Agromex - Největší distributor zemědělské techniky v ČR
Dnes je 20.7. – svátek slaví Ilja

Co vše Kinze umí? Je pro Vás rychlost setí kukuřice a jiných plodin prioritou?

Zveřejněno: 3. 4. 2020

V zemědělských technologiích bude vždy platit pravidlo, že výkon se „dělá“ záběrem stroje, nikoliv rychlostí dané soupravy. Pokud ovšem někdo chce vsadit u přesného setí na rychlost, potom je u Kinze správně.

Secí stroj Kinze 3500 8R je kompaktní a umí set jak na 75 tak i 37,5cm řádkovou rozteč

Výrobce přišel s novým technickým řešením dávkování a dopravy semen do půdy s názvem “True Speed Meter“. V překladu „přesné rychlostní výsevní ústrojí“. Kinze udává rozsah pracovní rychlosti 5–19 km/hod při dodržení 98 % přesnosti rozmístění semen v řádcích. Základem nového výsevního ústrojí je plastové tělo podobné klasickému podtlakovému ústrojí od Kinze poháněné elektromotorkem. Úplnou novinkou je ale doprava semen z výsevního ústrojí do půdy. Tu zajišťuje dopravník (elevátor) s pryžovým pásem, který je také poháněn elektricky. Osivo, které je dávkováno výsevním kotoučem a opouští výsevní ústrojí, si „přebírá“ dopravní pásek, který naprosto synchronizovanou rychlostí s výsevním ústrojím a rychlostí soupravy dopraví semena do seťového lůžka. Variabilní setí Kinze umí, plynule mění výsevek v každé botce individuálně v závislosti na pohybu soupravy v konkrétním poloměru po pozemku. Cílem je rozmístit semena i v zatáčce, kde se vnější botky mohou pohybovat až o 100 % rychleji v závislosti na záběru než botky na vnitřní straně rámu stroje. Toto je pravé variabilní setí.

Máme ekologické řešení pro kukuřici tedy i pro DZES

Technologickou špičkou v oblasti setí kukuřice, sóji, čiroku a dalších plodin do nezpracované půdy (No Till) jsou secí stroje od společnosti Kinze. Technická řešení, to je ten hlavní rozdíl mezi „bezorebkou“ a strojem pro konvenční setí kukuřice. Všechny stroje Kinze mají drtivou většinu své hmotnosti integrovanou v hlavním rámu secího stroje. Na rozdíl od evropského konceptu secích strojů, kdy traktory za sebou tahají devíti a více tunové vozy s hnojivem, za kterými je připojen subtilní rám s botkami bez možnosti velkého přítlaku, a tedy i šance založit kvalitní porost v podmínkách No-Till. O utužení půdy ani nemluvě!!! Nosný rám stroje Kinze je tvořen příhradovou konstrukcí, na niž jsou umístěny secí botky a zásobníky na granulované i kapalné minerální hnojivo.

Kinze 3600 (12 řádků) je vybaven hydraulickým systémem přenosu hmotnosti z centrálního rámu na křídla rámu s cílem vytvořit rovnoměrný přítlak na všechny secí botky. Rozteč řádků 75 cm nebo 37,5 cm
Kinze 3600 (12 řádků) je vybaven hydraulickým systémem přenosu hmotnosti z centrálního rámu na křídla rámu s cílem vytvořit rovnoměrný přítlak na všechny secí botky. Rozteč řádků 75 cm nebo 37,5 cm

