Agromex - Největší distributor zemědělské techniky v ČR
Dnes je 24.4. – svátek slaví Jiří

Přesný secí stroj Lemken Azurit 10 umožňuje rostlinám lepší přístup k živinám, světlu a vodě

Zveřejněno: 1. 7. 2022

Kategorii přesných secích strojů zastupuje v sortimentu firmy Lemken Azurit 10, který byl loni uveden na trh. Oproti svému předchůdci nabízí řadu vylepšení, avšak osvědčené prvky zůstávají. Jelikož jde o modulární stroj, je možné jej kombinovat s dalším nářadím firmy Lemken – například s čelním zásobníkem Lemken Solitair 23+ uplatňovaným při aplikaci hnojiva.

Lemken Azurit 10 se od jiných přesných secích strojů na trhu odlišuje setím do trojúhelníkového sponu DeltaRow.

Lemken Azurit 10 lze pořídit jako čtyř, šesti či osmiřádkovou verzi s roztečí řádků 70 až 80 cm, rovněž je k dispozici i v šesti a dvanáctiřádkové formě s roztečí řádků 50 cm. Ve všech těchto případech umožňuje výsev kukuřice a nově též sójových bobů, slunečnicových semen a aplikaci mikrogranulí. Novinkou je také systém pro monitorování hnojiva, který automaticky upozorní obsluhu, pokud dojde k zablokování jednotlivých přihnojovacích botek.

Jako alternativa hnojení pod patu je k dispozici zařízení MicroHub umožňující aplikaci mikrogranulí v bezprostřední blízkosti osiva. Tímto zařízením lze vybavit až osmiřádkové verze secího stroje Lemken Azurit 10. Dodatečně lze zařízením vybavit i starší verze tohoto secího stroje (výrobce dodává sadu pro montáž). Zařízení se ovládá prostřednictvím palubního terminálu secího stroje. MicroHub pojme až 200 litrů hnojiva, které lze aplikovat v dávkách od 1 do 40 kilogramů na hektar. Dávkovací jednotka se ovládá elektricky a granule jsou pneumaticky dodávány do přichystaného prostoru v půdě.

Přesný secí stroj Lemken Azurit 10 s čelním zásobníkem Lemken Solitair 23+.
Přesný secí stroj Lemken Azurit 10 s čelním zásobníkem Lemken Solitair 23+.

Co přináší setí do trojúhelníkového sponu

Lemken Azurit 10 se od jiných přesných secích strojů na trhu odlišuje způsobem setí: Semena aplikuje do trojúhelníkového sponu Lemken DeltaRow – rozptyluje je do dvou odsazených dílčích řádků vzdálených 12,5 cm od sebe. Semeno má díky tomu větší plochu pro svůj růst, lepší přístup k živinám, světlu a vodě. V pozdější růstové fázi z toho profitují také kořeny rostlin – mají více prostoru pro svůj růst. Ze zkušeností českých pěstitelů plyne, že při uplatnění této technologie dochází k rychlému zapojení řádku. Kukuřice drží více vody, pomalu vysychá, je déle zelená i zralá.

Secí stroj umisťuje hnojivo pod patu, do prostoru mezi řádky Lemken DeltaRow, a to tak, aby jej měly všechny rostliny snadno „na dosah“ (stejná vzdálenost každého jednotlivého semenáčku k pásu hnojiva). Semeno, obzvláště to uložené ve studené půdě, je díky tomu schopno efektivněji zužitkovávat živiny. Řádky Lemken DeltaRow lze sklízet běžnými sklízecími adaptéry či zpracovávat meziřádkovými kypřiči. Při setí nedochází k překrývání řádků v polních klínech, protože Lemken Azurit 10 umožňuje postupně vypínat jednotlivé výsevní jednotky.

Při setí nedochází k překrývání v polních klínech, protože Lemken Azurit 10 umožňuje postupně vypínat jednotlivé výsevní jednotky.
Při setí nedochází k překrývání v polních klínech, protože Lemken Azurit 10 umožňuje postupně vypínat jednotlivé výsevní jednotky.

Přesné setí a přihnojování pomocí Lemken Azurit 10

Jako první svou práci vykonávají nastavitelné hvězdicové kotouče, které odhrnují do stran kameny z míst, do nichž mají být ukládána semena. Následně se do procesu zapojuje kotoučová přihnojovací botka s přítlakem až 250 kg, jež umisťuje hnojivo do přichystaného prostoru (do hloubky 15 cm). Trapézový válec pak pás hnojiva uzavře a zpětně jej utuží. V dalším kroku již přichází na řadu osivo, které z centrálního zásobníku nabírají dva kotouče. Semena jsou distribuována střídavě do dvojice semenovodů a následně vzduchem dopravována do dvoukotoučových výsevních botek. Přesné dávkování osiva obstarávají dva pevně spojené elektricky poháněné děrované výsevní bubny. Přesnost dávkování monitorují optické senzory. Přímo za botkou je umístěn pogumovaný kotouč, který zajišťuje optimální kontakt osiva s půdou. Dva nastavitelné V-kotouče nakonec překrývají osivo půdou.

