Dnes je 4.12. – svátek slaví Barbora

Köckerling Allrounder flatline v Agro – společnost MORAVA: Univerzál vhodný pro předseťovou přípravu i mělkou podmítku

Zveřejněno: 11. 5. 2023

Agro – společnost MORAVA je dlouholetým uživatelem techniky na zpracování půdy od německého výrobce Köckerling. Nejnovějším přírůstkem do strojového parku je kypřič Köckerling Allrounder 900 flatline, který nalezne uplatnění nejen při přípravě půdy před setím kukuřice.

Pro jarní přípravu půdy před setím kukuřice slouží Köckerling Allrounder flatline.

Agro – společnost MORAVA hospodaří v okolí města Kojetín na Přerovsku. Obhospodařuje 1 240 hektarů zemědělské půdy. V osevním postupu najdeme pšenici ozimou (400 ha), řepku ozimou (170 ha), ječmen jarní (140 ha), cukrovou řepu (150 ha) a kukuřici (320 ha). Loňský výnos pšenice se pohyboval okolo 9 t/ha, u řepky 5 t/ha, cukrové řepy 88,6 t/ha a silážní kukuřice 52 t/ha. Společnost od roku 2012 provozuje bioplynovou stanici o výkonu 1,2 MW.

Přibližně polovina obhospodařované výměry spadá do mírně erozně ohrožených ploch a 40 hektarů do silně erozně ohrožených ploch. Na polích se nachází černozem, hnědozem a v okolí řeky Moravy těžká půda.

Příprava půdy v režii strojů Köckerling

Přípravu půdy před setím řepky pracovníci společnosti před lety řešili používáním diskového podmítače. Podmínky vytvořené podmítačem však řepce nesvědčily. Růst kořenů řepky nebyl ideální a výnosy byly spíše průměrné. Podmínky naopak vyhovovaly hrabošům páchajícím vysoké škody. Vedení podniku proto přešlo k orebnímu zpracování půdy a později k hloubkovému zpracování půdy pomocí kypřiče Köckerling Vector, který se svými dláty pronikne do hloubky 20 až 25 cm. Tento způsob zpracování půdy přinesl zvýšení výnosů.

Zleva: Stanislav Palička – obsluha stroje, Karel Přehnálek – mechanizátor, Antonín Koutný – agronom, Petra Lochmannová – agronomka a Petr Formánek – zástupce výrobce Köckerling pro ČR a SR.
Zleva: Stanislav Palička – obsluha stroje, Karel Přehnálek – mechanizátor, Antonín Koutný – agronom, Petra Lochmannová – agronomka a Petr Formánek – zástupce výrobce Köckerling pro ČR a SR.

Po sklizni řepky a kukuřice následuje mělké zpracování půdy buď radličkovým kypřičem nebo diskovým podmítačem. Po sklizni na těžkých půdách vznikají shluky rostlinných zbytků. Jako první je tak pozemek zpracován diskovým podmítačem Köckerling Rebell profiline a následně kypřičem Köckerling Vector. Před setím cukrové řepy se pozemky podrývají. Pro obiloviny jsou využívány minimalizační technologie zpracování půdy a setí. Výsev kukuřice je na svažitých pozemcích prováděn do meziplodiny bez zpracování půdy.

Na sobě nezávislá boční křídla stroje, která se pohybují nahoru a dolů, kopírují nerovnosti pole.
Na sobě nezávislá boční křídla stroje, která se pohybují nahoru a dolů, kopírují nerovnosti pole.

Pro jarní přípravu půdy před setím kukuřice si pracovníci společnosti v posledních čtyřech letech půjčovali od sousedního zemědělského podniku kypřič Köckerling Allrounder profiline. Kypřič se během let osvědčil, a tak se vedení rozhodlo pořídit vlastní stroj. Do Agro – společnosti MORAVA tak na začátku roku dodala společnost P&L, spol. s r. o. (středisko Kroměříž) nový kypřič Köckerling Allrounder flatline. „Kypřič Köckerling Allrounder se na těžkých půdách osvědčil. Dříve jsme půdu připravovali kompaktory, které ji spíše utužovali. Špatně se pak prováděl výsev kukuřice, která následně nechtěla růst. Když jsme půdu prokypřili dláty, zůstal v ní vzduch, který následně napomohl růstu kukuřice. Kypřič chceme letos vyzkoušet i při likvidaci výdrolu po řepce,“ uvedl agronom Antonín Koutný. Ročně je v plánu s kypřičem zpracovat až 1 000 hektarů.

