Agromex - Největší distributor zemědělské techniky v ČR
Dnes je 27.5. – svátek slaví Valdemar

Hospodářská velmoc se přijela podělit o svoje know-how

Aktualizováno: 7. 12. 2016

Francouzská firma SKY se zabývá výrobou secích strojů a diskových podmítačů, kypřičů půdy a válců. Firma byla založena teprve v roce 2013, jako divize firmy SULKY. SKY se věnuje jednoduchému a přímému setí plodin, což bylo tématem i evropské SKY Road Show, kterou firma uspořádala. Zástupci firmy SKY navštíví během roku 17 evropských států. SKY Road Show odstartovala 8. září z francouzské výstavy Innov-Agri. Během návštěvy států budou zástupci firmy předávat zkušenosti z oblasti přímého setí a vyměňovat si názory se stávajícími nebo budoucími zákazníky.

SKY

Jednou ze zastávek byla naštěstí i Česká republika, kde stroje SKY na trhu zastupuje firma Moreau Agri.

Stroje od firmy SKY se těší velké oblibě ve Francii, kde je již prodáno přes 150 strojů, a nejen tam. Firma SKY všechny své stroje testuje na vlastní farmě, kde obhospodařuje 170 hektarů. Vzhledem k zaměření firmy, asi nebude zajímavostí, že na farmě již deset let hospodaří bezorební technologií, pouze co dva roky výměru jen podrývají. Přes to prý již dosahují stejných výnosů, jako farmáři, kteří volí orbu, přípravu půdy atd. Na vlastní farmě pěstují obilí a zabývají se problematikou meziplodin. Do budoucna je v plánu představení stroje pro výsev kukuřice.

Firma SKY pořádá i školení prostřednictvím tamních specialistů přímo u nich na farmě spolu s dalšími zemědělci. Pro zájemce je tu i příležitost dozvědět se něco nového a zjistit na vlastní oči, jak že to ti Francouzi vlastně dělají a jak jim to funguje. Zájemci se mohou případně spojit s firmou Moreau Agri a zjistit více.

Má přímý výsev do meziplodin význam?

Zařazení výsevu meziplodin do osevního postupu přináší hned několik výhod. Zemědělec má rovněž na výběr několik typů meziplodin a zoufat nemusí ani ti zemědělci, kteří obhospodařují v nepříznivých oblastech, protože je k dispozici hned několik typů a čeledí meziplodin (nemusí pěstovat jen meziplodiny pouze pro následný přímý výsev hlavní plodiny). Zemědělec musí vyhodnotit, který typ meziplodiny se hodí do jeho konkrétních podmínek a za jakým účelem jej chce využívat. Podniky, bez živočišné výroby, kde do půdy nezapravují organická hnojiva, by měly zbystřit, protože pěstování meziplodin udržuje úrodnost půdy, takže jsou zajímavou alternativou k organickým hnojivům. Konečné rozhodnutí o pěstování meziplodin a postoji k vaší půdě je zkrátka jen a jen na vás.

V posledních letech nabývají meziplodiny velkého významu, protože mohou zemědělci uspořit nemalé finanční náklady, zlepšit životní prostředí a vitalitu půdy. Farmáři, kteří zahrnou meziplodiny do svých osevních postupů, mohou do několika let očekávat finanční úspory v oblasti hnojení. Meziplodina totiž může za určitou dobu nahradit průmyslová hnojiva, což je přínos pro ekologii a v neposlední řadě pro peněženku zemědělce. Proto stále více výrobců zemědělské techniky upravuje svůj výrobní program tak, aby vyhověl i této problematice. Nabídka strojů je pestrá. Zemědělec ani nepotřebuje zvláště drahé stroje k výsevu meziplodin. Například první podmítku a výsev meziplodiny totiž lze sloučit do jedné pracovní operace. Zpravidla se jedná o talířový nebo radličkový podmítač vybavený zásobníkem na osivo.

