KUPUJ AGRO pneumatiky Continental, 
sbírej body a vyber si svůj dárek.
Dnes je 23.9. – svátek slaví Berta

BEDNAR OMEGA zaseje do (ne)připravené půdy díky pracovním orgánům, které si zemědělec sám zvolí

Zveřejněno: 25. 8. 2020

Během představení části produktového portfolia BEDNAR byl mimo jiné předveden i velmi dobře vybavený secí stroj OMEGA OO_FL. Ten umožňuje výsev několika druhů rostlin a hnojení najednou během jednoho přejezdu. Český výrobce také prezentoval současné možnosti těchto secích strojů.

OMEGA OO_FL bez problémů provede výsev i přímo do strniště

Na konci července proběhlo školení prodejců techniky BEDNAR a John Deere, kterého se zúčastnilo několik desítek návštěvníků. Osm svých strojů prezentovala firma BEDNAR na polních stanovištích u obce Svatý Mikuláš v okrese Kutná Hora. Prodejci se dozvěděli teoretické i praktické zajímavosti o diskových podmítačích, kypřičích, dlátových pluzích a secích strojích. Jednotlivé stroje a novinky si představíme v sérii článků. Následující odstavce pojednávají o secím stroji OMEGA OO_FL se šestimetrovým pracovním záběrem a maximální možnou doplňkovou výbavou.

Secí stroj OMEGA OO_FL se vyrábí v meziřádkové vzdálenosti 12,5 cm nebo 16,5 cm
Secí stroj OMEGA OO_FL se vyrábí v meziřádkové vzdálenosti 12,5 cm nebo 16,5 cm

Písmena FL v označení secího stroje znamenají možnost provádět současně se setím i přihnojování. Z toho důvodu měl prezentovaný stroj dva hlavní zásobníky na zrno i hnojivo. Navíc měl za zásobníkem umístěnou volitelnou secí jednotku Alfa Drill pro výsev meziplodin a travin. Uživatel tak má k dispozici tři zásobníky a tři dávkovací ústrojí. Přes ovládací terminál BEDNAR Touch 1200 se ovládají maximálně dvě dávkovací ústrojí, pro třetí dávkovací ústrojí je nutné používat druhý terminál. Pokud je traktor takzvaně ISOBUS kompatibilní, nemusí se využívat druhý externí terminál, ale je uplatněn přímo terminál traktoru. Zásobník na hnojivo funguje na bázi vyrovnávání tlaku pod a nad dávkovačem. Secí jednotka Alfa Drill je atmosférická, nevyužívá vyrovnávání tlaku. Do budoucna však konstruktéři plánují i přetlakový zásobník, protože jemná a lehká zrníčka trav apod. mají tendenci tvořit v zásobníku klenbu. Řešením je již zmíněné vyrovnávání tlaku, které eliminuje tvorbu klenby a napomáhá padání zrn.

Vylepšená stabilita stroje

Secí stroj je tvořen pracovními sekcemi, jako jsou páskový smyk a coulter disky, které jsou k dostání ve dvou provedeních – klasické (lépe drobí hroudy, disk může být umístěn před i za secí botkou) a turbo-coulter disky (řezací, disk může být umístěn před secí botkou). Druhá varianta v případě výsevu napřímo tvoří drážku před secí botkou, která se hodí například při přísevu luk. Coulter disky se hodí například při výsevu řepky nebo v sušších letech, kdy je potřeba drtit hroudy. Nastavování různých sekcí secího stroje je standardně mechanické nebo volitelně elektrohydraulické, což je pohodlnější varianta, při které nemusí obsluha vylézat z traktoru a jen přes terminál v kabině aktivuje příslušnou funkci pro ovládání stroje – jedním okruhem může ovládat až pět funkcí. Nastavovat je možné páskový smyk, coulter disky, hloubku výsevu a další pracovní orgány stroje. Verze FL byla vybavena předním pneumatikovým pěchem a páskovým smykem. Přední pěch je v praxi velmi praktický, secí stroj pak lépe udržuje pracovní hloubku a konsoliduje povrch, pakliže se na něm nachází více posklizňových zbytků. Secí stroj pak může provádět výsev jak do podmítky, tak přímo do strniště. Rostlinné zbytky jsou zamáčknuté a drží v zemi; pracovní disky je následně lépe rozřežou a zpracují.

