Objevte novou řadu traktorů DEUTZ-FAHR 5 Keyline
Dnes je 15.7. – svátek slaví Jindřich

Jak se rodí cisterny Pichon? Pojeďte s námi na malou exkurzi do Landivisiau

Zveřejněno: 12. 7. 2022

V minulém článku věnovanému aplikační technice Pichon jsme se rozepsali o cisternách řady Pichon SV, rozmetadlech a aplikátorech, které se vyrábějí ve francouzském Landivisiau. Redakce Agroportal24h.cz měla možnost tento výrobní závod navštívit.

Před výrobním závodem jsou přichystané stroje Pichon k expedici k zákazníkům.

Do Landivisiau se Pichon přestěhoval v roce 2016 ze 40 km vzdálené původní továrny. Tamní zastřešená výrobní plocha zaujímá rozlohu 2,2 ha a výrobu strojů zde zajišťuje 200 zaměstnanců (pouze v denní směně).

V současné době mají mnozí výrobci zemědělské techniky problémy s dodavatelskými řetězci. Není výjimkou, že se výroba strojů zpožďuje z důvodu nedostatku dílů nutných pro výrobu. To se však netýká společnosti Pichon, která se prozíravě stihla jednotlivými díly předzásobit, a čekací doba na novou cisternu, rozmetadlo nebo aplikátor Pichon je tak ve srovnání s konkurencí podstatně kratší. Týká se to navíc i dodávek náhradních dílů.

Cisterny Pichon z kvalitní ocele a s řadou vychytávek

První zastávkou v Landivisiau byla administrativní část výrobního závodu, kde zhruba dvacítka lidí zajišťuje vývoj strojů Pichon, tvorbu katalogů dílů a nejrůznější certifikace strojů. Mateřská společnost Samson Agro se nyní snaží v Pichonu prosadit projekt Tricolora, který usiluje o změnu přístupu konstrukčního týmu. Ten se nyní snaží cisterny odlehčit – za použití kvalitnější ocele a různých vychytávek. Cisterny Pichon budou díky tomu uplatnitelné i v kombinaci s méně výkonnými traktory.

Pichon k cisternám vyrábí různé typy aplikátorů.
Pichon k cisternám vyrábí různé typy aplikátorů.

Měli jsme možnost nahlédnout i do pracovního prostoru vývojáře, který se podílel na vývoji současné úspěšné řady cisteren Pichon SV. Zastihli jsme jej při sestavování nového konfigurátoru výbavy pro cisterny, jež má být v blízké budoucnosti k dispozici obchodníkům. Umožní vytvořit virtuální model (sestavu) cisterny a usnadní orientaci ve standardní a příplatkové výbavě (rozpozná, které součásti jsou vhodné pro daný typ cisterny). Podle výrobního čísla cisterny bude možné snadno dohledávat celý seznam náhradních dílů a získat snadný přehled o jednotlivých položkách výbavy, kterých jsou v nabídce stovky.

Zjištění přesné hmotnosti cisteren Pichon jako součást výstupní kontroly

Vedle administrativní části závodu Pichon jsou součástí areálu i montážní a výrobní část. Nachází se před nimi zaparkované cisterny, rozmetadla a míchadla kejdy Pichon přichystané k expedici k zákazníkům. Ročně jich opustí brány 400 kusů. V Landivisiau se vyrábí cisterny s kapacitou nádrže od 2 600 do 30 000 litrů. Jde jak o aplikační (s aplikátorem pro aplikaci hnojiv), tak transportní (sloužící pro transport vody a hnojiv k postřikovači či aplikátorům) vozy. Zajímavostí je, že Pichon provozuje také vlastní dopravní společnost pro přepravu strojů k zákazníkům.

Pichon vyrábí i míchadla kejdy.
Pichon vyrábí i míchadla kejdy.

Při prohlídce již vyrobených cisteren Pichon se nám naskytla příležitost vidět průběh testování nově vyrobené cisterny. Na váhu přijel traktor s cisternou, načež došlo ke zjištění hmotnosti traktoru. Poté váha zvážila prázdnou cisternu Pichon a posléze i tutéž cisternu naplněnou vodou. Tento postup byl v Pichonu zvolen proto, aby byla zjištěna přesná hmotnost působící na nápravu a oj cisterny. Jde o součást výstupní kontroly, po jejímž dokončení by cisterna měla splňovat veškeré předpisy. Konečný uživatel tak může využívat všechny možnosti, které cisterna nabízí.

