v Japonsku (výroba strojů a motorů pro japonský, americký a evropský trh) a po jednom v Číně (výroba rýžových speciálů výhradně pro čínský trh) a Indonésii (výroba farmářských traktorů primárně pro jihovýchodní Asii).

Produkce každého stroje začíná výrobou surového železa, které je dále zpracováváno do požadovaných forem. S nadsázkou lze tedy říci, že traktory Iseki vznikají do posledního šroubku ve vlastním závodě, což jde proti trendům současné globalizace. Každý traktor tak nese originální podpis značky Iseki.

Nejmenší řada traktorů Iseki TM3185
Nejmenší řada traktorů Iseki TM3185

Rovněž originální motory jsou vyráběny pod vlastní střechou a patří mezi absolutní špičku v tomto segmentu strojů. Vynikají především výkonem, kterého dosahují v nižších otáčkách. Maximální otáčky jsou totiž u motorů Iseki nastaveny na pouhých 2.600/min. To znamená úspory pohonných hmot, nižší hlučnost a opotřebení. Výsledkem jsou nejlepší, léty prověřené malotraktory na trhu. Není proto výjimkou, že dnes v bazarech běžně naleznete plně funkční, více než 40 let staré traktory Iseki.

Odpovědnost a filosofie

V roce 2021 společnost ISEKI & Co., Ltd. oslaví své 95. výročí od založení. Prvotní motto „osvobození zemědělců od vyčerpávající práce“ se stalo základním kamenem společnosti Iseki. Dnešní heslo společnosti přitom zní „odpovědnost za budoucnost“, čímž firma klade důraz na zodpovědný přístup výrobců při vývoji a také samotné výrobě.

Když vezmeme v úvahu nárůst světové populace, problematiku potravinové soběstačnosti, s tím spojenou potřebu ochránit půdu v souvislosti s globálními environmentálními problémy, hraje zemědělství celosvětově nejvýznamnější roli.

Řada TH4000 - univerzál pro zahradnické a zemědělské práce
Řada TH4000 - univerzál pro zahradnické a zemědělské práce

I v naší zemi narážíme na nesprávné zacházení s půdou, které je dědictvím 2. poloviny minulého století, jež lze mimo jiné charakterizovat absencí menších rodinných zemědělských farem na úkor agrárních korporací. Větší fragmentace zemědělské krajiny společně se správným obhospodařováním půdy je nutností pro zachování její úrodnosti, zamezení eroze a zadržení stále vzácnější vody v naší krajině. V důsledku toho nabývá na důležitosti sociální poslání výrobců zemědělských strojů.

Inovativní řada Iseki TG6000
Inovativní řada Iseki TG6000

Pokud jde o otázky životního prostředí, včetně globální změny klimatu, zavedla společnost Iseki management výroby orientovaný na recyklaci. Mezi takové snahy patří implementace systému environmentálního managementu (EMS) v celé skupině Iseki.

Na našem trhu nabízí Iseki malotraktory určené právě a především menším farmám rodinného typu a dále stroje speciální, určené hlavně správcům veřejných ploch (komunální technika). Z technického hlediska nastavuje výrobce Iseki svými inovacemi často měřítka v tomto segmentu strojů. Traktory Iseki na český trh dodává společnost EUROGREEN CZ s.r.o.

Traktor Iseki TG6000
Traktor Iseki TG6000

Z nabídky farmářských malotraktorů si vybere každý. Nabízený výkon pokrývá spektrum od 15 do 60 Hp. Varianta klasické manuální převodovky, manuálu s reverzem, automatické manuální, popřípadě hydrostatické převodovky, zajistí správný výběr pro jakoukoliv plánovanou činnost. Finální podobu a výbavu každého stroje Iseki formuje sám uživatel, výrobce pak při finální montáži zakomponuje vše potřebné. Tento stavebnicový systém zaručuje maximální hospodárnost vynaložených prostředků. O bezproblémový provoz strojů Iseki se pak starají proškolení regionální partneři po celé ČR, kteří zajišťují poradenství, prodej a následnou zákaznickou péči na profesionální úrovni.

Všechny nabízené varianty techniky Iseki splňují ty nejpřísnější kritéria kvality ve vztahu k životnímu prostředí i nároky současného i budoucího uživatele.

Autor: Ing. Ondřej Šafránek1)
Foto: Iseki

1) z podkladů EUROGREEN CZ s.r.o., Iseki

Tématické tagy