Agromex - Největší distributor zemědělské techniky v ČR
Dnes je 26.5. – svátek slaví Filip

Oblíbený diskový podmítač Lemken Rubin přináší zásadní inovaci, která posouvá zpracování půdy na další úroveň

Zveřejněno: 11. 8. 2021

Krátký diskový podmítač Lemken Rubin je tvořen osvědčenou konstrukcí. První sekce vykrajovaných disků je umístěna šikmo ke směru jízdy, což přispívá k dobrému obracení, zatímco zadní disky jsou opačně a vracejí obrácenou skývu zpět. Firma Lemken s příchodem nové generace podmítače Rubin 10 navíc uspořádala disky symetricky, čímž došlo k dalšímu zkvalitnění podmítky a snížení spotřeby nafty.

Lemken Rubin 10 může být vybaven nárazovým či nivelačním zavlačovačem a samoregulační slámovou bránou. Zdroj foto - tisková zpráva Lemken

Tradiční zpracování půdy začíná podmítkou, kdy dochází k mělkému zpracování půdy. Účinek spočívá především ve vytvoření kypré povrchové izolační vrstvy s důsledkem omezení vzlínavosti vody a omezení výparu. Jedná se o mělké zpracování půdy po sklizni plodiny zanechávající strniště. Taková úprava půdy přeruší kapilaritu a umožní vzejití výdrolu plevelů. Podmítka napomáhá lepšímu hospodaření s půdní vodou, odpleveluje půdu, usměrňuje škůdce a původce chorob, podporuje biologickou činnost půdy a zlepšuje zpracovatelnost půdy. Kvalita podmítky závisí především na včasném termínu provedení, správné volbě hloubky a následném ošetření podmítnutého pole.

Pro podmítku pole po sklizni nebo pro přípravu seťového lůžka

Pro podmítku se nejčastěji používají diskové podmítače. Firma Lemken od roku 2019 vyrábí novou generaci krátkého diskového podmítače Rubin 10, který lze využít v předseťové přípravě. Ta by měla sama o sobě vytvářet nejen vhodné podmínky pro klíčení semen plodiny, ale také zanechávat půdu v dobrém strukturním stavu, neutužovat a neuzavírat povrch pro zasakování vody.

Diskový podmítač Lemken Rubin 10 míchá půdu velmi intenzivně. Tohoto vydatného zpracování je dosahováno za pomoci rychle se otáčejících disků o velkém průměru, které se starají také o řezání posklizňových zbytků. Středové disky jsou předsazeny tak, aby nedocházelo ucpávání podmítače materiálem. Rubin 10 lze použít univerzálně jak pro podmítku pole po sklizni, tak pro přípravu seťového lůžka v lehkých i těžkých půdních podmínkách do hloubky až 13 cm. Rubin 10 se vyrábí s pracovním záběrem od 2,5 do 7 m v pevné, sklopné nebo polonesené verzi. Co se požadovaného výkonu traktoru týče, je potřeba 30 až 50 koní na metr pracovní šířky. Pracovní rychlost až 14 km/h umožňuje podmítači dosahovat vysokého plošného výkonu.

Rubin 10 je vybaven zušlechtěnými vinutými disky DuraMaxx s průměrem 645 mm, které mají prodlouženou životnost až o 30 procent ve srovnání s jinými disky na trhu. Zdroj foto - tisková zpráva Lemken
Rubin 10 je vybaven zušlechtěnými vinutými disky DuraMaxx s průměrem 645 mm, které mají prodlouženou životnost až o 30 procent ve srovnání s jinými disky na trhu. Zdroj foto - tisková zpráva Lemken

V případě pevných strojů se pracovní hloubka nastavuje hydraulicky nebo pomocí děrované kulisy. Všechny podmítače Rubin 10 mají k dispozici volitelné hydraulické nastavení pracovní hloubky, které dovoluje rychlé nastavení pracovní hloubky v závislosti na polních podmínkách.

Co přináší symetrického uspořádání disků?

Nejvýraznějším vylepšením je u Rubinu 10 nové symetrické uspořádání disků na obou stranách stroje, které napomáhá eliminovat boční tah a zajišťuje, aby stroj pracoval pevně ve směru jízdy. Toto patentované uspořádání disků má pozitivní efekt na spotřebu paliva, zajišťuje rovnoměrné zpracování půdy po celé šířce stroje a eliminuje překrývání jednotlivých jízd – při využití navigačního systému nejsou nutné další korekce navigace.

Rubin 10 disponuje dvěma řadami disků. Zadní část stroje lze vybavit různými typy válců ze široké nabídky firmy Lemken. Zdroj foto - tisková zpráva Lemken
Rubin 10 disponuje dvěma řadami disků. Zadní část stroje lze vybavit různými typy válců ze široké nabídky firmy Lemken. Zdroj foto - tisková zpráva Lemken

Rubin 10 je vybaven zušlechtěnými vinutými disky DuraMaxx s průměrem 645 mm, které mají prodlouženou životnost až o 30 procent ve srovnání s jinými disky na trhu. Každý disk je jednotlivě namontován na robustní, odolné a bezúdržbové slupici se speciálním tvarem a uložen skrze bezúdržbové šikmé axiální kuličkové ložisko.