Cisterny Pichon mají nejnižší těžiště

Výroba každé cisterny Pichon začíná manipulací s ocelovými pláty, které prochází válcovačkou. Okruží a víka jsou slícovány a následně oboustranně svařeny systémem SAW (Submerged Arc Welding). Pichon používá speciální víka nádrže typu GRC (vypouklá), které navyšují odolnost při práci s tlakem a podtlakem. Finální tloušťka stěn cisteren Pichon se pohybuje v rozmezí od 5 do 8 mm (dle průměru nádrže). Ocel, z níž jsou vyráběny, je vybírána na základě její schopnosti galvanizace a také dle požadavků na mechanické vlastnosti budoucí nádrže. Po zmíněné galvanizaci oceli (nádrž cisterny je pozinkovaná uvnitř i vně) může následovat lakování strojů (jakoukoli barvou, kterou si zákazník vybere – výbava na přání). Díly i stroje vozí Pichon do nedaleké zinkovny.

Při prohlídce již vyrobených cisteren Pichon se nám naskytla příležitost vidět průběh testování nově vyrobené cisterny.
Při prohlídce již vyrobených cisteren Pichon se nám naskytla příležitost vidět průběh testování nově vyrobené cisterny.

Jeden z týmů pracuje na svařování nádrže a rámu (po celé délce). Vlastní nádrž tedy není připevněna k samostatnému rámu, ale je svařena společně s rámem podvozku. Cisterny Pichon tak nabízí nejnižší těžiště na trhu, díky čemuž se již 50 let mohou pyšnit obchodní známkou TCI (Tanker with Chassis Integrated). Svařování provádí robot a v hůře dostupných místech je prováděno manuálně. Nádrž je během výroby potřeba pootáčet, o což se stará speciální manipulátor. Jakmile je nádrž dokončena, je odvezena na galvanizaci, o níž již píšeme v předchozím odstavci.

Náhradní díly Pichon jsou u prodejce do druhého dne

Na prohlídce závodu jsme dále mohli vidět průběh výroby oje a ramene na hadicový aplikátor Pichon, bočnice a šasi pro rozmetadla Pichon. Ohýbání, svařování, děrování oceli i manipulaci s materiálem zajišťují roboti. Přísun dílů na pracoviště zabezpečují pracovníci logistiky podle aktuální potřeby. Při výběru dílů je zapotřebí maximální pečlivost – aby úspěšně prošly procesem galvanizace, musí jít výhradně o kvalitní produkty.

Ve výrobní části se nesmí fotit. Povoleno bylo vyfotit pouze proces výroby (svařování) nádrže cisterny Pichon.
Ve výrobní části se nesmí fotit. Povoleno bylo vyfotit pouze proces výroby (svařování) nádrže cisterny Pichon.

Procházeli jsme také kolem hal, v nichž probíhá pískování a lakování nádrží cisteren Pichon. Volné kapacity zde využívá i Samson Agro pro své zelené cisterny. Pískováním se z povrchu odstraní mastnota. Lakování zde provádí ručně zaměstnanci. Díly se lakují převážně červené barvy typické pro Pichon. Hned naproti těchto hal se nachází sklad dílů pro výrobu a poprodejní podporu, přičemž rozvážka dílů k zákazníkům je prováděna dvakrát denně. Díly odtud putují do celého světa a u prodejců jsou většinou do druhého dne.

Jakmile jsou jednotlivé celky vyrobené, je potřeba cisternu Pichon smontovat. To zajišťují dva lidé. Malou cisternu Pichon smontují dohromady za dva dny, velkou pak do týdne. Montáž je rozdělena do čtyř etap – pro každou z nich je připraven box s díly. Cisterna Pichon je nejprve osazena základní výbavou. Na dalším stanovišti jsou montována například dlouhá ramena a různé typy aplikátorů Pichon. I při montáži je průběžně testována funkčnost cisterny. Pracovníci mají k dispozici stolici pro simulaci traktoru. S její pomocí se připojí k cisterně a vyzkouší se elektronika, hydraulika, průtoky oleje, tlaky apod. Stejně se testují rozmetadla Pichon.

