Agromex - Největší distributor zemědělské techniky v ČR
Dnes je 19.6. – svátek slaví Leoš

Hybridní kypřič Lemken Koralin jako reakce na stupňující se omezování chemické ochrany rostlin. Kombinuje talířové a radličkové sekce

Zveřejněno: 21. 8. 2021

Zvyšující se společenský tlak, s nímž se zemědělci setkávají v souvislosti s aplikací chemických přípravků na ochranu rostlin, podněcuje výrobce strojů k vývoji techniky určené k hubení plevele. Ta má doplnit již zaběhlé způsoby zpracovávání půdy. Pro účely rovnoměrného a mělkého zpracování strniště nebo většího množství rostlinného materiálu uvedla firma Lemken na trh inovativní hybridní kypřič Koralin. Zaměřme se na jeho technické vlastnosti.

Lemken Koralin je zkonstruován tak, aby si poradil s větším množstvím rostlinných zbytků a nekomplikoval postupy zpracování půdy a zakládání porostů bez orby. Zdroj foto - tisková zpráva Lemken

Chemické přípravky s glyfosáty jsou již dlouhodobě předmětem odborných diskuzí. Na téma bezpečnosti této látky se celosvětově vedou spory. Některé evropské státy již používání glyfosátů zakázaly, Evropská unie jako celek to má v plánu. Přibývá také farem, které se glyfosátu vyhýbají zcela dobrovolně. Není pochyb, že se bude využívání pesticidů v nejbližších letech stále více omezovat s cílem zajistit jak udržitelnou produkci kvalitních potravin, tak i zdravé životního prostředí.

Zintenzivnění zpracování strniště po plodinách je jednou z alternativ využívání glyfosátu. V konvenčním zemědělství již nyní vzniká poptávka po strojích schopných zničit na pozemku přítomnou nežádoucí vegetaci, aniž by bylo nutné orat. Firma Lemken proto přišla na trh s hybridním kypřičem, který nalezne uplatnění i u ekologicky hospodařících zemědělců, kteří jsou povinni se vyhýbat aplikacím syntetických chemických látek.

Uplatnění hybridního kypřiče Lemken Koralin v praxi

Pro mělké zpracování půdy po sklizni všech zrnin, ale i jiných plodin, po kterých se půda většinou nachází ve zhoršeném fyzikálním a biologickém stavu s výskytem plevelů strništního aspektu (včetně vypadaných semen plevelných i kulturních rostlin na jejím povrchu), představila firma Lemken na veletrhu Agritechnica 2019 hybridní kypřič Koralin. Příznivé účinky podmítky, provedené bezprostředně po sklizni plodin zanechávajících strniště, jsou všeobecně oceňovány. Zdůraznit je třeba význam podmítky z hlediska hospodaření s půdní vodou. Podmítkou se vytvoří izolační vrstva, která přeruší kapilární vzestup vody a omezí výpar vody z půdy, což je v letním období zvlášť důležité. Podmítka také zlepšuje infiltraci srážkové vody do půdy a později vzrostlým plevelům zabraňuje vysemenění a zeslabuje vytrvalé plevele. O účinnosti podmítky rozhoduje především časnost. Kvalita práce kypřiče závisí ve značné míře na kvalitě sklizně předplodin. Lemken Koralin je tedy zkonstruován tak, aby si poradil s větším množstvím rostlinných zbytků a nekomplikoval zpracovávání půdy a zakládání porostů bez orby.

Lemken svůj kypřič Koralin nazývá hybridním proto, že kombinuje vertikálně pracující talíře (dvě řady) a horizontálně pracující radličky (tři řady). Zdroj foto - tisková zpráva Lemken
Lemken svůj kypřič Koralin nazývá hybridním proto, že kombinuje vertikálně pracující talíře (dvě řady) a horizontálně pracující radličky (tři řady). Zdroj foto - tisková zpráva Lemken

Koralin se uplatní například při celoplošném a mělkém zpracování strniště řepky, kdy při prvním přejezdu půdu zpracuje do hloubky 3 cm a po pár týdnech při druhém přejezdu do 7 cm. Na pozemku poté může být založen porost pšenice. Aniž by byl použit glyfosát, je možné zlikvidovat i plevel po sklizni obilniny před setím řepky. Stačí dvakrát zpracovat půdu: poprvé do hloubky okolo 6 cm, podruhé do 8 cm. Následuje zpracování zeminy kypřičem nebo pluhem, a to do hloubky okolo 20 cm. Nakonec – krátce před setím – kypřič Koralin zlikviduje nežádoucí rostliny (mělkým kypřením). Koralin lze použít i před setím cukrové řepy nebo kukuřice po meziplodině. Koralin se postará o povrchovou celoplošnou likvidaci meziplodiny zpracovanou třeba mulčovačem. Po zpracování půdy tímto kypřičem je možné pozemek zorat pluhem, nebo hlouběji či mělce zpracovat diskovým podmítačem a poté provést výsev.