Polonesené verze podmítače mají ve výbavě i přední vodicí kola pro zajištění stejnoměrné pracovní hloubky a zajištění plynulého chodu nářadí.  Zdroj foto - tisková zpráva Lemken
Polonesené verze podmítače mají ve výbavě i přední vodicí kola pro zajištění stejnoměrné pracovní hloubky a zajištění plynulého chodu nářadí. Zdroj foto - tisková zpráva Lemken

Disk je připevněn na rám samostatně přes spirálové pružiny což dovoluje dodržovat nastavenou hloubku, a to i při zpracovávání velmi vyschlé a tvrdé půdy. Díky tomu, že nejsou disky na jedné hřídeli, vzniká mezi nimi volný pracovní prostor, kudy může zpracovávaná půda a rostlinné zbytky volně procházet, a nedochází tedy k jejich ucpávání. Rubin 10 se s větším množstvím posklizňových zbytků umí vypořádat i díky již zmíněné slupici se speciálním tvarem, která vytváří volný prostor mezi disky. Tomu napomáhají i předsazené středové disky. Disky jsou nastaveny šikmo k půdě, přičemž přední disky jsou nakloněny směrem ven a zadní do středu. Podmítač proto zvládá bez ucpávání mísit a drobit zeminu i ve vlhkých a lepivých půdách.

Nesené stroje mohou být také vybaveny zavěšením s přepravním kolem, které odlehčuje zadní nápravu traktoru a zajišťuje stabilitu soupravy.  Zdroj foto - tisková zpráva Lemken
Nesené stroje mohou být také vybaveny zavěšením s přepravním kolem, které odlehčuje zadní nápravu traktoru a zajišťuje stabilitu soupravy. Zdroj foto - tisková zpráva Lemken

Pružné uložení disku umožňuje jeho bezpečné vyklopení při najetí na překážku. Jištění proti přetížení funguje tak, že se disk při nárazu vychýlí nahoru (spirálová pružina se smrští a doraz zůstane nahoře) a po překonání překážky se znovu vrátí do pracovní polohy. Půda přitom pohlcuje zpětnou energii pružiny, a tak nedochází k nežádoucímu zatěžování rámu podmítače.

Nejvýraznějším vylepšením u Rubinu 10 je nové symetrické uspořádání disků na obou stranách stroje, které napomáhá eliminovat boční tah a zajišťuje, aby stroj pracoval pevně ve směru jízdy. Zdroj foto - tisková zpráva Lemken
Nejvýraznějším vylepšením u Rubinu 10 je nové symetrické uspořádání disků na obou stranách stroje, které napomáhá eliminovat boční tah a zajišťuje, aby stroj pracoval pevně ve směru jízdy. Zdroj foto - tisková zpráva Lemken

Práce se slámou

Rubin 10 disponuje dvěma řadami disků. Za nimi se nachází dva nárazové zavlačovače s nastavitelnou hloubkou a sklonem. Kromě kontroly odkládání proudu zeminy slouží tyto zavlačovače také k rozdělování slámy. Rubin 10 je vybaven i nivelačním zavlačovačem (s možností centrálního nastavení) pro tvorbu rovného povrchu. Nachází se za druhou řadou disků. Podmítač je možné rovněž vybavit samoregulační slámovou bránou. U polonesených verzí se montuje před první řadu disků. Výše zmíněné pracovní sekce zajistí dobré zapravení slámy a rostlinných zbytků do půdy a zároveň jejich rovnoměrné rozložení ve zpracovávané vrstvě půdy. Brány nijak neomezují otáčení podmítače na souvrati, v případě potřeby se jednoduše sklopí do přepravní polohy.

Rubin 10 lze použít univerzálně jak pro podmítku pole po sklizni, tak pro přípravu seťového lůžka v lehkých i těžkých půdních podmínkách do hloubky až 13 cm. Zdroj foto - tisková zpráva Lemken
Rubin 10 lze použít univerzálně jak pro podmítku pole po sklizni, tak pro přípravu seťového lůžka v lehkých i těžkých půdních podmínkách do hloubky až 13 cm. Zdroj foto - tisková zpráva Lemken

Zadní část stroje lze vybavit různými typy válců ze široké nabídky firmy Lemken. Nesené stroje mohou být také opatřeny zavěšením s přepravním kolem pro dodržení předpisů při přepravě po pozemní komunikaci v případě, že je podmítač osazen těžkým válcem. Přepravní kolo odlehčuje zadní nápravu traktoru a zajišťuje stabilitu soupravy. Díky tomu je také možné podmítač agregovat s traktorem s nižší zvedací kapacitou a přístupným zatížením nápravy. Polonesená verze podmítače disponuje nápravou, která jednak odlehčuje traktor a jednak zajišťuje bezpečnou přepravu stroje po silnici. Nad nápravou se mohou nacházet spojovací body pro agregaci dalšího stroje firmy Lemken. Polonesené verze podmítače mají ve výbavě i přední vodicí kola pro zajištění stejnoměrné pracovní hloubky a zajištění plynulého chodu nářadí.