Lemken Azurit 10 má centrální zásobník o objemu 600 litrů, z jehož rezerv jsou průběžně doplňovány menší zásobníky jednotlivých výsevních botek (osivo je mezi nimi dopravováno za pomoci elektricky poháněných šneků). V každé výsevní jednotce je umístěn výsevní váleček a senzor pro snímání procesu setí, který umožňuje každou výsevní jednotku zvlášť monitorovat a ovládat z kabiny pomocí ISOBUS terminálu. Kolejové řádky je možné tvořit i v případě, že se v porostu pohybuje technika s širokými koly. Výsev pak probíhá do jednoho řádku s dvojnásobným počtem semen tak, aby počet rostlin zůstal konstantní. Na přední části centrálního zásobníku se pod krytem nachází hydraulicky poháněný ventilátor. Proud vzduchu prochází přes zásobník osiva a hadice do secích jednotek.

Čelní zásobník Lemken Solitair 23+ s hnojivem slouží pro přihnojování během setí.
Čelní zásobník Lemken Solitair 23+ s hnojivem slouží pro přihnojování během setí.

Ovládání secího stroje Lemken Azurit 10 je jednoduché, jeho nastavování je víceméně automatické. Stačí do ovládací jednotky zadat jen číslo a typ osiva. Obsluha je prostřednictvím terminálu neustále informována o průběhu setí, fungování jednotlivých výsevních jednotek a o přesnosti výsevu. Systém MultiBoom podporuje automatické oddělené ovládání sekcí pro hnojivo a osivo, aby se zabránilo jejich vzájemnému překrývání. Je také možné pracovat se dvěma aplikačními mapami zároveň, takže osivo a hnojivo je aplikováno pouze na místech, kde může být efektivně využito. Systém se ovládá buď prostřednictvím terminálu Lemken CCI-1200 nebo jakéhokoli jiného univerzálního terminálu ISOBUS. Informační menu terminálu umožňuje přístup k různým diagnostickým možnostem. V případě poruchy diagnostický systém navede obsluhu přímo ke zdroji závady a pomůže i s jejím odstraněním.

Každá výsevní jednotka secího stroje Lemken Azurit 10 obsahuje hvězdicový kotouč, přihnojovací botku, trapézový válec, výsevní botku, pogumovaný kotouč a V-kotouče. Hloubka ukládání semena je plynule nastavitelná – do 10 cm.
Každá výsevní jednotka secího stroje Lemken Azurit 10 obsahuje hvězdicový kotouč, přihnojovací botku, trapézový válec, výsevní botku, pogumovaný kotouč a V-kotouče. Hloubka ukládání semena je plynule nastavitelná – do 10 cm.

Čelní zásobník Lemken Solitair 23+ pro přihnojování

Konstrukce strojů Lemken stojí na modulární bázi, a je proto možné je různě kombinovat. Secí stroj Lemken Azurit 10 je možné dodat ve verzích s čelním zásobníkem pro přihnojování, se zadním zásobníkem o objemu až 5 800 litrů (pokud se využívá vyšší počet výsevních jednotek) anebo v kombinaci se secím strojem Lemken Solitair 25 KA s rotačními branami.

Aby mohlo být při výsevu prováděno i přihnojování, musí být Lemken Azurit 10 provozován v kombinaci například s čelním zásobníkem Lemken Solitair 23+, jenž je ISOBUS kompatibilní. Nastavení, například výsevku, lze provádět prostřednictvím ovládacího panelu MegaDrill uvnitř traktoru. Zásobník lze vybavit i vážicím systémem, který se skládá ze čtyř snímačů. O aktuálním aplikovaném množství hnojiva a ploše, kterou je možné osít s aktuálním množstvím osiva/hnojiva v zásobníku, je obsluha informována prostřednictvím displeje v kabině traktoru.

Lemken Solitair 23+ se skládá z jednodílného plastového zásobníku (o objemu 1900 litrů) odolného vůči chemikáliím, jejž lze díky jeho otvoru o šířce 1,7 metru plnit i z velkoobjemových vaků. Víko otvoru je vyrobeno buď z plastu nebo oceli a pod kryty se ukrývá hydraulicky poháněný ventilátor, který zajišťuje proudění vzduchu. Od konkurence se Lemken odlišuje tím, že používá až čtyři dávkovače a až čtyři elektricky uzavíratelné sekce. Elektricky poháněné dávkovače se starají o přesné dávkování hnojiva, jež je následně proudem vzduchu unášeno k secímu stroji Lemken Azurit 10 připojenému za traktorem. Dávkovače jsou v závislosti na používaném množství a typu aplikovaného hnojiva k dispozici v několika provedeních. Budoucí majitel si může zvolit, zda mají vést hadice vedle nebo pod traktorem. Standardně lze dávkovat hnojiva až 250 kg/ha, v případě provedení s tlakovou nádrží až 750 kg/ha. Volitelně je k dispozici také systém, který obsluhu informuje o nastavených aplikačních dávkách a stavu zásobníku.