Dnes je 1.10. – svátek slaví Igor

Žací stroje McHale: Čistý řez, optimální výkon a pokročilé kopírování nerovností

Zveřejněno: 17. 11. 2020

V linkách pro sklizeň pícnin je sečení první operací, pro kterou má irský McHale v produktové nabídce žací stroje v provedení podle připojení k traktoru. Pokrývá tak potřeby soukromých zemědělců a zemědělských podniků při sečení pastvin, mokrých ploch v podhorských i horských oblastech, kde jde do popředí pohodlí a spotřeba paliva v optimálním poměru k výkonu. Stroje McHale jsou tak vhodné pro provoz ve ztížených podmínkách, do nichž je lepší poslat stroje s menším plošným záběrem a o nižší hmotnosti.

Kombinováním čelně nesených žacích strojů se vzadu nesenými žacími stroji se dosahuje výrazného nárůstu výkonnosti. Proto v nabídce nechybí model Pro Glide R3100

Většina českých zemědělců zná rodinnou firmu McHale jako výrobce profesionálních lisů a balicích strojů, jejichž vývoji se věnuje několik desítek let. Ve svém produktovém portfoliu má v současnosti kromě svinovacích lisů s pevnou a variabilní komorou, balicích strojů pro kulaté a hranaté balíky, nářadí pro manipulaci s balíky a rozdružovačů balíků také diskové žací stroje, které se v nabídce zabydlely teprve před pár lety. Žací stroje McHale nesou označení Pro Glide a vyrábí se v provedení podle připojení k traktoru: čelně nesený, vzadu nesený a žací trojkombinace tzv. letadlo. Na český trh je dodává firma MANATECH CZ s.r.o.

Všechny modely spojuje vysoký výkon, kvalitní kopírování terénu, optimální zpracování hmoty kondicionérem, rovnoměrný a přesně tvarovaný řádek, ideální přepravní poloha a dokonalý výhled. Nabízí vynikající řešení pro soukromé zemědělce i větší zemědělské podniky, kteří mohou v praxi uplatnit výhody diskových žacích strojů, jako jsou velká pojezdová rychlost a s tím spojená hektarová výkonnost, malé nároky na seřízení, a tím menší poruchovost, rychlá výměna nožů, vysoká průchodnost i při sklizni hustých a polehlých porostů či klidný a vyvážený chod stroje.

Žací stroje McHale Pro Glide od traktoru nevyžadují ani vysoký výkon: jak čelně, tak vzadu nesený stroj potřebují 80 koní, zatímco trojkombinace minimálně 250 koní. Všechny modely jsou uzpůsobené pro jízdu po pozemní komunikaci se všemi nutnými bezpečnostními prvky včetně LED osvětlení a transportní šířky do tří metrů.

Dlouhá životnost komponentů

Čelně nesený žací stroj Pro Glide F3100 byl speciálně navržen tak, aby zajistil čistý řez a optimální výkon. Má pracovní záběr tři metry a jeho výkonnost činí čtyři hektary za hodinu. Seč obstarává lišta se čtrnácti noži umístěnými po dvou na sedmi discích. Disky jsou poháněny ozubenými koly a protože je žací lišta svařována a naplněna olejem, pracuje v nepřetržitě mazaném prostředí, které zajišťuje tichý chod a maximální životnost komponentů. Úhlová převodovka je umístěna za prvním diskem. Disky jsou speciálně navrženy tak, aby maximalizovaly tok plodin. Každý disk má svůj vlastní individuální ochranný bezpečnostní mechanismus.

Posečená hmota je ukládána, v závislosti na volbě, do řádku o šířce 1,3 až 2,3 metrů. Hmotnost stroje činí 1 250 kg. Žací stroj disponuje jednoduchou konstrukcí zavěšení, která umožňuje kopírovat terén a minimalizovat provozní odpor i při vysokých rychlostech. Žací stroj okamžitě reaguje na nerovnosti povrchu vychýlením nahoru, dolů, napravo nebo nalevo. Samotná žací lišta může velmi rychle reagovat na drobné nerovnosti povrchu. Bezproblémovému kopírování napomáhá i těžiště stroje, které je díky originálnímu designu rámu umístěno co nejblíže k traktoru. Boční výkyv je zde až 17 stupňů. Při sečení z kopce se úhel žacího stroje automaticky nastaví dolů a při sečení do svahu se úhel automaticky upraví nahoru. Stroj je také vybaven patentovanou technologií aktivního vyrovnávání pružin, která zajišťuje, že žací lišta vždy působí na zem stejným tlakem, bez ohledu na pracovní výšku sečení.

Čelně nesený žací stroj Pro Glide F3100 byl speciálně navržen tak, aby zajistil čistý řez a optimální výkon
Čelně nesený žací stroj Pro Glide F3100 byl speciálně navržen tak, aby zajistil čistý řez a optimální výkon

Žací stroj je standardně dodáván s kondicionérem s ocelovými prsty, který je poháněn mechanickou převodovkou. Jednoduchým pohybem páky lze nastavit rychlost 700 nebo 1000 ot./min. Úprava pokosu zajišťuje mačkání, lámání, rovnoměrné rozprostření, což umožňuje jeho rovnoměrné a rychlé vysychání, snižuje ekonomické náklady a počet operací. Kondicionér zvyšuje intenzitu a stejnoměrné pronikání slunečních paprsků do píce a připravuje ji ke sklizni.

Pro vyšší plošný výkon

Kombinováním čelně nesených žacích strojů se vzadu nesenými žacími stroji se dosahuje výrazného nárůstu výkonnosti. Proto v nabídce nechybí model Pro Glide R3100. Tento žací stroj taktéž disponuje funkčním kopírováním nerovností za pomocí pružin, což dovoluje snadno sekat na drsném nebo zvlněném terénu při stále optimálních výsledcích. Na vzadu nesených žacích strojích Pro Glide lze nastavit přítlak žací lišty z kabiny traktoru. Provedení žací lišty a kondicionéru je shodné jako u modelu Pro Glide F3100. Váha je však vyšší – 1 470 kg. Pro přepravu se sklápí směrem vzhůru. Přepravní výška je snížena tím, jak je žací stroj umístěn v poloze pod úhlem 110 stupňů. Tato poloha umožňuje rozložit hmotnost stroje na traktor pro zajištění snadné přepravy po silnici.

Seč obstarává lišta se čtrnácti noži umístěnými po dvou na sedmi discích. Disky jsou poháněny ozubenými koly a protože je žací lišta svařována a naplněna olejem, pracuje v nepřetržitě mazaném prostředí
Seč obstarává lišta se čtrnácti noži umístěnými po dvou na sedmi discích. Disky jsou poháněny ozubenými koly a protože je žací lišta svařována a naplněna olejem, pracuje v nepřetržitě mazaném prostředí

Žací trojkombinace, kterou McHale označuje jako Pro Glide B9000, už dokáže posekat až deset hektarů za hodinu, a to díky pracovnímu záběru 8,56 m. V praxi je „letadlo“ složeno z čelního žacího stroje Pro Glide F3100 a dvou zadních žacích strojů Pro Glide R3100.

Autor: Milan Jedlička
Foto: McHale