Agromex - Největší distributor zemědělské techniky v ČR
Dnes je 27.5. – svátek slaví Valdemar

Pokročilá aplikace hnojiv s postřikovačem Horsch Leeb PT 6300

Zveřejněno: 4. 3. 2022

Pavel Pleiner začal hospodařit na pozemcích, které byly po desetiletí jen minimálně hnojené. Za účelem dosažení očekávaných výnosů v požadované kvalitě z toho důvodu uplatňuje pestrý osevní postup a půdě dopřává přísun živin z kompostu a umělých hnojiv. S velkým množstvím těchto organických hmot, ale také se setím a potřebou chemické ochrany rostlin jsou však spojeny vysoké nároky na zpracování půdy. Její majitel proto vsadil na stroje značky Horsch.

Od loňského roku Pavel Pleiner používá samojízdný postřikovač Horsch Leeb PT 6300 se kterým provádí veškeré přihnojování porostů.

Pavel Pleiner společně se dvěma zaměstnanci hospodaří na 500 hektarech zemědělské půdy v okolí Nové Vsi pod Pleší na Dobříšsku. Vedle rostlinné výroby provozuje kompostárnu a fotovoltaickou elektrárnu. Jeho nejzásadnější příjmy pochází z rostlinné výroby, kde je uplatňován velmi pestrý osevní postup. Na stovce hektarů jsou pěstovány hlavní plodiny, jako je obilí a řepka, na dalších desítkách hektarů pak speciální plodiny pro produkci osiva. Jde zejména o hořčici, vikev, svazenku, hrách, jetel inkarnát a další. Zpracování půdy, setí a ochranu rostlin zde v posledních letech obstarávají stroje německé firmy Horsch, jež zemědělci dodala společnost Pekass z pobočky Dlouhá Lhota u Příbrami.

Horsch Joker HD bez problémů zpracuje strniště se slámou a kompostem

Z hlediska fyzikálně-chemických a biologických vlastností půdy převzal Pavel Pleiner pozemky ve špatném stavu. Pole po sklizni (nařezanou slámu nechává ležet) proto hnojí kompostem v dávce 20 t/h (až 200 hektarů ročně). Biologicky rozložitelný komunální odpad (z externích zdrojů), jako je tráva, listí a menší větve, o hmotnosti asi 4 až 5 tisíc tun ročně je promíchána následně transportován do kompostovací haly postavené v roce 2021. Tam je během dvou měsíců – díky aerobním procesům a činnosti mikroorganismů – přeměněn na kompost. Hnojení organickou hmotou Pavel Pleiner praktikuje již pátým rokem a slibuje si od toho zvýšení koncentrace živin v půdě, zajištění stabilních výnosů a úsporu umělých hnojiv – podle jeho slov 20 tun kompostu obsahuje přes 200 kg dusíku.

Volit lze u samojízdného postřikovače Horsch Leeb PT 6300 různé konfigurace ramen a trysek.
Volit lze u samojízdného postřikovače Horsch Leeb PT 6300 různé konfigurace ramen a trysek.

Nadrcená sláma spolu s kompostem představují velké množství organické hmoty, kterou je potřeba zapracovat do půdy. Zemědělec se proto minulý rok rozhodl investovat do diskového podmítače Horsch Joker HD s pracovním záběrem šest metrů. Podmítač vytváří pomocí velkých disků vysoký podíl jemné půdy v prostoru seťového lůžka a jeho zadní pěch zajišťuje zpětné utužení půdy. Díky dostatku místa mezi řadou disků a pěchem je stroj navíc odolný vůči ucpávání. Pavel Pleiner s ním zpracovává jak obilné, tak řepkové strniště a oceňuje na něm schopnost optimálního pronikání do půdy za každých podmínek i dodržování pracovní hloubky do 10 až 12 cm. Obilné strniště bez kompostu zpracovává radličkový podmítač.

