Agromex - Největší distributor zemědělské techniky v ČR
Dnes je 21.7. – svátek slaví Vítězslav

Praktická zkouška pluhu Kuhn Multi-Leader v Zátoru, kde hravě zastane práci v nejrozmanitějších polních podmínkách

Zveřejněno: 23. 3. 2021

Původní sedmnáct let starý pluh, který byl v minulosti provozován v zemědělském podniku Zátor na Bruntálsku, nedávno přestal vyhovovat. Pro časté opravy a sníženou kvalitu orby se jej majitelé rozhodli nahradit novým poloneseným pluhem Kuhn Multi-Leader. Ten se ve svém působišti musí vypořádávat s různými polními podmínkami. A to jak při podzimní i zimní orbě pod jarní ječmen, tak i při zaorávání velkého množství posklizňových zbytků.

Pluh Kuhn Multi-Leader. Obsluha oceňuje jako nejpokrokovější lepší kvalitu orby a komfortnost, které zajišťují plynulou orbu bez zastávek. Ilustrační foto. Zdroj foto - tisková zpráva Kuhn

Společnost ZÁTOR - AGROZAT s.r.o. vznikla v roce 1994 privatizací Státních statků Bruntál. V současné době hospodaří na 1500 hektarech zemědělské půdy. První polovinu výměry tvoří orná půda, zatímco tu druhou zaujímají trvalé travní porosty. Kromě rostlinné produkce má ve společnosti své pevné místo i živočišná výroba s chovem býků na výkrm a prasat. Společnost provozuje i vlastní jatka, takže prasata zde prožívají celý život – od narození až po porážku. Jatkami ročně projde 200 býků a 3000 prasat. Masné výrobky ZÁTOR – AGROZAT prodává ve třech vlastních prodejnách a dodává je také do okolních stravovacích zařízení (chaty, sjezdovky, hotely a školní jídelny), do kterých byla však, s ohledem na přetrvávající krizi způsobenou koronavirem, dodávka hovězího masa utlumena. „Loňská úroda byla lepší průměr. Zatímco předloni na většině území kvůli suchu byl výnos menší, tady špatný nebyl,“ zhodnotil stav jednatel Miloslav Ovčáček.

Pod jarní ječmen je prováděna orba

První stroj značky Kuhn se v podniku objevil už v roce 1995, šlo o taženou čtyřmetrovou secí kombinaci pracující společně s rotačními branami. Dodnes zde používají pícninářskou techniku Kuhn, zejména čelní a boční žací stroje, shrnovače a obraceče. Nedávno byl na základě dobrých zkušeností se stroji této značky, které firma odebírá od společnosti ALS AGRO a.s. s pobočkami v Sedlnici a Lichnově, pořízen i polonosený šestiradličný pluh Kuhn Multi-Leader. Nahradil sedmnáct let starý pětiradličný pluh, který už vyžadoval stále náročnější opravy převyšující jeho hodnotu. Strojový park má podnik dobře vybavený, pícninářská technika je kompletní a v dobrém stavu. Stejně tak technika potřebná pro pěstování a sklizeň obilnin. Ovčáček proto nyní zvažuje spíše investice do zemědělských staveb určených pro skladování sypkých materiálů. Podnik zaměstnává celkem čtyřicet lidí. Díky výkonné technice, jež umožňuje za dobrého počasí dosahovat opravdu vysokých výkonů, je přitom v rostlinné výrobě potřeba pouze sedm z nich.

Oproti starému pluhu je nový Kuhn s ohledem na svoji robustní konstrukci, výbavu a počet radlic těžší. Což podle obsluhy přináší spolu s opěrným kolem výhodu v podobě lepšího vedení pluhu v brázdě při sušších podmínkách. Zdroj foto - Milan Jedlička
Oproti starému pluhu je nový Kuhn s ohledem na svoji robustní konstrukci, výbavu a počet radlic těžší. Což podle obsluhy přináší spolu s opěrným kolem výhodu v podobě lepšího vedení pluhu v brázdě při sušších podmínkách. Zdroj foto - Milan Jedlička

Jednu třetinu orné půdy podnik zpracovává orbou, zbývající dvě třetiny plochy podmítá. Orba většinou následuje po rozmetání statkového hnoje a před setím jarního ječmene. Ječmen je pěstován na 200 hektarech. U něj se podle Ovčáčka podmítka neosvědčila: „Podmítka řepce a pšenici nevadí. U řepky jsme porovnávali orbu a hlubokou podmítku, na stavu a výnosu porostu nebyl znát rozdíl. Pro jarní ječmen je vhodnější orba. Na podzim pluhem zapravujeme i hnůj, který sice lze zapravit podmítkou, ale není to ono, neboť je to vždy otázka vláhy v půdě a jejího provzdušnění v dané době,“ uvedl jednatel.

Kvalitnější a komfortnější orba

Na Zátorských polích si nemohou dovolit hlubokou orbu, protože ve spodních vrstvách se nachází jílovitá půda. Za minulého režimu se ve zdejším kopcovitém terénu pěstovaly brambory a kukuřice. Od té doby je cenná vrstva hlíny nenávratně pryč. Maximální hloubka orby tak činí jen 15 cm. Zatímco v Zátoru se hlína při orbě pěkně sype (bez problémů zde může pracovat sedmiradličný pluh), ve vedlejších Branticích je půda těžší a je vhodná spíše pro pětiradličný pluh. Nově pořízený šestiradličný pluh se tak jeví jako ideální kompromis vhodný i do těchto rozličných podmínek.

