Víceúčelové rotační plečky GST BIOSTAR. Nástroj na celoplošnou mechanickou kultivaci
Dnes je 3.3. – svátek slaví Kamil

Precizně odstraní plevel i při vysoké rychlosti. Plečka Steketee EC-Weeder využívá pokročilý kamerový systém

Zveřejněno: 15. 7. 2021

Odstranění půdního škraloupu a odplevelení širokořádkových plodin zvládají meziřádkové kypřiče Steketee EC-Weeder firmy Lemken velmi přesně a šetrně. Půda je díky tomu také efektivně obohacena o kyslík a rovněž dochází k lepšímu zadržování vlhkosti. Plečkování lze provádět i za pomocí moderních technologií, jako je kamerové navádění.

Plečkování nalézá uplatnění jak v konvenčním, tak ekologickém zemědělství. Zdroj foto - tisková zpráva Steketee

Plevelné rostliny lze regulovat pomocí různých metod. Mimo jiné lze využít metod mechanických, kam patří plečkování, které se uplatňuje především v počátečním období růstu širokořádkové plodiny. Jde o operaci, jež se může opakovat převážně při výskytu půdního škraloupu, nebo při objevení se nových plevelných rostlin. Mezi cíle plečkování patří regulace plevelů a rozrušování povrchu ornice, tím se zabraňuje tvoření nepropustné vrstvy pro vzduch i vodu. Pro účely regulace plevelů je možné použít různých typů plecích ústrojí a meziřádkových kypřičů.

Konfigurace meziřádkového kypřiče podle svých představ

Plečkování nalézá uplatnění jak v konvenčním, tak ekologickém zemědělství. Používání herbicidů je v systému ekologického zemědělství zakázáno a v konvenčním zemědělství se jejich používání rok od roku omezuje. Plečkování tak nabývá na významu a poptávka po meziřádkových kypřičích neustále roste. Na to reaguje i německá firma Lemken, která se před lety spojila s nizozemským specialistou na výrobu meziřádkových kypřičů Steketee.

Meziřádkový kypřič tvoří kompaktní pracovní jednotky s držáky na různé typy pracovních orgánů. Zdroj foto - tisková zpráva Steketee
Meziřádkový kypřič tvoří kompaktní pracovní jednotky s držáky na různé typy pracovních orgánů. Zdroj foto - tisková zpráva Steketee

Z pohledu regulace plevelů je výhodné kombinovat použití různých druhů pracovních orgánů. Je potřeba také mít na paměti, že plečkování za vlhka výrazně snižuje výsledný efekt. Plevele jsou schopny znovu zakořenit. Na kvalitu plečkování má také velký vliv nejen typ půdy a počet kamenů, ale i rostlinné zbytky, velikost rostlin, rozestup řádků a rostlin, rovnoměrnost porostu v řádku a samozřejmě počet plevelu na pozemku. Firma Steketee se tedy snaží nabídnou různé druhy pracovních orgánů tak, aby si mohl zemědělec konfigurovat meziřádkový kypřič EC-Weeder přesně podle svých představ.

Z pohledu regulace plevelů je výhodné kombinovat použití různých druhů pracovních orgánů. Zdroj foto - tisková zpráva Steketee
Z pohledu regulace plevelů je výhodné kombinovat použití různých druhů pracovních orgánů. Zdroj foto - tisková zpráva Steketee

Kypřiče Steketee EC-Weeder jsou určeny jak do předního, tak zadního závěsu traktoru. Kypřiče jsou vyráběny pro mechanické plečkování s manuálním řízením a pro automatické plečkování s kamerovým řízením. V prvním případě jde o provedení Inter-row (plečkování probíhá mezi řádkami rostlin) a v druhém případě jde o provedení Intra-row (plečkování probíhá mezi rostlinami v řádku). V nabídce jsou i stroje, které kombinují obě provedení.

V jakých podmínkách se uplatní?

Meziřádkový kypřič tvoří kompaktní pracovní jednotky s držáky na různé typy pracovních orgánů. Výška rámu činí 50 cm, použít lze i vyšší rám (70 nebo 100 cm). Pracovní jednotka je použitelná v lehkých podmínkách, plodinách s malou kořenovou soustavou a s minimálním rozestupem řádků 15 cm.

Kypřiče Steketee EC-Weeder jsou určeny jak do předního, tak zadního závěsu traktoru. Zdroj foto - tisková zpráva Steketee
Kypřiče Steketee EC-Weeder jsou určeny jak do předního, tak zadního závěsu traktoru. Zdroj foto - tisková zpráva Steketee

Pro variabilnější použití, do středně těžkých a těžkých podmínek s minimálním rozestupem řádku 20 cm je k dispozici pracovní jednotka s výškou rámu 70 cm. Tuto pracovní jednotku je možné vybavit třemi nebo pěti držáky pracovních orgánů. Pracovní jednotka může být navíc v provedení s hydraulickým zdviháním nebo s hydraulickým přítlakem. Díky implementaci funkce Section-Control se jednotlivé pracovní jednotky mohou automaticky zvedat a spouštět na souvrati. Nedochází tak k poškozování rostlin a rostlinám v okrajových částech pozemků jsou poskytnuty stejné podmínky. Zvedání pracovních jednotek je řešeno manuálně nebo automaticky přes různé ovládací terminály z kabiny traktoru. Funkcí Section-Control mohou být vybaveny až 25řádkové kypřiče.

