Víceúčelové rotační plečky GST BIOSTAR. Nástroj na celoplošnou mechanickou kultivaci
Dnes je 3.3. – svátek slaví Kamil

Prutové brány Horsch Cura ST nově pokrývají široké spektrum pracovních záběrů

Zveřejněno: 4. 1. 2022

Pro omezení plevelů na poli je nutné půdu celoplošně zpracovávat. Prutové brány Horsch Cura ST, které jsou jedním z prostředků hybridního a ekologického zemědělství, nabízí řešení mechanické likvidace plevelů. Zajistí jejich vytržení, a přitom naruší půdní krustu.

Prutové brány Horsch Cura ST vynikají vysokým hektarovým výkonem, výraznou stabilitou a pevnou konstrukcí odolnou proti zkroucení.

Plevele v porostech konkurují kulturním rostlinám a připravují je o živiny, světlo, vláhu a další, jsou často mezihostiteli chorob a škůdců či vytvářejí mikroklima pro jejich rozvoj, komplikují zpracovávání půdy, pěstitelské zásahy během vegetace, sklizeň i posklizňovou úpravu. Vzhledem k tomu, že je v ekologickém zemědělství vyloučeno používání herbicidů, je nutné regulovat plevel jinými způsoby. Cílem ekologických systémů hospodaření však není úplné zničení plevelů, ale udržení jejich výskytu pod prahem škodlivosti.

Jedním z nejběžnějších řešení je přímý zásah do porostu tzv. vláčením. To se provádí různými druhy bran (hřebové, síťové, prutové), které lze používat především u obilnin a okopanin, a to nejlépe v době, kdy plevele klíčí (nitkují). Další vláčení obilnin je možné až po zakořenění (2 - 3 odnože). Prutovými bránami lze dokonce i „vyčesat“ svízel z již vymetaného obilí.

Možnost zvednutí bočních částí bran Horsch Cura ST při otáčení

Pro výše zmíněnou pracovní operaci nabízí firma Horsch prutové brány Horsch Cura ST. Doposud byly k dostání s pracovním záběrem 12 metrů, nově pokrývají rozsahy 6, 9, 12, 13, 15 a 24 metrů. V závislosti na pracovním záběru jsou brány rozdělené na tři až pět dílů.

Prutové brány Horsch Cura ST během skládání do přepravní polohy. V závislosti na pracovním záběru jsou brány rozdělené na tři až pět dílů.
Prutové brány Horsch Cura ST během skládání do přepravní polohy. V závislosti na pracovním záběru jsou brány rozdělené na tři až pět dílů.

Prutové brány Horsch Cura ST vynikají vysokým hektarovým výkonem, výraznou stabilitou a pevnou konstrukcí odolnou proti zkroucení. To je dáno především uzavřenou rámovou konstrukcí z jeklů. Maximální výška rámu 450 mm umožňuje práci i ve vysokých porostech. U modelů s větším pracovním záběrem lze boční části při otáčení na souvrati mírně nadzvednout pomocí dvouzdvihového válce. Při práci se tyto boční části nachází v plovoucí poloze, čímž se přizpůsobují terénu. Pro ještě lepší kopírování povrchu je možné použít až jedenáct opěrných kol, přičemž jejich umístění lze upravit podle vzdálenosti řádků mezi plodinami.

Nastavení prutů u Horsch Cura ST

Brány Horsch Cura ST ke své práci využívají zalomené pruty o délce 130 mm, přičemž mezera mezi pruty činí 2,5 cm. Jednotlivé mechanicky zavěšené pruty se vyznačují vysokou boční stabilitou. Jejich poloha se nastavuje pomocí výškově nastavitelných opěrných kol, zatímco nastavení přítlaku prutů probíhá hydraulicky. Pružinový systém zajišťuje regulaci tlaku na špičce prutu, aby bylo možné zpracovávat půdu do hloubky pouze 2 cm. Uvnitř velké pružiny, jež pohlcuje větší síly, se nachází ještě jedna malá pružina, která pohlcuje menší síly. Na špičky prutů lze přenést celou váhu stroje. Výhodou tohoto řešení je možnost brány uplatnit i v tvrdých až těžkých půdách. Navíc ať už se prut nachází v jakékoli poloze, je na něj vyvíjena stále stejná síla. Každý prut je zakončen 8mm hrotem, který může být na přání opatřen tvrdokovem, který jeho špičky udrží neustále ostré. Brány prezentované na tiskových dnech byly pro ukázku novinářů osazeny dvěma druhy prutů – standardními pruty a pruty pro pozemky s obsahem většího množství organického materiálu.

Jednotlivé mechanicky zavěšené pruty bran Horsch Cura ST se vyznačují vysokou boční stabilitou.
Jednotlivé mechanicky zavěšené pruty bran Horsch Cura ST se vyznačují vysokou boční stabilitou.

U největší tažené verze Horsch Cura 24 ST lze přítlak na pruty a polohu opěrného kolečka plynule nastavovat prostřednictvím systému ISOBUS.

Pružinový systém zajišťuje regulaci tlaku na špičce prutu.  Uvnitř velké pružiny, jež pohlcuje větší síly, se nachází ještě jedna malá pružina, která pohlcuje menší síly. Na špičky prutů lze přenést celou váhu stroje Horsch Cura ST.
Pružinový systém zajišťuje regulaci tlaku na špičce prutu. Uvnitř velké pružiny, jež pohlcuje větší síly, se nachází ještě jedna malá pružina, která pohlcuje menší síly. Na špičky prutů lze přenést celou váhu stroje Horsch Cura ST.

Od příštího roku bude možné nesené prutové brány Horsch Cura ST doplnit o zařízení MiniDrill pro aplikaci hnojiv. Možné bude vypínat polovinu záběru stroje. Vyvíjena je i verze bran s pruty, u kterých se bude přítlak regulovat v závislosti na aktuálních podmínkách na poli.