Agromex - Největší distributor zemědělské techniky v ČR
Dnes je 20.7. – svátek slaví Ilja

Jak funguje setí silážní kukuřice do sponu Lemken DeltaRow a jaké výhody přináší farmáři

Zveřejněno: 25. 5. 2021

Vzhledem ke změnám klimatu a prodlužujícím se obdobím sucha lze předpokládat, že bude nabývat na významu dvouřádkový výsev se současným uložením hnojiva mezi oba řádky. Ten je vhodný uplatňovat i na místech ohrožených erozí, kde je pak intenzivnější zakořenění rostlin větší výhodou, než je tomu u klasických jednořádků. Lemken přišel na trh se setím do sponu DeltaRow – semena nejsou umísťována do jedné řady, ale přesazována do dvou dílčích řad v přesném trojúhelníkovém uspořádání. To rostlinám poskytuje ideální podmínky k růstu. Dvouleté zkušenosti s tímto typem výsevu má Milan Jelínek.

Traktor je osazen přesnou navigací s RTK signálem. Setí probíhalo při výsevu 95 000 jedinců/ha. Pracovní rychlost v praxi dosahuje až 15 km/h, aniž by byla negativně ovlivněna přesnost ukládání osiva. Zdroj foto - Milan Jedlička

V okolí Třemošnice hospodaří Milan Jelínek na rodinné farmě se 420 hektary zemědělské půdy. Silážní kukuřice zde zaujímá plochu 130 hektarů. Dalších téměř 100 hektarů plochy osévá Jelínek kukuřicí v okolních podnicích. Porost zakládá přesný secí stroj Lemken Azurit 9 pořízený před dvěma lety. Na kukuřici si pochutnávají krávy.

„Po setí se strojem Lemken Azurit 9 dochází k rychlému zapojení řádku. Kukuřice drží více vody, pomalu vysychá, je déle zelená i zralá”
Milan Jelínek

Pozitivní zkušenosti s dvouřádkovým výsevem silážní kukuřice rozhodly pro Lemken Azurit

Výsev kukuřice do dvouřádků zajišťovaly u Jelínků několik let zemědělské služby se secím strojem. Hlavní nevýhodou však byla nízká pracovní rychlost a mechanické nastavování. Zemědělské služby se pak secího stroje zbavily. Jelínek však byl s prací stroje spokojen, protože pěstování kukuřice ve dvouřádcích obecně přináší vyšší výnosy v požadované kvalitě. Rozhodl se tedy přivést podobný secí stroj z Ameriky, jenže narazil na možný problém s dodávkou náhradních dílů a servisem.

Detail výsevu do sponu Lemken DeltaRow. Foto - Lemken
Detail výsevu do sponu Lemken DeltaRow. Foto - Lemken

Na polním dni se mu líbila práce odvedená secím strojem Azurit, jehož prostřednictvím před lety vstoupila do segmentu přesných secích strojů německá firma Lemken. Slovo dalo slovo a Jelínek si mohl stroj vyzkoušet. Na základě pozitivních zkušeností si jej prostřednictvím společnosti AgriMachines a obchodního zástupce Ing. Martina Stecoviče následně i pořídil.

Porost kukuřice v roce 2020. Všimněte si, že při setí nedocházelo k překrývání na souvrati. Zdroj foto - Milan Jelínek
Porost kukuřice v roce 2020. Všimněte si, že při setí nedocházelo k překrývání na souvrati. Zdroj foto - Milan Jelínek
Sami můžete na fotografii vidět, jak kvalitní byl porost kukuřice loni. I z hlediska výnosu šlo o jeden z nejlepších v posledních letech. Zdroj foto - Milan Jelínek
Sami můžete na fotografii vidět, jak kvalitní byl porost kukuřice loni. I z hlediska výnosu šlo o jeden z nejlepších v posledních letech. Zdroj foto - Milan Jelínek