Zakládání veškerých porostů plodin zajišťuje Horsch Focus TD

Všechny porosty plodin jsou na Pleinerově farmě zakládány secím strojem Horsch Focus TD s pracovním záběrem šest metrů a s roztečí mezi radličkami 30 cm. „Od pořízení secího stroje Horsch Focus TD se zlepšily výnosy plodin. U pšenice to činí 8 t/ha, což je na zdejší podmínky velice dobré. U řepky jsou to 4 t/ha. Od loňského roku zkouším zakládat porost pšenice s 30cm roztečí mezi botkami. Výnos je sice stejný, ale kvalita obilí lepší,“ uvedl Pleiner a dodává: „Myslel jsem si, že minulý rok bude o něco lepší. Bylo však hodně vody, což se negativně projevilo během žní, které tak probíhaly velmi dlouho. V roce 2020 byly výnosy o tunu vyšší.“ Se secím strojem Horsch Focus TD je během jedné pracovní operace prováděno hloubkové kypření, výsev a aplikace hnojiva pod patu (u obilí i řepky). Hnojení „pod patu“ napomáhá lepšímu růstu plodiny v prvních fázích jejího vývoje, přispívá k tvorbě sušiny a zvyšuje odolnost rostlin vůči stresovým faktorům. „Na 80 % pozemcích jsem již hnojil pod patu. V budoucnu rozhodně nebudu ubírat hnojení. V reakci na rostoucí ceny hnojiv budu ale hnojit spíše dusíkem, ostatní hnojiva jako je třeba fosfor vynechám. Na pozemky budu i dále aplikovat kompost,“ říká majitel.

A jaké jsou plány Pavla Pleinera do budoucna? „Chtěl bych vyzkoušet pěstovat podpůrné plodiny. Výsev by zajišťoval stávající secí stroj. Časem dojde i na to, že na secí stroj umístím třetí zásobník, abych mohl současně sít hlavní i podpůrnou plodinu, a přitom aplikovat hnojivo. Ne všechny rostliny vyžadují stejný herbicid, a tak bych si chtěl také vyzkoušet prutové brány Horsch Cura ST nebo meziřádkový kypřič Horsch Transformer VF.“

Inteligentní pohon si poradí s kopcovitým terénem

Od loňského roku Pavel Pleiner používá samojízdný postřikovač Horsch Leeb PT 6300 se kterým provádí veškeré přihnojování porostů. „Předchozí postřikovač jsem pořídil v kukuřičné verzi, tedy s velkou světlou výškou. Nebylo ale moc příjemné s ním jezdit, v kopcovitém terénu navíc ztrácel výkon. U nového postřikovače už to nehrozí, protože má výkonné hydropohony s inteligentní distribucí oleje. Nikdy se mi nestalo, že by někde začal hrabat koly. Všechno projede,“ pochvaloval si majitel jednu z unikátních vlastností tohoto stroje. Postřikovač pohání šestiválcový 6,7litrový motor FPT o výkonu 310 koní a využívá hydropohony Bosch Rexroth.

Jízda po poli i silnici je pohodlná, a to i při vysokých pojezdových rychlostech. Napomáhá tomu mimo jiné podvozek, u kterého je každé kolo s hydropneumatickým pérováním namontováno samostatně na dvojitý závěs s A-ramenem.
Jízda po poli i silnici je pohodlná, a to i při vysokých pojezdových rychlostech. Napomáhá tomu mimo jiné podvozek, u kterého je každé kolo s hydropneumatickým pérováním namontováno samostatně na dvojitý závěs s A-ramenem.

Postřikovač, který zemědělec využíval v minulosti, měl motor umístěn před kabinou, kdežto Horsch Leeb PT 6300 má čelní kabinu usazenu na centrálním rámu, motor za kabinou a postřikovací ramena zavěšená do paralelogramu. Na tuto koncepci zajišťující optimální rozložení hmotnosti stroje si majitel rychle zvykl. Stejně tak vyjádřil spokojenost i s prostornou a přetlakovou kabinou s odpruženým sedadlem, loketní opěrkou s joystickem a kamerovým systémem s vlastním terminálem. Uvnitř kabiny se ještě nachází terminál Topcon X35, jenž umožňuje pracovat s nejpřesnějším RTK signálem. Na přání majitele byl postřikovač dodán se systémem automatického řízení i s přídavným nočním osvětlením kabiny a ramen. Firma Horsch je na přání zákazníka schopna postřikovač vybavit jakýmkoliv typem satelitní navigace (John Deere, Trimble atd.).

U samojízdného postřikovače Horsch Leeb PT je snadný přístup k naplavovací šachtě.
U samojízdného postřikovače Horsch Leeb PT je snadný přístup k naplavovací šachtě.

Jízda po poli i silnici je podle slov majitele pohodlná, a to i při vysokých pojezdových rychlostech. Napomáhá tomu automobilové řízení s možností nastavování odpružení či jízdních strategií, ale i podvozek, u kterého je každé kolo s hydropneumatickým pérováním namontováno samostatně na dvojitý závěs s A-ramenem. Kola postřikovače jsou obuta do nízkotlakých pneumatik Michelin 420/95 R 50 SprayBIB.

