Agromex - Největší distributor zemědělské techniky v ČR
Dnes je 20.7. – svátek slaví Ilja

Polní analyzátor Augmenta automatizuje analýzu plodin a dávkování hnojiva v reálném čase. Zvyšuje výnosy a snižuje investice do hnojiv

Zveřejněno: 13. 1. 2022

Polní analyzátor Augmenta poprvé umožňuje automatizovat procesy analýzy plodin a dávkování hnojiva v reálném čase, a poskytuje tak všechny výhody, které z toho vyplývají. Zařízení dokáže snížit používání chemikálií až o 40 % a zvýšit produktivitu až o 20 %, čímž snižuje negativní dopady průmyslového zemědělství na životní prostředí a zdraví.

Snadno použitelné řešení od firmy Augmenta - automatizuje jednu z nejdůležitějších operací při pěstování obilovin – hnojení.

Současné klimatické změny a rychlý populační růst kladou zvýšené nároky na zemědělce. Ti jsou nuceni se přizpůsobit aktuálním trendům a produkovat více potravin než kdy předtím, to vše navíc za souběžného snižování vstupních nákladů. Důraz by měl být, proto kladen i na optimalizaci investic do hnojiv, která tvoří až několik desítek procent počátečních výdajů a jež je mimo jiné zapotřebí efektivně aplikovat.

Stále více se proto do popředí dostávají technologie, které zemědělcům umožňují hnojit každou část pole individuálně a podle skutečných potřeb dané plodiny. Na trhu se vyskytuje celá řada řešení variabilního hnojení, která jsou postavena na mapových podkladech získaných prostřednictvím satelitů a dronů. Satelitní snímky jsou však nízkého rozlišení a nemohou poskytovat analýzu v reálném čase. Drony jsou zase časově náročné na obsluhu a drahé, protože vyžadují specifickou kalibraci pro každou plodinu. Analýza jejich snímků trvá dlouho, většinou několik dní.

Augmenta – Analýza plodin a dávkování hnojiva v reálném čase

Na trh nyní přišlo snadno použitelné řešení od firmy Augmenta, které automatizuje jednu z nejdůležitějších operací při pěstování obilovin – hnojení. Polní analyzátor Augmenta je jediným soudobým řešením typu plug and play (snadná instalace) v oblasti tzv. precizního zemědělství, které kombinuje úplnou automatizaci analýzy plodin a dávkování požadovaného množství hnojiva, pesticidu nebo fungicidu a cílí jej přesně na místo určení. Využívá přitom algoritmy hlubokého učení. Systém je navržen tak, aby jej bylo možné snadno namontovat na jakýkoli traktor, rozmetadlo/postřikovač, což umožňuje plně automatizovat proces přesného hnojení za méně než pětinu ceny jiných obdobných řešení na současném trhu!

Polní analyzátor Augmenta se skládá z multispektrálního kamerového systému (s rozlišením 4K) a snímače světelných podmínek.
Polní analyzátor Augmenta se skládá z multispektrálního kamerového systému (s rozlišením 4K) a snímače světelných podmínek.

Polní analyzátor Augmenta se skládá z multispektrálního kamerového systému (s rozlišením 4K) a snímače světelných podmínek. Montuje se na přední část střechy traktoru nebo postřikovače, přičemž doba instalace činí dle provedení střechy daného stroje většinou jednu až dvě hodiny. Spolu s analyzátorem jsou dodávány veškeré k tomu potřebné díly a držáky. Následně se ze zařízení natáhne kabel do zadní části stroje k ISOBUS zásuvce, kam se přes vložku napojí na komunikační protokol. Zařízení komunikuje bezdrátově pomocí vlastní wifi sítě s tabletem uvnitř stroje. Ten obsluze stroje poskytuje přehled o procesu hnojení. Pokud jde o rozmetadlo nebo postřikovač staršího data výroby bez ISOBUS systému, může komunikace probíhat přes komunikační protokol LH 5000. Pro případy, kdy stroj navíc nedisponuje vážicím systémem a schopností variabilního ovládání, výrobce poskytuje sadu pro montáž elektromotorů, které zajistí variabilní dávkování hnojiv také u starých rozmetadel.

