Objevte novou řadu traktorů DEUTZ-FAHR 5 Keyline
Dnes je 14.7. – svátek slaví Karolína

Rozmetadla minerálních hnojiv DCM – novinka na českém trhu

Zveřejněno: 11. 5. 2022

Příchod rozmetadel značky DCM na český trh přináší mnoho komfortních prvků pro obsluhu a nastavení stroje. Tato rozmetadla také nabízí univerzálnost a snadné přizpůsobení lopatek aktuálním podmínkám. Rovnoměrná distribuce hnojiv je u rozmetadel dosažena třemi technologickými prvky stroje.

Čeští zemědělci využívající rozmetadlo DCM si pochvalují jeho kvalitu odvedené práce.

Pozitivně hodnocené je u rozmetadel DCM jednoduché a rychlé nastavení stroje při změně typu hnojiva nebo záběru. V kombinaci s tenzometrickými váhami, které neustále měří obsah násypky a dodržují stanovenou dávku při změně rychlosti, je ovládání rozmetadla velice jednoduché a odpadá potřeba kalibrace. Rozmetadla hnojiv DCM též splňují evropskou normu životního prostředí, norma EN 13739-1.

Změna záběru rozmetadla DCM bez výměny rozmetacích lopatek

První oblastí, ve které rozmetadla DCM vynikají, je univerzálnost a snadné přizpůsobení lopatek aktuálním podmínkám. Jde o patentovaný „Click system“, díky kterému obsluha stroje lehce nastaví rozmetací ústrojí danému hnojivu. Pracovní záběr rozmetadla lze nastavit od 18 do 36 metrů, u největšího rozmetadla až na 45 metrů. Na rozmetacích lopatkách se nastavuje jejich úhel a aktivní délka. S optimálním seřízením pomáhá uživatelsky jednoduchá mobilní aplikace v českém jazyce. Rozmetadlo je tak rychle připravené k práci s optimálním rozmetacím obrazcem. Rozmetací ústrojí je celé vyrobené z kvalitní nerez oceli s šířkou lopatek 3 mm, což zajišťuje dlouhou životnost. Na přání zákazníka lze rozmetadlo vyrobit v nerezovém provedení i celou násypku.

Seřizování rozmetacích lopatek (délka a úhel) rozmetadla DCM.
Seřizování rozmetacích lopatek (délka a úhel) rozmetadla DCM.

Přesné dávkování hnojiva

Z agronomického hlediska je u rozmetadel DCM důležitá rovnoměrná distribuce hnojiv, která je dosažena třemi technologickými prvky stroje. Prvním jsou tenzometrické váhy, díky kterým je automaticky dodržena nastavená aplikační dávka při změnách pojezdových rychlostí, umožnění variabilního hnojení, třeba pomocí optického skeneru porostu Augmenta, a odpadá nutnost kalibrace. Tyto váhy jsou vybaveny automatickou korekcí do svažitosti 25°. Samotné vážení probíhá 3x za sekundu a je průměrováno pro eliminaci vlivu terénu. Díky této vlastnosti neovlivní nerovnosti terénu skutečnou aplikovanou dávku hnojiva.

Druhým prvkem rozmetadel DCM jsou kartáčové clony mezi výpadovým otvorem násypky a rozmetacím ústrojím. Ty slouží k vedení aplikovaného produktu, pro dopad na požadované místo rozmetacího kotouče. Tímto jednoduchým způsobem je docíleno dodržení rovnoměrného příčného rozhozu na požadované místo pozemku při práci v členitém terénu. Dodržení optimálního rozhozu zvyšuje ziskovost plodin. Dalším případem, kdy je dodržení požadované dávky vysoce žádoucí, je variabilní aplikace hnojiv.

V neposlední řadě kvalita odvedené práce benefituje i ze specifického nesymetrického otvoru pro výpad hnojiva na rozmetací kotouč a šetřeného čechrače, díky kterému nedochází k ucpávání výpadového otvoru. Zajímavostí je, že při zapnutém pohonu rozmetadla s uzavřeným výpadovým otvorem se čechrač neotáčí, ale provádí pouze kmitavý pohyb. Díky této vlastnosti nedochází k mechanickému poškození hnojiva nebo jeho zahřívání.

Výsledkem předností rozmetadel DCM je vyrovnaný porost v dobré kondici.
Výsledkem předností rozmetadel DCM je vyrovnaný porost v dobré kondici.

Precizní zemědělství

Funkce sekční kontroly rozmetadel, díky které dochází k úspoře hnojiva, má pro uživatele velký přínos, zvláště při snižování plochy jednotlivých parcel. Úspory hnojiva se pohybují okolo 10 – 15 %. Dnes, když došlo ke zdražení hnojiv o více jak dvojnásobek původní hodnoty, je tato funkce pro majitele zemědělských farem a podniků nutnou výbavou stroje. Pracovní záběr rozmetadel DCM je rozdělen do 8 nebo 16 aplikačních zón, podle typu. Při práci v klínovitém pozemku či otáčení na souvrati dochází k plynulé změně rozhozu stroje při dodržení požadované plošné dávky aplikace.

S precizním zemědělstvím je taktéž spojena vlastnost variabilní aplikace. Ta umožňuje měnit aplikační dávku během práce stroje na základě aplikační mapy nebo on-line snímačů porostu. Heterogenní přístup k rostlinám v rámci různých lokalit pozemku napomáhá optimální distribuci hnojiva a jeho úspory. Modulace dávky aplikovaného produktu je možná u rozmetadel DCM pro každý kotouč zvlášť. To znamená jinou dávku pro pravou a levou stranu.

Rozmetadlo DCM při variabilní aplikaci hnojiva na základě optického skeneru Augmenta.
Rozmetadlo DCM při variabilní aplikaci hnojiva na základě optického skeneru Augmenta.

Prověřeno i u nás

Čeští zemědělci využívající rozmetadlo DCM si pochvalují jeho kvalitu odvedené práce. Především pozitivně zmiňují automatickou změnu otevírání hradítek dle pojezdové rychlosti a sekční kontrolu. Na přání zákazníka jsme rozmetadlo dodali také s optickým skenerem porostu Augmenta. Skener je instalován na kabině stroje a podle něj dochází k variabilní aplikaci hnojiva. Hnojivo je distribuováno dle aktuálních potřeb rostlin se současnou úsporou v místech, kde by nebylo využito. Výše úspory v průměru dosahuje 9 %.