Meziplodiny využívají části vegetační doby mezi dvěma hlavními plodinami v osevním sledu, docílí se ozelenění půdy po celou vegetační dobu. Do meziplodin na zelené hnojení řadíme například hořčici bílou, ředkev jarní nebo slunečnici roční. Jaké výhody tedy přináší meziplodiny? Mezi výhody patří přísun organické hmoty do půdy, protierozní ochrana povrchu půdy či potlačování rozvoje plevelů. Ať nezůstaneme jen u výhod, samozřejmě jsou zde i nevýhody. Při nevhodně zvoleném rostlinném druhu meziplodiny a technickém postupu, může meziplodina negativně ovlivnit hlavní plodinu. Další nevýhody jsou pravým opakem výhod, což znamená snížení zásoby vody v půdě, rozvoj škůdců či přerušení horní vrstvy půdy.

Kombinací přímého výsevu do nezpracované půdy a meziplodiny se farmáři otevírají možnosti, jak zlepšit vlastní hospodaření. Výhody a nevýhody pěstování meziplodin jsme napsali výše, ale co přináší výsev do nezpracované půdy? Sloučením operací (zpracování půdy, výsev, zpracování meziplodiny) do jedné operace se dostáváme do tzv. minimalizace. Přímý výsev do meziplodin je jednak ekologický, ale také ekonomický a méně technicky náročný. Mezi ekologické důvody například patří lepší hospodaření s půdní vodou (rok od roku častější téma). Dále nižší ztráty vody při nižší intenzitě zpracování půdy nebo zvýšení vododržnosti půdy. Mezi ekonomické důvody patří zase úspora práce a energie (snížení investiční náročnosti). A poslední, technické důvody se projeví na samotném nářadí. Jeden stroj vykoná více práce za méně času. Opět nezůstaneme jen u výhod, rovněž jsou i zde nevýhody. Jedna z nevýhod je vyšší koncentrace organických látek ve vrchní vrstvě půdy, což může být překážkou pro zajištění požadované hloubky a rovnoměrnosti uložení semen do půdy. Tuto nevýhodu lehce vyřeší správný výběr secího stroje pro přímý výsev.

Řešení přímého výsevu do meziplodin, nabízí lídr v této oblasti, již zmiňovaná firma SKY.

Specialista na přímý výsev

V produktovém portfoliu firmy nalezneme secí stroje Maxi Drill a Easy Drill. Mezi jasné výhody těchto secích strojů v oblasti konstrukce patří například to, že velká přepravní kola, náprava, se nachází až za zásobníkem, případně před výsevním segmentem. Váha secích strojů je proto příznivě rozložena a na poli nedochází ke zbytečným problémům v podobě zalepení pojezdových kol hlínou atd. (např. u jiných strojů slouží utužovací pneumatiky současně jako pojezdová kola). Takže se stroje nezaleknou ani těžších podmínek.

Secí stroj Maxi Drill

Secí stroj Maxi Drill se vyrábí v pracovních záběrech 3,00, 4,00 6,00 a 9,00 m. Možností je dodání secího stroje s přihnojováním. Na tom je závislý i objem zásobníku, který se pohybuje od 2900 do 4100 l u vrcholné verze. U tohoto secího stroje činí přítlak na secí botky 120 kg. Velkým plusem je fakt, že si stroj udrží pořád stejnou hloubku setí, a to i v těžších podmínkách. Vzdálenost mezi jednotkami je 56 cm, což je nejvíce na trhu. Pracovní rychlost secího stroje se pohybuje od 8 do 20 km/h. V našich podmínkách je vyžadován příkon okolo 250 koní. Utužovací pneumatiky, které neslouží k pojezdu stroje, nejsou umístěny v jedné rovině, nedochází tak na poli k velkému hrnutí hlíny. Secí stroje Maxi Drill jsou vhodné pro farmáře, kteří chtějí obhospodařovat konvenční technologií a zároveň si vyzkoušet i přímý výsev. Maxi Drill je univerzální secí stroj s přípravou, takže umožňuje výsev jak do nezpracovaného pozemku (např. přímo do zoraného pole), tak do strniště po sklizni hlavní plodiny. Samozřejmě se nezalekne ani výsevu do zcela zpracované půdy. Devítimetrová verze ale umožňuje pouze setí do předem zpracované půdy. Protože je Maxi Drill univerzální, nejvíce strojů jde na export tam, kde teprve farmáři zkouší technologii přímého výsevu.