Zatímco traktor/postřikovač pracuje na poli, kamerový systém Augmenta za pomocí softwaru s umělou inteligencí skenuje a analyzuje zdravotní stav plodin centimetr po centimetru před strojem.
Zatímco traktor/postřikovač pracuje na poli, kamerový systém Augmenta za pomocí softwaru s umělou inteligencí skenuje a analyzuje zdravotní stav plodin centimetr po centimetru před strojem.

Zatímco traktor/postřikovač pracuje na poli, kamerový systém Augmenta za pomocí softwaru s umělou inteligencí skenuje a analyzuje zdravotní stav plodin centimetr po centimetru před strojem. Kompenzuje také případné nedostatky vyplývající z podmínek prostředí, v němž je stroj nasazen – například neuspokojivou úroveň osvětlení. Analyzátor Augmenta umožňuje vytvářet mapu vegetačního indexu (AUG Index), a to i za velmi proměnlivých podmínek. Na jejím základě pak dochází k určení variabilní dávky pro aplikaci dusíkatých hnojiv (N VRA). S pomocí umělé inteligence systém řídí i nástroj Variable Control (VR), který automaticky aplikuje jen takovou dávku hnojiv, jakou daná partie pole potřebuje, čímž optimalizuje stav plodin a minimalizuje výskyt nežádoucích vlivů na životní prostředí. Získaná data (vypočtená potřebná dávka hnojiva) jsou v reálném čase okamžitě přenášena do připojeného rozmetadla nebo postřikovače a hnojivo je z jednotlivých sekcí rozmetadla nebo postřikovače aplikováno na pole. Systém umí pracovat až se 128 sekcemi. Naměřená data lze navíc kombinovat s předem připravenou aplikační mapou.

Sledování pole i stroje přes webový portál

Data z analyzátoru Augmenta jsou navíc automaticky přenášena na cloudový portál pro usnadnění další správy a analýzy. Data lze ve standardním formátu exportovat i do jiných informačních systémů pro řízení zemědělských podniků.

Webový portál umožňuje sledovat jednotlivá pole. Je například možné zobrazovat mapu vegetačního indexu, snímky oblastí zájmu detekované umělou inteligencí v rozlišení 4K, stahovat vygenerovaný detailní report pozemku či importovat nebo exportovat soubory ve formátu Shapefile. Kromě pole lze dohlížet i na stroje – jejich pozici, počet zpracovaných hektarů a analyzovat jejich produktivitu. Zajímavou funkcí je sledování návratnosti investice.

Slibné výsledky polního analyzátoru Augmenta

Polní analyzátor Augmenta podporuje následující plodiny: pšenice, ječmen, oves, kukuřice, žito, tvrdou pšenici, řepku, bavlnu a cukrovou řepu. Výhodou je, že nově podporované možnosti a funkce budou kdykoli dostupné díky možnosti vzdáleného updatu – zemědělec tedy nemusí nic pořizovat dodatečně.

Polní analyzátor Augmenta podporuje následující plodiny: pšenice, ječmen, oves, kukuřice, žito, tvrdou pšenici, řepku, bavlnu a cukrovou řepu.
Polní analyzátor Augmenta podporuje následující plodiny: pšenice, ječmen, oves, kukuřice, žito, tvrdou pšenici, řepku, bavlnu a cukrovou řepu.

Podle studií Augmenty bylo u zemědělců, kteří využívali výše zmíněný polní analyzátor, pozorováno zvýšení výnosu o 11 %, došlo ke zkvalitnění plodin o 20 % a snížení spotřeby chemikálií o 40 %, což vedlo k čistému zisku v průměru 200 eur na hektar za sezónu. V roce 2021 proběhlo testování tohoto analyzátoru i v České republice. Zařízení bylo umístěno na rozmetadlo a postřikovač Amazone Pantera a odzkoušeno na 500 hektarech orné půdy. Zainteresovaný zemědělský podnik byl s výsledky spokojen a analyzátor si zakoupil.