KUPUJ AGRO pneumatiky Continental, 
sbírej body a vyber si svůj dárek.
Dnes je 23.9. – svátek slaví Berta

Lis na kukuřici: Kombinovaný lisovací a ovíjecí stroj Göweil LT-Master F115 byl vylepšen

Zveřejněno: 27. 12. 2022

Se strojem Göweil LT-Master F115 přináší firma Göweil přepracovaný model osvědčeného kombinovaného lisovacího a ovíjecího stroje. Kromě moderního designu přesvědčí tento lis na kukuřici také řadou novinek, které uživateli nabízejí větší komfort a flexibilitu při použití stroje.

Kombinovaný lisovací a ovíjecí stroj Göweil LT-Master F115.

Na rozdíl od předchozího modelu není lisovací komora stroje Göweil LT-Master F115 poháněna mechanicky, ale hydraulicky. Hydraulicky ovládaná lisovací komora zaručuje pracovní postup šetrný ke stroji a omezuje také hlučnost kombinovaného lisovacího a ovíjecího stroje.

Díky hydraulickému pohonu může uživatel navíc při lisování a vázání volit mezi různými rychlostmi (vždy 4 stupně). Stroj tak lze ještě lépe přizpůsobit různým materiálům a podmínkám. Šetří se tím energie a čas.

Dávkovací buben příjmového zásobníku Multicrop.
Dávkovací buben příjmového zásobníku Multicrop.

Pro lepší zpracování velkého množství různých materiálů byl příjmový zásobník vybaven dávkovacím bubnem. Tento buben se spolu s podávacím šnekem stará o rovnoměrný tok produktů u šikmého dopravníku a optimálně připravuje také vláknitý materiál, např. trávu nebo vojtěšku.

Terminal PROFI plus L.
Terminal PROFI plus L.

Stroj Göweil LT-Master F115 se ovládá pomocí terminálu PROFI plus L. Uživatelské rozhraní je intuitivní a umožňuje snadné ovládání stroje. Na displeji se zobrazuje celý pracovní proces a nastavení stroje. Přes USB port ručního ovladače lze snadno importovat jazyk a zákaznická loga pro systém vážení s tiskárnou etiket a rovněž exportovat údaje o zákaznických účtech ve formátu CSV.