Agromex - Největší distributor zemědělské techniky v ČR
Dnes je 27.5. – svátek slaví Valdemar

Kypřič Lemken Koralin a podmítač Lemken Heliodor 9 jsou stroje vhodné pro mělké zpracování půdy a přípravu seťového lůžka

Zveřejněno: 16. 11. 2022

Produktová nabídka firmy Lemken zahrnuje mimo jiné i hybridní kypřič Lemken Koralin, který nachází uplatnění například při celoplošném a mělkém zpracování strniště řepky. Umožňuje zlikvidovat plevel po sklizni obilniny před setím řepky, aniž by došlo k použití glyfosátu, postará se také o povrchovou celoplošnou likvidaci meziplodiny zpracovanou třeba mulčovačem. K mělkému zpracování strniště nebo při přípravě seťového lůžka lze pak uplatnit diskový podmítač Lemken Heliodor 9.

Firma Lemken má v nabídce hybridní kypřič Lemken Koralin.

Podmítka strniště by měla v ideálním případě navazovat na sklizeň. Podmítač či kypřič musejí zajistit vhodné podmínky pro vzejití semen výdrolu, a to rovnoměrně v celém záběru. Obsluha by měla klást důraz na přesné dodržování jednotné hloubky v celém záběru stroje. Moderní stroje mají za úkol zapravit rostlinné zbytky do půdy i v případě, že předchozí plodina měla vysoký výnos slámy a strniště bylo vysoké.

Firma Lemken má v nabídce hybridní kypřič Lemken Koralin, který však nemá jako jiné radličkové kypřiče či diskové podmítače za úkol promíchávat všechny posklizňové zbytky na poli, nýbrž ponechat je na povrchu půdy. Lemken Koralin je zkonstruován tak, aby si poradil s větším množstvím rostlinných zbytků a nekomplikoval zpracovávání půdy a zakládání porostů bez orby.

Lemken Koralin kombinuje dvě řady vertikálně pracujících talířů se třemi řadami horizontálně pracujících radliček.
Lemken Koralin kombinuje dvě řady vertikálně pracujících talířů se třemi řadami horizontálně pracujících radliček.

Proto, aby se stroj při zpracovávání půdy neucpával rostlinnými zbytky, kombinuje Lemken Koralin dvě řady vertikálně pracujících talířů se třemi řadami horizontálně pracujících radliček. Tato kombinace pracovních orgánů umožňuje provést podřezání plevele, výdrolu nebo řepky ve velmi malé pracovní hloubce, aniž by měla vysoké nároky na výkon traktoru. Pracovní hloubka jednotlivých sekcí se nastavuje nezávisle a hydraulicky. Lemken Koralin lze bez problémů provozovat s traktory o výkonu od 231 do 420 koní.

Talíře kypřiče Lemken Koralin o průměru 510 mm jsou namontované na bezúdržbových listových pružinách, rozestup mezi nimi je 15 cm a vzdálenost mezi řadami činí 90 cm. Talířová sekce tvoří rovný, mělce zpracovaný povrch pole a stará se o celoplošné podřezávání kořenů rostlin, aniž by vznikaly rýhy. Půdu před každou radličkou zpracují tři talíře, což snižuje boční tah, opotřebení radliček, potřebu tažné síly a eliminuje riziko ucpání. Šípové radličky mají mezi sebou 30 cm rozestup. Radlička může být na přání opatřena hrotem z tvrdokovu (pro zvýšení živnosti a agresivní vnikání do půdy). Radličky narušují kapilaritu, čímž omezují výpar vody z půdy, lze je navíc snadno a rychle vyměnit bez použití nářadí. Proti přetížení jsou radličky automaticky zabezpečeny bezúdržbovým pružinovým jištěním. Radličku je možné vychýlit z pracovní polohy až o 12 cm.

Lemken Koralin nemá jako jiné radličkové kypřiče či diskové podmítače za úkol promíchávat všechny posklizňové zbytky na poli, nýbrž ponechat je na povrchu půdy.
Lemken Koralin nemá jako jiné radličkové kypřiče či diskové podmítače za úkol promíchávat všechny posklizňové zbytky na poli, nýbrž ponechat je na povrchu půdy.