Milan Jelínek redakci Agroportal24h.cz uvítal s pochvalnými slovy. Stroj údajně vyniká svou robustností, která je však vykoupená vyšší hmotností, a je tudíž nutné mít v přední části traktoru závaží. To ale kromě robustnosti přináší i jiné výhody, jak jsme se později dozvěděli. Jelínkův traktor má namísto závaží vpředu agregován čelní zásobník na hnojivo. Z něj vedou dopravní roury (pod traktorem) k secímu stroji. „Když už pořídit nový secí stroj, tak jedině s možností přihnojování, jinak to nemá význam,“ uvedl majitel s tím, že umístění hnojiva pod patou zásadně ovlivňuje zásobování rostlin živinami, vzcházivost a výnos. Při setí kukuřice se provádělo zapravení hnojiva obsahujícího dva základní živinné prvky – dusík a fosfor – současně se setím. Milan Jelínek si pochvaluje i konstrukční provedení čelního zásobníku – je k němu perfektní přístup a je přes něj dobrý výhled. Plnění totiž neprobíhá přes malý otvor, ale stačí odkrýt velkou plachtu a vznikne spousta místa pro vyprázdnění až čtyř vaků o hmotnosti 500 kg. Lemken však už vyrábí jeho modernizovanou verzi.

Výsevní jednotky jsou umístěny na hydraulicky sklopném rámu. Azurit založí porost kukuřice, sóji, hrachu, čekanky i řepky, a to i do meziplodin. Zdroj foto - Milan Jedlička
Výsevní jednotky jsou umístěny na hydraulicky sklopném rámu. Azurit založí porost kukuřice, sóji, hrachu, čekanky i řepky, a to i do meziplodin. Zdroj foto - Milan Jedlička

Secí stroj Lemken Azurit byl poprvé představen v roce 2015, o dva roky později byl pak prezentován českým zemědělcům na tuzemském veletrhu. Jelikož Lemken svoji techniku pro zpracování půdy a setí vyrábí modulárně, lze ji mezi sebou různě kombinovat. To stejné platí také pro Azurit, který lze dodat ve verzích s čelním zásobníkem pro přihnojování, se zadním zásobníkem o objemu až 5 800 litrů (pokud se využívá vyšší počet výsevních jednotek) anebo v kombinaci se secím strojem Solitair 25 s rotačními branami – namísto zadní secí lišty se připojí Azurit. Azurit je v současné době k dispozici ve čtyř, šesti a osmiřádkovém provedení se základní roztečí řádků od 75 cm.

Nastavitelné hvězdicové kotouče odhrnou kameny z místa setí do stran. Zdroj foto - Milan Jedlička
Nastavitelné hvězdicové kotouče odhrnou kameny z místa setí do stran. Zdroj foto - Milan Jedlička

Hroudy hlíny a kameny, s tím se musí secí stroj vypořádat

Na pole si Jelínek nechává aplikovat prasečí kejdu. Pole je většinou následně zpracováno podrývákem, čímž vznikají hroudy. Pozemky má navíc kamenité. To práci secímu stroji neusnadňuje a musí se s tím vypořádat.

Přímo za botkou je umístěn pogumovaný kotouč, který zajistí optimální kontakt osiva s půdou. Zdroj foto - Milan Jedlička
Přímo za botkou je umístěn pogumovaný kotouč, který zajistí optimální kontakt osiva s půdou. Zdroj foto - Milan Jedlička