Přesná aplikace postřiku kolem překážek a na nepravidelných pozemcích

Postřikovač Horsch Leeb PT je osazen rameny s pracovním záběrem 36 metrů a s individuálním automatickým vedením BoomControl PRO se 6 ultrazvukovými senzory, které přizpůsobují ramena po celém pracovním záběru. Majitel nechal ramena osadit většími tryskami s 50 cm roztečemi. Vedle toho používá i dva druhy speciálních trysek s variabilním dávkováním (pro aplikaci kapalného dusíkatého hnojiva – DAM) a bezúletové trysky maximální velikosti. Díky této výbavě může provádět aplikaci postřiku při vyšších pracovních rychlostech a dávkách na hektar. Systém vedení ramen funguje podle majitele perfektně. Pro optimální zajištění pokryvu a tvorby rozprašovacího kuželu má nastaveno udržování ramen ve výšce 60 cm nad porostem.

Postřikovač Horsch Leeb PT je osazen rameny s pracovním záběrem 36 metrů a s individuálním automatickým vedením BoomControl PRO se 6 ultrazvukovými senzory, které přizpůsobují ramena po celém pracovním záběru.
Postřikovač Horsch Leeb PT je osazen rameny s pracovním záběrem 36 metrů a s individuálním automatickým vedením BoomControl PRO se 6 ultrazvukovými senzory, které přizpůsobují ramena po celém pracovním záběru.

„Předchozí postřikovač měl také ramena se záběrem 36 metrů. Během jízdy do zatáčky mi však vadila rozdílná rychlost pohybu vnější a vnitřní části ramen as tím související rozdílná aplikace dávek postřiku. Abych toto u nového postřikovače eliminoval, při jeho konfiguraci jsem si zvolil pulzní systém trysek,“ uvedl majitel. Pulzní systém trysek tento problém vylučuje díky regulaci kompenzace dávky v rámci záběru ramen při objíždění překážek – ve vnitřní části ramen se trysky více zavírají (dávka postřiku je menší), kdežto na vnější části ramen se trysky více otevírají. Tato koncepce tak nachází uplatnění při práci na nepravidelných pozemcích nebo v oblastech s větším množstvím překážek. Pulzní systém také udržuje stejný tlak v systému postřikovače, a to při jakékoli pracovní rychlosti, přičemž nastavení tlaku se odvíjí od používané trysky. Ta je pomocí elektroventilu zavírána/otevírána, a dokáže tak regulovat množství postřiku. Systém také dokáže tvořit jemné kapky (pro lepší pokryvnost) nebo kapky odolné proti úletu a výparu. Pro zabezpečení bezchybného fungování pulzního systému je nutné používat čistý postřik.

Postřikovač Horsch Leeb PT využívá pulzní systém trysek, který nachází uplatnění při práci na nepravidelných pozemcích nebo v oblastech s větším množstvím překážek.
Postřikovač Horsch Leeb PT využívá pulzní systém trysek, který nachází uplatnění při práci na nepravidelných pozemcích nebo v oblastech s větším množstvím překážek.

V praxi se pulzní systém ihned osvědčil. Pozorovat to lze na kvalitnějším porostu kolem překážek a na pozemcích nepravidelných tvarů. Během ročního provozu stroje majitel také pozoruje úsporu postřiků. Na tom má zásluhu automatické vypínaní trysek, kdy nedochází přestřikům či nedostřikům, a samozřejmě přesná satelitní navigace.

Horsch Leeb PT 6300 v praxi

Po příjezdu na pole si zemědělec nejprve objede hranice pozemku a následně aplikuje postřik podle zanesených křivek a kolejových řádků. Vodu nasává čerpadlem postřikovače z přívozní cisterny. Od března 2021 s tímto strojem ošetřil již 4 tisíce hektarů na vlastních pozemcích i u okolních zemědělců.

Kabina postřikovače Horsch Leeb PT 6300 nabízí komfortní pracovní prostředí.
Kabina postřikovače Horsch Leeb PT 6300 nabízí komfortní pracovní prostředí.

Podle majitele postřikovač Horsch Leeb PT 6300 vyžaduje jen minimální údržbu. Podvozek je bezúdržbový, péči Pleiner věnuje občas jen ramenům (mazání). Zbytky květů z řepky se na chladič umístěný za kabinou vůbec nedostanou. Světlá výška postřikovače pro provoz v řepce (i v pozdější růstové fázi) je dostačující. Kryty podvozku a motorů kol slouží jako ochrana porostu. Majiteli se také líbí systém CCS Pro s čisticími programy. Písto-membránové čerpadlo obstarává kontinuální vnitřní čištění: Vodou je proplachován celý postřikovač včetně ramen. Postřikovač disponuje pouze jednou hadicí pro celou šířku ramen a jednou zpětnou hadicí pro cirkulaci postřiku v ramenech. K naplavovací šachtě se lze snadno dostat i v případě, pokud je postřikovač zvednutý (nachází se v pracovní pozici).