Záběr na jednu radlici má obsluha nastavenu na 40 cm (možnosti jsou: 35, 40, 45 nebo 50 cm), který je vhodný do zdejších podmínek. Zdroj foto - Milan Jedlička
Záběr na jednu radlici má obsluha nastavenu na 40 cm (možnosti jsou: 35, 40, 45 nebo 50 cm), který je vhodný do zdejších podmínek. Zdroj foto - Milan Jedlička

Stejně jako starý pluh je i ten nový agregován s traktorem o výkonu 240 koní. Obsluha oceňuje jako nejpokrokovější lepší kvalitu orby a komfortnost, které zajišťují plynulou orbu bez zastávek. Obsluha už nemusí z traktoru vylézat pokaždé, když se jisticí střižný kolík na pluhu rozlomí, a měnit ho, aby mohla pokračovat v orbě. Nový pluh má totiž bezúdržbové non-stop hydraulické jištění NSH orebních těles, které lze nastavit centrálně, případně nastavovat jisticí tlak v závislosti na aktuálních pracovních podmínkách, typu půdy či množství kamenů. Systém dokáže mírně zvýšit tlak při vyhloubení radlice a následném zahloubení po překonání překážky. V návaznosti na aktuální podmínky lze pak snižovat či navyšovat tlak přímo z kabiny traktoru. Mechanismus jištění je vyroben z odolného materiálu a je integrován do rámu pluhu, kde je chráněn před poškozením. Oproti starému pluhu je nový Kuhn s ohledem na svoji robustní konstrukci, výbavu a počet radlic těžší. Což podle obsluhy přináší spolu s opěrným kolem výhodu v podobě lepšího vedení pluhu v brázdě při sušších podmínkách. Nemá tendenci vylézat z brázdy, jako tomu bylo u staršího pluhu a lépe se v ní pohybuje.

S průchodností pluhu podle obsluhy není problém. A to i v případě, kdy zaorává vysokou hořčici a kukuřici po sklizni. Orební tělesa si s velkým množstvím rostlinného materiálu za každých podmínek poradila a po práci nebylo na pozemku nikdy poznat, že tam nějaká předplodina rostla. Ani tělesa se tolik neopotřebovávají, po zkušenostech obsluha zhodnotila, že je lepší investovat do dražších opotřebitelných materiálů než do levnějších. Pozitivně se to projeví na delší životnosti dílů, která se tak prodlužuje až třikrát. Kuhn k poloneseným pluhům této kategorie nabízí několik druhů orebních těles, ať už univerzálních, širokých šroubovitých nebo prutových pro orbu do hloubek 15 až 30 cm, potažmo 20 až 35 cm. Výběr se odvíjí od toho, v jakých podmínkách se bude pluh pohybovat a co od něj majitel očekává: zda chce dobře půdu drobit a zaklápět, nebo vytvářet široké dno brázdy s traktorem obutým do širokých pneumatik. V nabídce jsou také různé nastavitelné předradličky, zaklapovací límce či kotoučové krojidlo pro tvorbu úhledné a čisté brázdy. Kotoučové krojidlo podle obsluhy funguje perfektně.

Záběr na jednu radlici má obsluha nastavenu na 40 cm (možnosti jsou: 35, 40, 45 nebo 50 cm), který je vhodný do zdejších podmínek. Personál je toho názoru, že je lepší zvolit menší záběr s větším počtem radlic než větší, protože při orbě v podmínkách, kde se tvoří větší skývy, je následná předseťová příprava náročnější. Při podzimní či zimní orbě už na tom tolik nezáleží, protože skývy tvrdé půdy rozdrobí mráz. „Nastavení pluhu do patřičného záběru můžu provádět z kabiny traktoru za jízdy, velké zadní opěrné kolo se může natočit. Starý pluh v kopcích „utíkal“ a musel jsem mít perfektně připravené plazy. U nového pluhu velmi dobře vidím i za jízdy, zda dohazuje více či méně, takže v případě potřeby si můžu pluh přitlačit více k brázdě, přičemž záběr pluhu se nemění. Jde jen o to, zda je opěrné kolo blíže či dále od brázdy. Je to super vychytávka,“ uvedl řidič.

Pluh se podle zkušeností obsluhy na silnici chová stabilně a drží stopu. Je také obratný, disponuje velkým úhlem otáčení, a tak jej lze použít i na malých souvratích. Zdroj foto - Milan Jedlička
Pluh se podle zkušeností obsluhy na silnici chová stabilně a drží stopu. Je také obratný, disponuje velkým úhlem otáčení, a tak jej lze použít i na malých souvratích. Zdroj foto - Milan Jedlička

Pluh se podle zkušeností obsluhy na silnici chová stabilně a drží stopu. Je také obratný, disponuje velkým úhlem otáčení, a tak jej lze použít i na malých souvratích. Ani při maximálním otočení nedochází ke kontaktu pluhu s koly traktoru a tím riziku proražení pneumatiky, jako tomu bylo u starého pluhu.

Díky rámu pluhu ve tvaru písmene Z je také snadné oborávat překážky a doorávat okraje polí. Lze nastavit i rychlost otočení pluhu do správné polohy. Pro zvedání a otáčení pluhu je potřeba pouze jeden hydraulický okruh. Při otáčení a práci se pluh chová stabilně, negativní rázy eliminují dva hydraulické válce zajišťující také již zmíněné plynulé otáčení pluhu. Snadná je nyní i údržba pluhu: vyžadováno je pouze mazání příslušných míst a obsluha si pochvaluje všeobecně dobrý přístup k veškerým seřizovacím místům pluhu.