Agromex - Největší distributor zemědělské techniky v ČR
Dnes je 20.7. – svátek slaví Ilja

Rauch DeePot 25.1 přináší vyšší výnosy při minimálním hnojení

Zveřejněno: 10. 2. 2022

Při příležitosti oslav stého výročí založení společnosti Rauch byl evropskému tisku představen prototyp stroje umožňující aplikaci hnojiv do půdního depa. Aplikátor Rauch DeePot 25.1 otevírá nové možnosti v oblasti hnojení řádkových kultur. Hnojivo aplikuje do větších hloubek, což je jedna z nejúčinnějších metod výživy rostlin, která již dnes reaguje na stupňující se požadavky na zvýšenou účinnost hnojiv či ochranu klimatu a vody a poskytuje zemědělci jistotu výnosu i v případě sucha.

Jedním ze způsobů, jak udržovat vyrovnanou zásobu živin v půdě, a to i v hlubších vrstvách půdního profilu, je aplikace hnojiva tzv. do depa za pomocí Rauch DeePot 25.1.

Výroba strojů pro aplikaci umělých hnojiv byla vždy hlavní činností firmy Rauch. Toto zaměření bylo nyní navíc pozvednuto na vyšší úroveň – nejnovější prototyp aplikátoru této značky je navržen tak, aby stroj umísťoval granule až 20 cm pod povrch půdy.

Uložení hnojiva do depa přijde vhod při výkyvech počasí

Jedním ze způsobů, jak udržovat vyrovnanou zásobu živin v půdě, a to i v hlubších vrstvách půdního profilu, je aplikace hnojiva tzv. do depa. Tento způsob uložení hnojiva, který živinám usnadňuje přístup k rostlinám (především v první části jejich vegetace), má přitom pozitivní vliv na růst a architekturu kořenového systému mnoha plodin. Jde o metodu založenou na následující základní myšlence: Rostliny, které nacházejí dusík nebo fosfor příliš blízko sebe, nemají tendenci rozšiřovat svůj kořenový systém do hlubších vrstev půdy. Hnojiva aplikovaná do hloubky 10 – 20 cm jsou proto řadou rostlin lépe absorbována, a tedy i snáze využitelná. Rozvíjejícímu se kořeni jsou poskytnuty živiny ve vstřebatelné formě a na správném místě. Zvláště přínosná je tato forma hnojení v počátečních růstových fázích rostlin, kdy kořenový systém ještě nemá velkou výkonnost. Postupem času rozšířený kořenový systém pak zvládá čerpat vláhu i z hlubších vrstev půdního profilu, což rostlinám pomáhá snáze překlenout suchá období s nedostatkem dešťových srážek.

Uložení hnojiva do depa bylo v minulosti považováno za příliš nákladnou metodu. Nyní však nabývá na stále větším významu. Důvodem nejsou jen legislativní změny, ale také stále častější extrémní výkyvy počasí, které vedou k hledání alternativních metod aplikace umělých hnojiv. Tato forma hnojení má velký význam při výživě rostlin a má pozitivní vliv hlavně na tvorbu kořenů a listů. Díky tomu lze snížit aplikovanou dávku hnojiv při zachování požadovaných výnosů. Dochází tedy nejen k úspoře hnojiv, ale rovněž k jejich optimálnímu využití, což má mimořádný ekonomický přínos.

Zajímavé výsledky pokusu se strojem Rauch DeePot 25.1

Rauch na loňských tiskových dnech představil stroj Rauch DeePot 25.1, který je schopen aplikovat hnojivo do každého druhého meziřádku v porostu kukuřice, řepky a jiných řádkových kultur, a to do hloubky 10 až 20 cm.

Rauch DeePot 25.1 - pneumatický aplikátor hnojiv, který ukládá hnojivo dostatečně hluboko pod povrch půdy, aby se zabránilo ztrátám ve formě amoniaku a oxidu dusného a také vyplavování hnojiva v důsledku silných dešťů.
Rauch DeePot 25.1 - pneumatický aplikátor hnojiv, který ukládá hnojivo dostatečně hluboko pod povrch půdy, aby se zabránilo ztrátám ve formě amoniaku a oxidu dusného a také vyplavování hnojiva v důsledku silných dešťů.