V těžkých podmínkách s minimálním rozestupem řádku 20 cm nalezne uplatnění pracovní jednotka s výškou rámu 70 cm. Nést může až pět kusů různých pracovních orgánů.

Kypřiče jsou vyráběny pro mechanické plečkování s manuálním řízením a pro automatické plečkování s kamerovým řízením. Zdroj foto - tisková zpráva Steketee
Kypřiče jsou vyráběny pro mechanické plečkování s manuálním řízením a pro automatické plečkování s kamerovým řízením. Zdroj foto - tisková zpráva Steketee

Výše zmíněné pracovní jednotky se v závislosti na typu montují na čtyřhranný profil o různé velikosti nebo na profil-rám dovolující flexibilně nastavovat meziřádkovou vzdálenost.

V závislosti na podmínkách, požadované preciznosti a hloubky zpracování meziřadí v porostech kukuřice, slunečnice, cukrové řepy a jiných řádkových plodin v brzké nebo pozdější růstové fázi nabízí Steketee širokou škálu pracovních orgánů. Nabídka zahrnuje nože, radličky, vibrační držáky, rotory a odpružené radličky v nejrůznějším provedení – to vše lze doplnit o krycí plechy a krojidla.

Kamerové navádění zpřesní kypření

Plečky lze vybavit paralelním posuvným rámem s rozsahem posuvu +/- 20 cm. Rychlost posuvu je manuálně nastavitelná. Aby byla zajištěna stejná rychlost posuvu v obou směrech, je rám vybaven synchronním válcem. Rám má vysokou světlou výšku pro práci v plodinách v pozdější růstové fázi. Ovládání paralelně posouvajícího se rámu příčně po směru jízdy lze provádět i joystickem a zadní část plečky vybavit sedačkou pro druhou osobu. Posuvný rám též umožňuje používat navigační GPS systém a automatické řízení za pomocí kamerového navádění IC-Light.

V kabině traktoru se nachází dotykový terminál, který zpracovává snímek z kamery na přesné řídicí signály. Zdroj foto - tisková zpráva Steketee
V kabině traktoru se nachází dotykový terminál, který zpracovává snímek z kamery na přesné řídicí signály. Zdroj foto - tisková zpráva Steketee

Je vědecky dokázáno, že meziřádkový kypřič využívající kamerové navádění sníží hustotu plevelů ve srovnání s konvenčním mechanickým postupem. Přesné navádění přispívá i ke zvýšení výnosu například cukrové řepy.

Jedna kamera má zorné pole na jeden až pět řádků plodiny. Kypřič může být osazen různým počtem těchto kamer, avšak pouze jedna kamera provádí navádění v řádku. Zdroj foto - tisková zpráva Steketee
Jedna kamera má zorné pole na jeden až pět řádků plodiny. Kypřič může být osazen různým počtem těchto kamer, avšak pouze jedna kamera provádí navádění v řádku. Zdroj foto - tisková zpráva Steketee

Kypřiče EC-Weeder mohou využívat systém IC-Light, který se skládá z kamer, ovládacího terminálu, výpočetní techniky a již zmíněného posuvného rámu. Jedna kamera má zorné pole na jeden až pět řádků plodiny. Kypřič může být osazen různým počtem těchto kamer, avšak pouze jedna kamera provádí navádění v řádku. Aby bylo zajištěno spolehlivé navádění v řádcích s různobarevnou kulturou plodiny na jednom poli, disponuje systém samo vzdělávacím systémem. Kamera s vysokým rozlišením vytváří snímky řádků plodiny, data pak odesílá do terminálu k dalšímu zpracování. Software detekuje odstíny zelené barvy nebo barevné spektrum RGB. Kamera pořizuje dva snímky (podexponovaný a přeexponovaný), které následně kombinuje. Výsledný snímek poskytne vždy perfektní kvalitu obrazu pro vedení kypřiče. V kabině traktoru se nachází dotykový terminál, který zpracovává snímek z kamery na přesné řídicí signály. Pozice plodiny se vypočítá na základě pořízeného snímku, velikosti plodiny a její očekávané polohy. K terminálu se lze vzdáleně připojit v případě potřeby vzdálené údržby nebo servisu. Kamerové navádění spolehlivě funguje až do pracovní rychlosti 15 km/h. K dispozici jsou i LED světla, která osvětlují zorné pole kamery a umožňují vysoce přesnou práci v noci.

Pro speciální kulturní plodiny, jako je třeba salát, Steketee vyrábí kypřič s vyšším počtem kamer (v závislosti na pracovním záběru). Kamery jsou navíc zakryté, aby nedocházelo ke stínění přirozeným slunečním světlem. Zorné pole kamer je permanentně osvětleno LED diodami pro pořizování vysoce kvalitních snímků.