Cisternu Pichon lze dodatečně vybavit dalším příslušenstvím

Jak již bylo uvedeno, před závodem Pichon byly zaparkovány cisterny připravené k expedici. Našly se mezi nimi i modely se zajímavou výbavou. Jeden z traktorů měl připojenou cisternu Pichon SV18R osazenou průtokoměry kontrolující dávku nastavenou obsluhou. K cisternám je dodávána široká škála vývěv – vzduchem nebo vodou chlazená zařízení, zubová a odstředivá čerpadla (v závislosti na požadovaném průtoku a tlaku). Do intenzivnějších provozů jsou k dispozici vodou chlazené vývěvy a do těžkých podmínek lze cisternu vybavit tzv. turboplněním. K cisternám Pichon o objemu od 15 700 litrů nabízí Pichon odstředivé čerpadlo, které dokáže rozmíchat obsah starých jímek, naplnit cisternu, míchat kejdu uvnitř nádrže cisterny a zásobovat kejdou připojený aplikátor. Pichon k tomuto čerpadlu nabízí ovládací jednotku, se kterou je možné automatizovat některé funkce, jež jsou uplatňovány během plnění a při aplikaci kejdy. Pichon má v sortimentu i vlastní vertikální řezací hlavu pro drcení pevných zbytků v kejdě.

Na fotografii můžeme vidět jednu z nejmenších cisteren, kterou Pichon vyrábí.
Na fotografii můžeme vidět jednu z nejmenších cisteren, kterou Pichon vyrábí.

Vystavené cisterny byly osazeny různými druhy aplikátorů. Pichon vyrábí hadicové aplikátory (i s botkami), vícetryskové aplikační rámy, diskové aplikátory apod. K vidění byly cisterny v provedení s jednou, dvěma nebo třemi nápravami a cisterny s různými druhy nasávacích ramen. Kola cisteren Pichon mohou mít silniční nebo nízkotlaké pneumatiky. Vybírat lze ze široké škály odpružení – listová pera, aktivní nebo pasivní odpružení – a volit náběžné nebo aktivně řízené nápravy pro zvýšení manévrovatelnosti, bezpečnosti a snížení opotřebení pneumatik. Oj je dostupná ve třech provedeních. Pro menší cisterny je vhodné její pevné provedení, zatímco na větší cisterny se nejčastěji instaluje oj mechanicky nebo hydraulicky odpružená. Pro snížení prokluzu traktoru může řidič změnit sklon hydraulické oje nebo aktivovat automatický systém přenosu váhy.

Jeden z traktorů měl připojenou cisternu Pichon SV18R osazenou průtokoměry kontrolující dávku nastavenou obsluhou.
Jeden z traktorů měl připojenou cisternu Pichon SV18R osazenou průtokoměry kontrolující dávku nastavenou obsluhou.

Jedna cisterna Pichon zaujala také tím, že byla uzpůsobena k práci na svahu. Pichon umí vyrobit cisternu rozdělenou do dvou částí, kdy dochází k přečerpávání kejdy z jedné části do druhé tak, aby bylo možné pracovat s přenosem váhy.

Vystavené cisterny Pichon byly osazeny různými druhy aplikátorů.
Vystavené cisterny Pichon byly osazeny různými druhy aplikátorů.

Dozvěděli jsme se, že Velká Británie a Francie tlačí zemědělce k tomu zapravovat hnojiva do půdy. Tamní farmáři však často provozují cisterny, které nelze k tomuto účelu dodatečně upravit. Pichon proto zaznamenává zvýšenou poptávku po univerzálních cisternách a v návaznosti na to na své cisterny Pichon instaluje rozmanité úchyty, které ji umožňují dodatečně vybavit nejrůznějším příslušenstvím. Ve Francii se zemědělci často sdružují, společně nakupují cisterny a sdílejí je mezi sebou. Pronajímají si cisterny i od poskytovatelů zemědělských služeb. Aby bylo možné cisterny ještě snadněji a komfortněji ovládat, Pichon pracuje na ISOBUS kompatibilních cisternách.

Navštívili jsme také místního poskytovatele služeb, který provozuje hned několik kusů cisteren Pichon.
Navštívili jsme také místního poskytovatele služeb, který provozuje hned několik kusů cisteren Pichon.

Zde si můžete prohlédnout proces galvanizace.