Pozitivní zkušenosti rozhodly

I když mají kypřiče Köckerling Allrounder profiline a Köckerling Allrounder flatline podobné názvy, jde o rozdílné stroje. Verze profiline je primárně určena pro předseťovou přípravu půdy. Naproti tomu s verzí flatline lze provést jak předseťovou přípravu půdy, tak mělkou podmítku. Proto je kypřič vybaven předním spirálovým řezacím válcem a má o dvě řady slupic více. Slupice jsou navíc dvojité, aby byla udržena jednotná hloubka zpracování půdy v celém pracovním záběru stroje a zajištěno agresivní vnikání pracovních nástrojů do půdy. Flatline je také delší, aby rostlinné zbytky strojem procházely bez ucpávání. Hlavním rozdílem je také komfort v ovládání – všechny funkce kypřiče jsou plně hydraulicky ovládány z kabiny traktoru. Kypřič je dostupný v pracovních záběrech 5; 6; 7,5 a 9 metrů.

Kypřič Köckerling Allrounder flatline je dostupný v pracovních záběrech 5; 6; 7,5 a 9 metrů.
Kypřič Köckerling Allrounder flatline je dostupný v pracovních záběrech 5; 6; 7,5 a 9 metrů.

Köckerling Allrounder flatline nabízí vysokou variabilitu. Jeho přední část je vybavena uchycovacími body pro montáž hydraulicky ovládané smykové lišty nebo řezacího válce. Smykovou lištu chtějí ve společnosti také vyzkoušet, a to zejména na jarní předseťovou přípravu půdy pro zarovnání nerovností a drobení hrud. Řezací válec zase nařeže rostlinné zbytky.

Slupice jsou dvojité, aby byla udržena jednotná hloubka zpracování půdy v celém pracovním záběru stroje a zajištěno agresivní vnikání pracovních nástrojů do půdy.
Slupice jsou dvojité, aby byla udržena jednotná hloubka zpracování půdy v celém pracovním záběru stroje a zajištěno agresivní vnikání pracovních nástrojů do půdy.

Rovnoměrné promíchávání materiálu s rostlinnými zbytky obstarává šest řad zdvojených slupic s dláty širokými 600 mm. Rozmístěné jsou 130 mm od sebe. V případě zpracování půdy po pšenici ve společnosti vyzkouší 200 mm šípové radličky. Vedení společnosti zvolilo pracovní orgány v otěruvzdorném provedení, které se osvědčilo u kypřiče Köckerling Vector – po tisíci zpracovaných hektarech půdy tyto nástroje vykázaly minimální opotřebení.

Zpětné utužení půdy zabezpečuje zadní dvojitý STS válec. Za válci se ještě nachází zavlačovací pruty pro rovnoměrné rozmísení rostlinných zbytků po povrchu půdy.
Zpětné utužení půdy zabezpečuje zadní dvojitý STS válec. Za válci se ještě nachází zavlačovací pruty pro rovnoměrné rozmísení rostlinných zbytků po povrchu půdy.

Kypřič Köckerling Allrounder flatline je agregován s pásovým traktorem Case IH Quadtrac 620. Aby bylo promíchávání materiálu s rostlinnými zbytky co nejúčinnější, pracovní rychlost činí 14 km/h a hloubka zpracování půdy 8 až 10 cm. Zpětné utužení půdy zabezpečuje zadní dvojitý STS válec. Za válci se ještě nachází zavlačovací pruty pro rovnoměrné rozmísení rostlinných zbytků po povrchu půdy. Ve společnosti zvolili také hydraulicky ovládané kypřiče stop od traktoru. Dodržování nastavené pracovní hloubky umožňují nejen již zmíněné dvojité slupice a zadní STS válce, ale i přední dva páry opěrných kol a na sobě nezávislá boční křídla stroje, která se pohybují nahoru a dolů a tím kopírují nerovnosti pole.