AGROTEC Promotruck – řešení pro jakoukoli akci
Dnes je 25.3. – svátek slaví Marián

Demo Tour s největšími pro největší

Aktualizováno: 1. 12. 2016

Společnost AGROTECHNIC MORAVIA a.s. v letošním roce uspořádala praktické ukázky strojů Amazone na vybraných místech České republiky. Celá akce nesla název "Demo Tour s největšími pro největší", takže podle názvu už lze usoudit, že se představily velké stroje. Mezi stroje, které se prakticky předvedly před očima návštěvníků, patřila technika pro zpracování půdy, nejen o širokém záběru, ale i novinky v portfoliu strojů - nová vlajková loď Catros a těžké talířové brány Certos 2TX. Naše redakce se zajela podívat na pozemek podniku SALIX MORAVA a.s. nedaleko Přerova, kde předvádění probíhalo. Ideální počasí přímo vybízelo k ukázkám techniky, a tak na akci přijelo mnoho zemědělců z širokého okolí.

Amazone

Během dopoledne byly představeny celkem tři stroje ze stáje Amazone, agregované za nejvýkonnější traktory, nechyběl ani odborný výklad ke strojům.

Delší výdrž

Mezi představené stroje patřil kypřič Cenius 6003-2TX Super, který tahal nevýkonnější traktor Case IH Quadtrac 620. Cenius byl osazen radličkami s až 4x delší výdrží, samozřejmostí je, že kypřič lze osadit i jinými typy radliček, které jsou v nabídce firmy Amazone. Stroj je vhodný jak na podmítku, na první přípravu, tak i na hloubkové kypření. Jednotlivé slupice jsou jištěné dvojitou pružinou, která zvládne přetížení 600 kg. Radlička je schopna se vychýlit až o 30 cm, pokud by obsluha stroje zachytila některý z velkých předmětů, jako jsou například kameny. Pokud by ani to nestačilo, k dispozici jsou střižné šrouby, takže by v žádném případě nemělo dojít k poškození stroje. K nastavení hloubky používá obsluha měrku, která je instalována na stroji. Hloubka zpracování se může nastavovat plynule za jízdy.

V zadní části stroje je ještě jedna řada disků, která urovnává to, co se před tím nakypřilo, aby už před utužovacím válcem byla půda relativně urovnána. Konečný válec půdu pouze domáčkne a urovná. K dispozici je i druhý ukazatel nastavení hloubky, který slouží k tomu, když například stroj dělá velké hrůbky nebo naopak. Jakmile obsluha jede a vidí, že stroj dělá špatnou práci a pole nevypadá tak jak má, obsluha může okamžitě reagovat a upravit výšku disků tak, aby půda byla krásně urovnána. Obsluha fyzicky téměř nic nenastavuje, všechno ovládá pohodlně z kabiny traktoru. Tím pádem obsluha může plynule reagovat na vzniklé situace  - někde je extra tvrdá půda a někde zase velmi lehká. U stroje Cenius je možné pomocí oje dotížit zádní nápravu traktor v případě, když traktor vykazuje velký prokluz kol - díky malému přítlaku. Dotížení je možné až 1500 kg. 

Těžké talířové brány

Dalším představeným strojem byla novinka - těžké talířové brány Certos 5001-2TX, které jsou vybaveny disky o velkém průměru, schopnými pracovat pod agresivním úhlem v hloubce až 20 cm. 

Velké kompaktní diskové brány Certos TX nacházejí široké spektrum využití, od kultivace strniště, přes středně hluboké zpracování půdy a přípravu seťového lože až po rozorávání luk, pastvin či úhoru. Certos TX tak představuje výkonné univerzální nářadí. Přední řada velkých ozubených disků (kompaktoru) Certos TX o průměru 660 mm je nastavena pod úhlem 22 stupňů, což umožňuje velmi agresivní pracovní výkon. Stroj tak za sebou zanechává i na těžkých půdách velmi kompaktní pracovní obraz a současně se zvyšuje intenzita vnikání disků do půdy. Uložení disků u kompaktoru Certos TX je zvlášť robustní a opatřené mazivem na celou dobu životnosti. Každý disk je jednotlivě zavěšený na rámu pomocí elastických silentbloků. Tak může každý vypouklý disk bran Certos individuálně kopírovat povrch terénu, takže se stopy nezasypávají, nýbrž skutečně aktivně obdělávají. 

Vzdálenost jednotlivých disků je zvolena tak, aby byla i v případě velkého množství posklizňových zbytků zajištěna optimální průchodnost nářadí terénem. 

V závislosti na druhu půdy lze pro intenzivní rozmělňování a utužování půdy používat různé válce - klínový válec 650 s profilem Matrix a dvojitý válec s profilem U.

Díky uprostřed umístěnému podvozku má stroj velký rejd na silnici i na poli. Certos TX se rychle sklopí na přepravní šířku 3 m. Dvouokruhové pneumatické brzdy umožňují rychlou přepravu rychlostí až 40 km/h.

Nová vlajková loď

Zbývá již zmínit poslední představený stroj, a to žhavou novinku Catros+ 12003-2TS. Tímto stroje firma Amazone rozšiřuje své produktové portfolio prověřených kompaktních talířových bran Catros. Catros+ 12003-2TS je vybaven zoubkovanými disky o průměru 510 mm, umožňující pracovní hloubku 5 až 15 cm. Catros+ 12003-2TS je bezúdržbový, díky osvědčené technologie z řady Catros, která poskytuje nejvyšší životnost. V rámci obzvláště náročných podmínkách, jako je například zpracování půdy na souvrati, pracovní šířka může být dočasně snížena na 7 m. I přes 12 m pracovní šířku, stroj přesvědčí svým kompaktním designem, který zajišťuje přepravní šířku 3 m a výšku 4 m, tudíž může být bezproblémově přepravován po silnici.

Autor: Milan Jedlička
Foto: Milan Jedlička