Talíře namontované na bezúdržbových listových pružinách mají průměr 510 mm. Talíře jsou uloženy osvědčeným způsobem a bezúdržbově, a to na principu podmítačů Heliodor. Zdroj foto - tisková zpráva Lemken
Talíře namontované na bezúdržbových listových pružinách mají průměr 510 mm. Talíře jsou uloženy osvědčeným způsobem a bezúdržbově, a to na principu podmítačů Heliodor. Zdroj foto - tisková zpráva Lemken

Kombinace talířů a radliček přináší řadu výhod

Lemken svůj kypřič Koralin nazývá hybridním proto, že kombinuje vertikálně pracující talíře (dvě řady) a horizontálně pracující radličky (tři řady). Z výroby je možné jej dodat i bez dvou řad talířů. Tato kombinace pracovních orgánů se postará o mělké zpracování půdy, aniž by se stroj ucpával rostlinnými zbytky. Díky svým pracovním orgánům je hybridní kypřič, na rozdíl od klasického kypřiče, schopen zajistit podřezání plevele, výdrolu nebo řepky ve velmi malé pracovní hloubce. Kromě nižšího opotřebení talířů a radliček má kombinace těchto pracovních orgánů další pozitivní efekt, a sice nízký požadavek na výkon traktoru (od 231 do 420 koní). Koralin je vyráběn ve dvou provedeních: Koralin 660 KUA a 840 KUA s pracovními záběry 6,6 a 8,4 metrů. Hloubku zpracování půdy Koralin udržuje pomocí opěrných a nápravových kol. Díky tomu je možné tento kypřič využívat bez zadního válce a místo něj připojit slámové brány, které umožní slámu rovnoměrně rozhodit na povrch pozemku. Nerovnoměrně zapravená sláma do půdy se totiž výrazně pomaleji rozkládá a vytváří vhodné podmínky pro přežívání škůdců.

Radličky jsou automaticky zabezpečeny proti přetížení nonstop bezúdržbovým pružinovým jištěním. Zdroj foto - tisková zpráva Lemken
Radličky jsou automaticky zabezpečeny proti přetížení nonstop bezúdržbovým pružinovým jištěním. Zdroj foto - tisková zpráva Lemken

Rovný a mělce zpracovaný povrch pole s narušenou kapilaritou

Pokud je kypřič vybaven talíři, má jich 43 nebo 55 (v závislosti na modelu). Talíře namontované na bezúdržbových listových pružinách mají průměr 510 mm, rozestup mezi nimi je 15 cm a vzdálenost mezi řadami činí 90 cm. Talíře jsou uloženy osvědčeným způsobem – na principu podmítačů Heliodor. Talířová sekce vytvoří rovný, mělce zpracovaný povrch pole a postará se o celoplošné podřezání kořenů rostlin, aniž by se tvořily rýhy. Půdu před každou radličkou zpracují tři talíře, což snižuje boční tah, opotřebení radliček, potřebu tažné síly a eliminuje riziko ucpání.

Radlička může být na přání opatřena hrotem z tvrdokovu pro zvýšení živnosti a agresivní vnikání do půdy. Zdroj foto - tisková zpráva Lemken
Radlička může být na přání opatřena hrotem z tvrdokovu pro zvýšení živnosti a agresivní vnikání do půdy. Zdroj foto - tisková zpráva Lemken

Šípové radličky (380 mm) mají mezi sebou 30 cm rozestup. Radlička může být na přání opatřena hrotem z tvrdokovu pro zvýšení živnosti a agresivní vnikání do půdy. Koralin nemá radliček mnoho (22 nebo 28), přesto šípové radličky zajistí mělké a celoplošné zpracování půdy. Cílem je narušit kapilaritu, a tím omezit výpar vody. Koralin je sériově vybaven rychlovýměnným systémem radliček (bez použití nářadí) známým ze strojů Karat a Kristall. Radličky jsou automaticky zabezpečeny proti přetížení, a to bezúdržbovým pružinovým jištěním. Z pracovní polohy lze radličku vyhloubit až o 12 cm.

Pro urovnávání zkypřené půdy je možné Koralin vybavit nivelátory, které povrchový materiál přesouvají, a tak zajišťují potřebné urovnání. Zdroj foto - tisková zpráva Lemken
Pro urovnávání zkypřené půdy je možné Koralin vybavit nivelátory, které povrchový materiál přesouvají, a tak zajišťují potřebné urovnání. Zdroj foto - tisková zpráva Lemken

Pracovní hloubka jednotlivých sekcí se nastavuje nezávisle a hydraulicky. Nastavení provádí opěrná a nápravová kola umístěná na integrované polonesené nápravě. Koralin se vyznačuje přesným dodržováním hloubky zpracování půdy, a to i na nerovném terénu. Umožňuje malý poloměr otáčení, lze tak udělat ostrou zatáčku, aniž by se kola traktoru dotkla oje. Při otáčení stroj jede po čtyřech kolech.

Výběr z několika druhů zadních válců

Pro urovnávání zkypřené půdy je možné Koralin vybavit nivelátory, které povrchový materiál přesouvají, a tak zajišťují potřebné urovnání. Jejich rychlé nastavení umožňuje jednoduchá nastavovací lišta. Zadní část stroje lze vybavit různými typy válců (dlátovým, prstencovým dvojitým atd.) ze široké nabídky firmy Lemken podle toho, v jakých podmínkách bude Koralin pracovat. Za všechny válce lze umístit i jednu řadu prstů s možností nastavení jejich intenzity práce. Zadní část kypřiče může být osazena i prutovými branami. Hlavním pracovním orgánem těchto bran jsou prsty, které jsou rozestavěny ve čtyřech řadách. Pružné prsty při práci na poli rozvrství zbytky rostlin, přičemž zároveň zarovnají povrch a rozdrobí půdu.