Stroj nese označení Rauch DeePot 25.1 a jde o pneumatický aplikátor hnojiv, který ukládá hnojivo dostatečně hluboko pod povrch půdy, aby se zabránilo ztrátám ve formě amoniaku a oxidu dusného a také vyplavování hnojiva v důsledku silných dešťů. Rauch s tímto strojem experimentuje již sedm let v oblastech severního Německa a při pokusech dosahuje zajímavých výsledků: Díky zásobnímu hnojení, aplikovanému během šestiletého období, došlo u porostu kukuřice k 3 až 5% nárůstu výnosů, přičemž k dosažení tohoto výsledku bylo potřeba o 20 % méně dusíku. Při depotním hnojení se strojem Rauch DeePot 25.1 jsou podle výrobce sníženy i emise amoniaku a oxidu dusného – ve srovnání s povrchovou aplikací umělých hnojiv o 90 %. Navíc stačí jedno hnojení za celou sezónu. Rauch při pokusech zaznamenal také až o 60 % vyšší efektivitu tvorby kořenové hmoty u plodin, na nichž se depotní hnojení provádělo. Při testování bylo dosaženo pracovní rychlosti až 15 km/h, ale ve většině případů bude pracovní rychlost činit 10 km/h, při čemž lze aplikovat 400 kg hnojiva na hektar. Pro provoz stroje Rauch Deepot 25.1 (o přepravní šířce 2,55 m), který je poháněn hydraulicky, je zapotřebí traktor o výkonu 113 kW (150 koní). Vedení společnosti Rauch je toho názoru, že aplikace hnojiva do hloubky pěti centimetrů k ochraně hnojiva před povětrnostními vlivy nedostačuje. Nechalo se také slyšet, že během delších suchých období zůstávají porosty kukuřice, u kterých je uplatňováno depotní hnojení, vitální o tři týdny déle než konvenčně hnojené plodiny.

Jak Rauch Deepot 25.1 pracuje?

Aplikátor Rauch Deepot 25.1 využívá zásobník o objemu 2 000 litrů, který známe z pneumatického secího stroje Kuhn Megant (sestrojila ho firma Rauch). Objem lze za pomocí nástavců navýšit až na 2 500 litrů. Rauch Deepot 25.1 je zavěšován na tříbodový závěs traktoru a má dvě opěrná kola s nastavitelným rozvorem. Za závěsem se nachází těžký nosník se čtyřmi nebo šesti aplikačními jednotkami, které se po nosníku mohou pohybovat (minimální rozteč činí 37,5 cm), vzdálenost mezi jednotlivými jednotkami je tedy nastavitelná. Stroj bude zatím dodáván s maximálním pracovním záběrem devět metrů. Aplikační jednotky jsou spojeny s rámem pomocí paralelogramu s možností regulace přítlaku a systémem jištění proti kamení.

Pohled na aplikační jednotku stroje Rauch Deepot 25.1.
Pohled na aplikační jednotku stroje Rauch Deepot 25.1.

Aplikační jednotka stroje Rauch Deepot 25.1 je vybavena řezacím kotoučem tvořícím v půdě úzkou rýhu. Za ním následuje úzká přihnojovací radlice. Dva disky po stranách botky zajišťují uložení hnojiva do kypré půdy, načež dva šikmo umístěné válečky vzduchotěsně utěsňují rýhy (je tak zcela zabráněno kontaktu hnojiva s okolním vzduchem). Přítlak na jednotky lze hydraulicky zvýšit až na 300 kg a hnojivo lze aplikovat do hloubky 10 až 20 cm. Navzdory hlubokému uložení zachovává Rauch Deepot 25.1 přirozenou strukturu půdy; nedochází k celoplošnému zpracování půdy.

Zásobování půdy správným množstvím hnojiva zajišťuje hydraulicky poháněný dávkovací váleček systému Multirate, který Rauch využívá také u svých pneumatických rozmetadel Rauch Aero nebo AGT.
Zásobování půdy správným množstvím hnojiva zajišťuje hydraulicky poháněný dávkovací váleček systému Multirate, který Rauch využívá také u svých pneumatických rozmetadel Rauch Aero nebo AGT.

Zásobování půdy správným množstvím hnojiva zajišťuje hydraulicky poháněný dávkovací váleček systému Multirate, který Rauch využívá také u svých pneumatických rozmetadel Rauch Aero nebo AGT a v roce 2019 za něj získal ocenění na veletrhu Agritechnica. Každá aplikační jednotka disponuje vlastním dávkovacím válečkem, všechny válečky pohání jako celek hydromotor. V budoucnu chce Rauch pohánět každý váleček elektromotorem, aby bylo možné každou aplikační jednotku vypínat a zapínat samostatně.