Secí stroj Easy Drill

Opakem secích strojů Maxi Drill jsou secí stroje Easy Drill. Secí stroje Easy Drill jsou vhodné jen pro přímý výsev. Se secím strojem Easy Drill zatím nemá firma SKY na světě velkou konkurenci. Tyto secí stroje rovněž vynikají jedinečným umístěním čistě pojezdových kol až za zásobníkem. Vyrábí se v pracovních šířkách 3, 4, a 6 metrů s možností přihnojování. Přítlak na secí botky je v případě stroje Easy Drill ještě větší, než tomu je u typu Maxi Drill, a to 250 kg. Požadovaný příkon činí v našich podmínkách okolo 210 koní. Secí stroj Easy Drill je k dostání bez možnosti přípravy půdy. Je těžší, a proto je vhodný do příznivějších podmínek. Tento secí stroj je velmi oblíbený u farmářů v domovské Francii, kde naplno využívají potenciál přímého výsevu a meziplodin.

Secí stroje SKY jsou vybaveny osvědčeným výsevním ústrojím SULKY z nerezové oceli. Součástky, které by mohly být náchylné na korozi, jsou vyrobeny z plastu. Pokud by byl prováděn výsev nejrůznějších druhů plodin, není potřeba nic nastavovat, nastaví se pouze dávkování. Výsevek se může pohybovat od 0,5 do 450 kg na hektar (výsev všech typů rostlin). Secí stroje mohou být nově vybaveny zásobníkem na hnojivo PRO, které se postará o dávkování hnojiva proti škůdcům, jako jsou slimáci.

Nutné je ještě zmínit stroj s označením CART SW. Je to zásobník na osivo/hnojivo, který však nemá žádnou sekci na přípravu půdy, ale jen v zadní části tříbodový závěs. Prostřednictvím tříbodového závěsu lze agregovat výsevní sekce i různých jiných výrobců. Jedná se tak o jediný nosič se standardním závěsem na evropském trhu, který umožňuje i výsev třemi nejrůznějšími metodami, jako je například Strip-Till - pásové zpracování půdy. Opět je možnost dodání s přihnojováním.

Půdozpracující technika a příslušenství k secím strojům

Pro mělké zpracování strniště a intenzivní promíchání a zničení vegetačních rostlin nabízí SKY řadu diskových podmítačů DDI. Řada se skládá z pěti modelů jak nesených, tak tažených. Zajímavostí je u těchto strojů jejich malý průměr disků. Výhoda malého průměru (patří mezi nejmenší na trhu) tkví v tom, že disky jsou při pohybu po půdě agresivnější, lépe půdu "mixují". Napomáhá tomu i jejich vlnité vykrajování. Tlak na disky činí 150 kg, takže si v pohodě udrží konstantní hloubku zpracování. Nastavení hloubky zpracování se provádí hydraulicky z kabiny traktoru. Další řadou jsou diskové brány DVT. Účelem tohoto stroje je vertikální povrchové zpracování půdy na úrovní 2 až 5 cm, aniž by došlo k horizontálnímu zpracování. To je také důvod, proč disky nejsou osazeny pod určitým úhlem. Posledním produktem z rodiny půdozpracující techniky je stroj, který je osazen radličkami a utužovacími válci - řada DDE. V řadě nalezneme čtyři modely o různém pracovním záběru. Stroj je určen k hlubšímu zpracování půdy a vyniká velkou průchodností.

Dále ve výrobním sortimentu firmy nalezneme řadu válců FACA, která se skládá z 11 modelů o záběru od 3 do 6 m - verze pevné nebo skládací. Válce jsou určeny pro zpracování meziplodiny a agregují se do předního závěsu traktoru. Agresivní tvar válců umožní rostlinu zničit.

Autor: Milan Jedlička
Foto: SKY

Vycházíme i v tisku. Časopis Agroportal24h.cz můžete mít ve schránce zcela zdarma.
Vycházíme i v tisku. Časopis Agroportal24h.cz můžete mít ve schránce zcela zdarma.