Charakteristikou Azuritu je setí do sponu DeltaRow. Jelínek vypozoroval, že jen v případě využití Azuritu lze na založeném porostu poznat, že byl opravdu zaset do trojúhelníkového tvaru. Konvenční přesný secí stroj umisťuje osivo do jedné řady za sebou, zatímco je-li aplikován koncept DeltaRow, semena jsou rozptýlena do dvou odsazených dílčích řádků rozmístěných 12,5 cm od sebe, které jsou navzájem přesazeny. Díky této vzdálenosti je možné kukuřici sklízet konvenčními adaptéry řezaček nebo sklízecích mlátiček. Cílem tohoto systému setí je poskytnout každému semenu až o desítky procent větší plochu půdy k využití, což poskytuje kořenům více prostoru pro jejich růst, umožňuje jim zvýšenou absorpci živin a jakmile vyraší listoví, má výborné podmínky k vstřebávání světla. Hnojivo se umisťuje pod patu. „Dochází k rychlému zapojení řádku. Kukuřice drží více vody, pomalu vysychá, je déle zelená i zralá,“ potvrdil zkušenosti z praxe majitel, jehož pozemky čelí také invazi divokých prasat. K tomu dodal zajímavý postřeh z praxe. Vypozoroval, že se spon DeltaRow prasatům nelíbí – většinou zničí jeden řádek, zatímco druhý ponechají, a navíc se většinou pohybují pouze v kolejovém řádku po postřikovači a ostatního si nevšímají.

Byť stroj využívá centrální zásobník, pracuje s dílčími výsevními jednotkami, které obsahují vlastní menší zásobník, který se neustále doplňuje. Jak je na snímku vidět, osivo se snadno vyprazdňuje z dávkovacích jednotek. Zdroj foto - Milan Jedlička
Byť stroj využívá centrální zásobník, pracuje s dílčími výsevními jednotkami, které obsahují vlastní menší zásobník, který se neustále doplňuje. Jak je na snímku vidět, osivo se snadno vyprazdňuje z dávkovacích jednotek. Zdroj foto - Milan Jedlička

Jak probíhá hnojení a setí?

Nastavitelné hvězdicové kotouče odhrnou do stran kameny z místa setí. Kotoučová přihnojovací botka, u které lze nastavit přítlak až 250 kg, umístí hnojivo do přichystaného prostoru. Pás hnojiva uzavře a zpětně utuží trapézový válec, čímž vzniknou ideální podmínky pro vývoj kukuřice. Podle obsluhy si snadno poradí i s hroudami.

O přesné dávkování osiva se starají dva pevně spojené elektricky poháněné děrované výsevní bubny. Zdroj foto - Milan Jedlička
O přesné dávkování osiva se starají dva pevně spojené elektricky poháněné děrované výsevní bubny. Zdroj foto - Milan Jedlička

O uložení osiva se postarají dvoukotoučové výsevní botky. Osivo je vyséváno do dvouřádků DeltaRow, vzájemně vzdálených 12,5 cm a zároveň do trojúhelníkového sponu. U Jelínků pracují se základní roztečí řádků 75 cm. Osivo je nabíráno dvěma kotouči z centrálního zásobníku. Distribuováno je střídavě do dvojice semenovodů a následně vzduchem dopraveno do výsevních botek. O přesné dávkování osiva se starají dva pevně spojené elektricky poháněné děrované výsevní bubny, přičemž přesnost dávkování monitorují optické senzory. Přímo za botkou je umístěn pogumovaný kotouč, který zajistí optimální kontakt osiva s půdou. Dva nastavitelné V-kotouče následně překryjí osivo půdou. Osivu je tak umožněn přístup k hnojivu z obou stran.

Přesnost dávkování monitorují optické senzory. V každé výsevní jednotce je umístěn senzor pro snímání procesu setí, což umožňuje každou výsevní jednotku zvlášť monitorovat a ovládat z kabiny pomocí ISOBUS terminálu. Zdroj foto - Milan Jedlička
Přesnost dávkování monitorují optické senzory. V každé výsevní jednotce je umístěn senzor pro snímání procesu setí, což umožňuje každou výsevní jednotku zvlášť monitorovat a ovládat z kabiny pomocí ISOBUS terminálu. Zdroj foto - Milan Jedlička

Byť stroj využívá centrální zásobník, pracuje s dílčími výsevními jednotkami, které obsahují vlastní menší zásobník, který se neustále doplňuje. Díky tomu nemusí být výsevní jednotka koncipována jako tandemová. V každé výsevní jednotce je umístěn výsevní váleček a senzor pro snímání procesu setí, což umožňuje každou výsevní jednotku zvlášť monitorovat a ovládat z kabiny pomocí ISOBUS terminálu. Kolejové řádky je možné tvořit i v případě, že se v porostu pohybuje technika s širokými koly. Výsev pak probíhá do jednoho řádku s dvojnásobným počtem semen tak, aby počet rostlin zůstal konstantní.