Hybridní kypřič Lemken Koralin můžeme provozovat i bez zadního válce – hloubka zpracování půdy je v takovém případě udržována pomocí opěrných a nápravových kol. Vyskytuje-li se na pozemku větší množství slámy, uživatel může namísto zadního válce využít slámové brány či jiné druhy válců – dlátové, prstencové, dvojité apod. Za všechny válce lze umístit i jednu řadu prstů s možností nastavení jejich intenzity práce. Pro urovnávání zkypřené půdy slouží nivelační prsty. Zadní část kypřiče může být osazena i prutovými branami.

Kompaktní diskový podmítač Lemken Heliodor 9

K mělkému zpracování strniště nebo k přípravě seťového lůžka lze z nabídky firmy Lemken využít univerzální kompaktní diskový podmítač Lemken Heliodor 9, se kterým je možné pracovat i při vysoké rychlosti. Nemá přitom vysoké nároky výkon traktoru, a zefektivňuje tak celý proces zpracování půdy.

Diskový podmítač Lemken Heliodor 9 je vybaven ozubenými vydutými disky o průměru 510 mm.
Diskový podmítač Lemken Heliodor 9 je vybaven ozubenými vydutými disky o průměru 510 mm.

Diskový podmítač Lemken Heliodor 9 umožňuje celoplošné zpracování půdy, přičemž dvě řady odpružených disků eliminují ucpávání stroje (na pozemcích s větším množstvím rostlinných zbytků). Nesené verze diskového podmítače Lemken Heliodor 9 s pracovním záběrem 3 a 4 metry a polonesené verze s pracovním záběrem 4 až 7 metrů lze kombinovat s pneumatickým secím strojem Lemken Solitair, a vytvořit tak cenově výhodný a flexibilní systém pro zpracování půdy a setí. Větší farmy mohou volit pracovní záběry 8, 10, 12 a 16 metrů v kombinaci se systémovým nosičem Lemken Gigant, a dosáhnout tak vysokých denních výkonů.

Rozdrobení půdy, její zpětné utužení a urovnání provádí zadní dvojitý trubkový válec, který je odolný vůči kamenům a zalepování půdou.
Rozdrobení půdy, její zpětné utužení a urovnání provádí zadní dvojitý trubkový válec, který je odolný vůči kamenům a zalepování půdou.

Aby diskový podmítač Lemken Heliodor 9 zvládal i práci v kamenitých půdách, je opatřen stabilními elementy s listovou pružinou, díky čemuž nedochází k ucpávání stroje a je zachována plynulost práce. Listové pružiny slouží současně jako automatická pojistka proti přetížení. Diskový podmítač je rovněž vybaven ozubenými vydutými disky o průměru 510 mm s bezúdržbovými axiálními ložisky a speciálním labyrintovým těsnicím kroužkem pro ochranu před vnikáním prachu, vlhkosti a nečistot. Disky jsou jednotlivě zavěšeny ve dvou navzájem přeložených řadách. Úhel sklonu disků (10,5° k půdě a 16,5° ke směru jízdy) zaručuje dobré zahlubování disků do půdy. Tvoření bočních hrůbků zabraňují výškově nastavitelné vnější vyduté disky. Sekce podmítače Lemken Heliodor 9 jsou u pracovních záběrů od pěti metrů na rámu upevněny kyvně a mohou tak kopírovat pozemek. Před nebo za disky lze umístit segment s hydraulicky nastavitelnými pružinovými smykovými prsty pro optimální zarovnávání seťového lože po orbě.

Rozdrobení půdy, její zpětné utužení a urovnání provádí zadní dvojitý trubkový válec, který je odolný vůči kamenům a zalepování půdou, přičemž si tuto rezistenci zachovává jak v lehkých či středních, tak i v těžkých půdách. Válec také umožňuje hloubkové vedení diskového podmítače Lemken Helidor 9. V sortimentu je celá řada drobících a utužovacích válců, ať už jednoduchých, nebo dvojitých, aby si každý zákazník mohl vybrat válec vhodný do jeho konkrétních podmínek. Dodejme, že regulace pracovní hloubky se standardně provádí mechanicky, na přání pak hydraulicky.