KUPUJ AGRO pneumatiky Continental, 
sbírej body a vyber si svůj dárek.
Dnes je 30.9. – svátek slaví Jeroným

Kontinuální balicí stroje Anderson pro rychlé a ekonomické ovíjení balíků do fólie

Zveřejněno: 21. 6. 2022

Silážování píce do obalovaných balíků se v současné době využívá především na menších až středně velkých farmách. Lisovat a následně ovíjet je možné jak kulaté, tak hranaté balíky. K balení jsou využívány strečové fólie i plachty. Balíky jsou obalovány jednotlivě, nebo v dlouhé řadě za sebou. Tento způsob konzervace značně ulehčí kontinuální balicí stroje firmy Anderson, které na český trh dodává společnost MANATECH CZ.

Na českém trhu jsou dostupné modely Anderson IFX720 a Hybrid X (na snímku), které se od sebe liší velikostí, a tudíž zabalí různě velké balíky.

Jednotlivé technologické postupy sklizně a konzervace krmiv závisí jak na druhu pícniny, tak na vybavení farmy, popřípadě na dostupnosti a ekonomické výhodnosti využití případných služeb. Jednoznačné doporučení postupu není reálné, neboť je možné si volit z řady postupů a jejich kombinací.

Ve střední a západní Evropě je u menších až středně velkých farmářů oblíbené silážování píce do obalovaných balíků kulatého nebo hranatého tvaru. Tento způsob konzervace umožňuje flexibilní sklizeň i malých pozemků či okrajových ploch a nevyžaduje vybudování skladovacího prostoru. Pořezání píce a silné stlačení zvyšují kvalitu senáže. Balíky se mohou zkrmovat jako malé porce, tím se snižuje riziko nežádoucí fermentace. S balíky lze navíc snadno obchodovat.

Kritériem volby technologického postupu sklizně a konzervace není jen vytvoření podmínek pro zajištění vysoké kvality pro dosahování vysoké produkční účinnosti objemného krmiva v krmné dávce, ale i dosahování co nejnižších nákladů na produkci objemného krmiva. S posledně zmíněným ekonomickým kritériem mohou pomoci především farmářům s nižším počtem chovaných zvířat kontinuální balicí stroje Anderson. Dokáží uspořit náklady jak na fólii, tak na pracovní sílu.

Kontinuální balicí stroje Anderson umožňují ovíjet fólií jak válcové, tak hranaté balíky (i dva na sobě), a to ze slámy, sena i z materiálu určeného k silážování. Balíky jsou obalovány jednotlivě, nebo v dlouhé řadě za sebou. Proces balení probíhá buď na poli nebo přímo na farmě, kam se nezabalené balíky svážejí a kde je menší nebezpečí poškození fólie při přepravě. Kontinuální balicí stroje Anderson vyžadující manipulační techniku pro naložení balíku.

Kontinuální balicí stroje Anderson umožňují ovíjet fólií jak válcové, tak hranaté balíky (i dva na sobě), a to ze slámy, sena i z materiálu určeného k silážování.
Kontinuální balicí stroje Anderson umožňují ovíjet fólií jak válcové, tak hranaté balíky (i dva na sobě), a to ze slámy, sena i z materiálu určeného k silážování.

Modely Anderson dostupné na českém trhu

Na českém trhu jsou dostupné modely Anderson IFX720 a Anderson Hybrid X, které se od sebe liší velikostí, a tudíž zabalí různě velké balíky. Maximální velikost hranatého balíku dosahuje rozměrů 120x90x180 cm. Přejít z režimu balení kulatých balíků k balení hranatých balíků stačí pouhá minuta.

Jde o stroje Anderson samojízdné, osazené motorem Honda GX 390 o výkonu 13 koní a jednou nápravou se dvěma hnanými koly. Kromě přesunů na větší vzdálenosti tedy nepotřebujete k provozu žádný traktor ani jiný stroj. Stroj se ovládá přes páky – obsluha jde během jízdy vedle stroje. Mezi řadami balíků se se strojem snadno manipuluje, popojet z jedné řady do druhé trvá jen minutu.

Kontinuální balicí stroj Anderson IFX720.
Kontinuální balicí stroj Anderson IFX720.

Stroje Anderson obsahují minimum elektroniky. Kromě senzoru snímání vzdálenosti vedlejší řady balíků jsou mechanické i dorazy a senzory. Stroj se snadno nastavuje z přepravní do pracovní polohy a naopak.

Díky hydraulickému brzdicímu systému může obsluha zpomalovat otáčení kol, a tím balíky stlačit k sobě. Stroj Anderson obsluhuje jediná osoba, vytlačovací systém je totiž kompletně automatický. Stroje Anderson je možné vybavit čtyřmi nezávislými napínači využívajícími technologii FlexHoop, kdy speciálně zakřivený tvar vodicího mezikruží balicího stroje přibližuje napínač co nejblíže k povrchu balíku, což zvyšuje komfort obsluhy a rychlost balení až o 30 %. Se stroji Anderson je možné zabalit balík za 20 vteřin a ušetřit až 40 % fólie. Zabalením balíku zavadlé píce do fólie se zabrání přístupu vzduchu a v anaerobním prostředí proběhne žádaná konzervace.

Nedávnou novinkou v doplňkové výbavě je ochranný štít proti protržení fólie při balení. Kryt zabraňuje usazování nečistot u napínačů fólie. Stejně tak zabraňuje těmto nečistotám v protržení fólie při balení a v následném zablokování napínačů. Kryt byl vyvinut převážně pro použití při balení balíků kukuřice, ale je použitelný i pro balíky ze všech ostatních hmot.