Vybírat lze mezi různým provedením pracovních orgánů
Vybírat lze mezi různým provedením pracovních orgánů

OMEGA je vybavena i dalším, větším pneumatikovým pěchem, jehož pneumatiky jsou umístěné na jedné hřídeli. Část pneumatik tvoří pracovní pěch a dvě pneumatiky na každé straně jsou určené pro transport. Prostřední pneumatiky jsou při transportní poloze zvednuté, což přispívá k lepší stabilitě, stroj nemá tendenci se převalovat a nedochází k přetěžování pneumatik. Při otáčení na souvrati se pracovní pneumatiky taktéž zvedají. Mezi příslušenství patří i stavitelné kypřiče stop. Přítomen je i jeden pár hloubkově stavitelných pracovních disků za kolem. Kolejové klapky jsou k dostání ve třech provedeních – symetrické (jedním přejezdem se tvoří oba kolejové řádky), asymetrické (jeden kolejový řádek se tvoří jízdou tam a druhý jízdou zpět) a speciál (k dispozici až čtyři kolejové řádky – dva na každé straně stroje).

Na prezentovaném stroji stál za povšimnutí i rám rozšířený přes nástavec o jednu zdvojenou botku (na obou stranách)
Na prezentovaném stroji stál za povšimnutí i rám rozšířený přes nástavec o jednu zdvojenou botku (na obou stranách)

Možnost vypínání poloviny pracovního záběru a výsev na svahu

Za pracovní sekcí jsou umístěné dvě secí botky, mezi kterými se nachází přihnojovací botky. K dispozici jsou dvě varianty stěrek secích botek. Odolnější, karbidové byly na prezentovaném stroji namontovány jak na secí, tak přihnojovací botce. Secí botky měly meziřádkovou vzdálenost 12,5 cm (dále lze na secím stroji OMEGA zvolit meziřádkovou vzdálenost 16,7 cm) a byly opatřeny hloubkovými kolečky, která jsou k dostání taktéž ve dvou provedeních – úzkém (do těžkých až středně těžkých půd) a širokém (do písčitých půd). Většina prodaných secích strojů BEDNAR má úzkou variantu. Ukládání hnojiva lze u secích strojů OMEGA zvolit ze tří variant. Při první z nich je hnojivo je dávkováno před coulter disky, které ho zamíchají. V tomto případě není hnojivo uloženo do specifikované hloubky, takže je zamícháno v půdním profilu, a nenachází se tak mezi zasetými řádky. Ve druhé variantě má stroj místo coulter disků, přihnojovací botky. Díky těmto botkám lze nastavit umístění hnojiva do meziřádku a předem definované hloubky. Při třetí variantě lze hnojivo dávkovat společně s osivem do jednoho řádku. Secí stroj OMEGA tak svým uživatelům nabízí široké možnosti variabilního setí.

 Za zásobníkem se nachází volitelná secí jednotka Alfa Drill pro výsev meziplodin a travin
Za zásobníkem se nachází volitelná secí jednotka Alfa Drill pro výsev meziplodin a travin

Secí stroje OMEGA, mohou mít vypínání poloviny pracovního záběru. Dochází k němu mechanicky nebo elektronicky servomotorem umístěným pod dávkovačem. Na prezentovaném stroji stál za povšimnutí i rám rozšířený přes nástavec o jednu zdvojenou botku (na obou stranách). Toto konstrukční řešení bylo zvoleno z toho důvodu, že někteří zemědělci mají problém s ujížděním secích strojů na svahu, kde jim stroj tvoří nezaseté pruhy. Někteří zákazníci společnosti BEDNAR tak požadují botky navíc, které by pruhy zasely. V praxi to vypadá tak, že pokud probíhá setí na svahu, krajní secí botky tím, jak jsou zdvojené, přesévají dvakrát – jízdou tam 50 % a zpět 50 %, výsledkem je 100% zasetý řádek. Pokud výsev probíhá na rovině, krajní botky tvoří ihned 100% zasetý řádek.

Přehled strojů představených firmou BEDNAR na školení prodejců.