Agromex - Největší distributor zemědělské techniky v ČR
Dnes je 30.5. – svátek slaví Ferdinand

Systém monitoringu a kompenzace větru je nyní k dispozici i pro rozmetadla bez systému ArgusTwin

Zveřejněno: 21. 9. 2021

Na mnoha místech na světě neustále fouká vítr, což představuje velkou výzvu pro udržení rovnoměrného rozmetání hnojiva. Amazone WindControl je nyní k dispozici nezávisle na ArgusTwin.

Vysokofrekvenční senzor větru, namontovaný na rozmetadle hnojiva, zaznamenává jak rychlost větru, tak i jeho směr a přenáší tyto informace do pracovního počítače.

Systém Amazone WindControl pracuje tak, že účinek větru na rozmetání je trvale monitorován a automaticky kompenzován. WindControl lze nyní také použít pro nesená rozmetadla ZA-TS a tažená rozmetadla ZG-TS nezávisle na monitorovacím systému rozmetadla ArgusTwin.

Vítr může být silný nebo slabý, foukat z různých směrů nebo foukat konstantní rychlostí v jednu chvíli či v poryvech. Výsledkem je, že účinek větru na rozmetací obrazec nikdy nezůstane stejný. Rychlost větru a směr větru se liší jak v kolejovém řádku, tak ve srovnání s přilehlým kolejovým řádkem. Při rozmetání hnojiv je vítr parametrem, který uživatel nemůže přímo ovlivnit, ale musí jej mít vždy na paměti.

Rozmetadla minerálních hnojiv jsou zpravidla používána v hlavním vegetačním období, a to na jaře. V tomto ročním období je pravděpodobnost, že budete muset pracovat ve větrných podmínkách, zvláště vysoká. Protivítr nebo zadní vítr protahují nebo stlačují rozmetací obrazec. Ani v jednom případě není ovlivněna boční distribuce, takže vzdálenost rozhozu a tím i účinná pracovní šířka zůstávají nezměněny. Oproti tomu boční vítr výrazně mění boční rozhoz. Rozmetací obrazec je na jedné straně stlačen a na druhé natažen, což vede k asymetrickému rozhozu. Úkolem WindControlu je tedy trvale sledovat rozmetací obrazec a upravovat nastavení rozmetadla hnojiv tak, aby bylo opět dosaženo symetrického rozmetacího obrazce.

Rozmetadla minerálních hnojiv jsou zpravidla používána v hlavním vegetačním období, a to na jaře. V tomto ročním období je pravděpodobnost, že budete muset pracovat ve větrných podmínkách, zvláště vysoká.
Rozmetadla minerálních hnojiv jsou zpravidla používána v hlavním vegetačním období, a to na jaře. V tomto ročním období je pravděpodobnost, že budete muset pracovat ve větrných podmínkách, zvláště vysoká.

Vysokofrekvenční senzor větru, namontovaný na rozmetadle hnojiva, zaznamenává jak rychlost větru, tak i jeho směr a přenáší tyto informace do pracovního počítače. Zpracovává data spolu s rychlostí stroje a propočítává nová nastavení jak pro dávkovací systém, tak i pro otáčky rozmetacího kotouče, které se následně automaticky přenastaví.

V případě bočního větru se zvýší otáčky na straně přivrácené k větru a dopravní systém se natočí směrem ven. Současně se sníží otáčky na straně odvrácené od větru a zaváděcí systém se natočí směrem dovnitř. To automaticky působí proti účinku větru a zajišťuje přesnou distribuci. Kromě toho má použití systému WindControl přednost v lepším využití času práce, protože není nutno zastavovat kvůli úpravám nebo čekat na utišení větru.

Kromě všech důležitých parametrů pro rozmetání hnojiva má obsluha v pracovní nabídce vždy přehled o aktuálním stavu větru, jako je jeho směr, síla a poryvy. Barvy semaforu slouží jako signalizace pro obsluhu, aby měla přehled, do jaké míry je WindControl stále schopen kompenzovat účinek větru. Systém také vydá varovnou zprávu v případech, kdy je vítr příliš silný nebo pokud se nárazy mění příliš často.

Při aktivaci rozmetacích kotoučů se automaticky vysune stožár držící snímač větru WindControl. Toto čidlo přitom vyčnívá nad kabinu traktoru, aby neměřilo turbulence generované traktorem. Když jsou rozmetací kotouče vypnuté, senzor větru se zasune do chráněné polohy mezi traktorem a rozmetadlem. Je možné ovládat i manuálně.

Společnost Amazone nabízí kromě snímače větru WindControl také systém monitorování rozmetacího obrazce ArgusTwin, a to pro rozmetadla ZA-TS a ZG-TS. ArgusTwin umožňuje nepřetržité sledování rozmetání pravého i levého rozmetacího kotouče pomocí 14 radarových senzorů. Pokud se vyskytnou nějaké odchylky, příčný rozhoz se automaticky optimalizuje seřízením prostřednictvím elektrického dodávacího systému. To lze provést individuálně pro každou stranu, čímž je zajištěna optimální boční distribuce. ArgusTwin zajišťuje konstantní rozmetání i při rozmetání na svazích, při použití nehomogenních posypových materiálů nebo při změnách v rozmetání.

Autor: Mgr. Liliana Geisselreiterová
Foto: Amazone

Vycházíme i v tisku. Časopis Agroportal24h.cz můžete mít ve schránce zcela zdarma.
Vycházíme i v tisku. Časopis Agroportal24h.cz můžete mít ve schránce zcela zdarma.