Zásobník je štíhlý, a tak nic nebrání výhledu na jednotlivé výsevní jednotky. Ventilátor je připevněn k přední části zásobníku a je pod krytem. Zdroj foto - Milan Jedlička
Zásobník je štíhlý, a tak nic nebrání výhledu na jednotlivé výsevní jednotky. Ventilátor je připevněn k přední části zásobníku a je pod krytem. Zdroj foto - Milan Jedlička

Přesnost setí, stabilita stroje a dodržování hloubky výsevu je podle majitele bezchybné i právě díky vyšší hmotnosti stroje. Obsluze se líbí možnost velmi rychlého vyprázdnění zásobníku na osivo o objemu 600 litrů za pomocí jediného tlačítka umístěného u zásobníku. Ten je štíhlý, a tak nic nebrání výhledu na jednotlivé výsevní jednotky. Ventilátor je připevněn k přední části zásobníku a je pod krytem. Osivo je ze zásobníku dopravováno elektricky poháněnými šneky do výsevních jednotek v případě, že jsou jejich menší zásobníky prázdné.

Obsluha vidí na terminálu výsev skrze výsevní jednotky v reálném čase. Díky automatické i manuální kalibraci je umístění osiva vždy přesné, nehledě na pracovní rychlost soupravy. Dotykový displej v kabině zobrazuje veškerá data ve srozumitelné a atraktivní formě. Zdroj foto - Milan Jedlička
Obsluha vidí na terminálu výsev skrze výsevní jednotky v reálném čase. Díky automatické i manuální kalibraci je umístění osiva vždy přesné, nehledě na pracovní rychlost soupravy. Dotykový displej v kabině zobrazuje veškerá data ve srozumitelné a atraktivní formě. Zdroj foto - Milan Jedlička

Postupné vypínání výsevních jednotek

Obsluha oceňuje, že se stroj nastavuje automaticky, stačí jen zadat číslo a typ osiva. V kabině traktoru jsme mohli vidět dva terminály – jeden pro ovládání traktoru a druhý pro secí stroj. I když lze oba sdružit do jednoho, obsluha pro lepší přehlednost zvolila tuto variantu. Synovi majitele se také líbí neustálá informovanost o průběhu setí, fungování jednotlivých výsevních jednotek a jejich přesnosti výsevu. Při setí nedochází k překrývání v polních klínech, neboť dochází k postupnému vypínání jednotlivých výsevních jednotek. Traktor je osazen přesnou navigací s RTK signálem. Setí probíhalo při výsevu 95 000 jedinců/ha. Pracovní rychlost v praxi dosahuje až 15 km/h, aniž by byla negativně ovlivněna přesnost ukládání osiva.

Zleva Ing. Martin Stecovič z firmy AgriMachines, Milan Jelínek a jeho syn – obsluha stroje. Zdroj foto - Milan Jedlička
Zleva Ing. Martin Stecovič z firmy AgriMachines, Milan Jelínek a jeho syn – obsluha stroje. Zdroj foto - Milan Jedlička

Lemken Azurit je prvním strojem této značky u Jelínků, přesto lze konstatovat, že se mezi výrobcem a prodejcem již utvořil vynikající vztah. Výrobce je s farmářem v kontaktu a pravidelně se ubezpečuje, zda secí stroj funguje ke spokojenosti majitele. S nastavením a poprodejním servisem pomáhá společnost AgriMachines.