Rám je dělen na tři části (pro záběr 12 nebo 16 řádků). Aby bylo docíleno rovnoměrného tlaku na botky uprostřed stroje stejně jako na kraji rámu, jsou stroje Kinze vybaveny patentovaným systémem přenosu hmotnosti ze středového podvozku na krajní dvě křídla pomocí pístnic a pákového systému. Obsluha správný a rovnoměrný přítlak na všechny tři části rámu s botkami může ovládat jak na dotykovém terminálu v traktoru, tak i přímo zezadu na stroji. Celkový náklon křídel je 15 stupňů. Botky jsou vybaveny zvlněným krojidlem, tzv. Koltrem, který je umístěn těsně před výsevními disky. Jeho funkce je v systému No-till nenahraditelná. Velice kvalitně a srovnatelně s celoplošnou přípravou vytváří na pozemku s meziplodinou, nebo rostlinnými zbytky, seťové lůžko v úzkých pásech pouze pro vysévanou kulturu. Půdu kypří, dodává vzduch a teplo. Tedy vytváří podmínky pro klíčení, aniž by narušil pokryv a strukturu půdy v meziřádcích, kde je takto půda chráněna před erozí na svazích a před evaporací vláhy na rovinách. Celková konstrukce výsevní jednotky, a to včetně přítlaku (pružiny, pneumaticky nebo hydraulicky), je řešena tak masivně, aby precizně pracovala a odolala podmínkám No-till. Dále aby byla snadno nastavitelná i do podmínek s redukovanou přípravou půdy nebo s orebnou technologií.

Technologický směr, kde je Kinze světovým lídrem

Kinze technologie má ale ještě další velký trumf a přínos pro uživatele. Tou technologií je úzkořádkové setí (tabulka č.1) kukuřice, sóji, řepky, čiroku a dalších plodin. Je možné kombinovat rozteč řádků 75 cm nebo 37,5 cm. Změna rozteče je snadná a obsluze zabere čas do patnácti minut a provádí se přímo na poli. Takto založené porosty kukuřice a sóji (úzkořádky) mají nesporné přednosti v porovnání s porosty založenými s klasickou roztečí 75 cm. Rostliny mají mezi sebou v řádcích dvojnásobnou vzdálenost v porovnání s klasickou roztečí. Kořenový systém tak má podstatně více prostoru pro čerpání živin, čímž lépe využívá vláhu v období přísušků. V praxi se této skutečnosti využívá k takzvanému optimálnímu zahuštění porostů kukuřice v úzkořádcích tím, že se výsevek zvýší o 10 až 15 % v porovnání s výsevkem na 75 cm. Běžně se u úzkořádku používají výsevky sto tisíc jedinců na hektar. Tak se vytvoří podmínky pro vyšší výnos v porovnání s klasickým výsevem, a to o 10 % a více (tabulka č.1). Tyto pokusy zakládáme ve spolupráci s VÚRV Jevíčko již řadu let. Další předností úzkořádkového porostu je skutečnost, že rostliny zakryjí povrch pozemku podstatně rychleji, než jak je tomu u klasických řádků. To má pozitivní vliv na eliminaci vodní eroze a omezení výparu vody (evaporace).

Tabulka č. 1: Výnosy kukuřice na siláž v provozním pokusu s úzkořádkovou technologií pěstování kukuřice seté (VÚRV Jevíčko, 2019) hybrid Walterinio KWS (FAO 280), Sklizeň 19.9.2019, sklízecí řezačka John Deere 9600i vybavená zařízením Harvestlab
Tabulka č. 1: Výnosy kukuřice na siláž v provozním pokusu s úzkořádkovou technologií pěstování kukuřice seté (VÚRV Jevíčko, 2019) hybrid Walterinio KWS (FAO 280), Sklizeň 19.9.2019, sklízecí řezačka John Deere 9600i vybavená zařízením Harvestlab

Přesné setí řepky zvýší využití secího stroje Kinze

Přesný secí stroj Kinze umí založit porost řepky na konečnou vzdálenost mezi rostlinami s roztečí řádků 37,5 cm. Při setí řepky je třeba vidět přínos této technologie v kvalitativně úplně novém pohledu na porost řepky. Přesný secí stroj (na rozdíl od obilního) precizně rozmístí semena v řádcích tak, že každá rostlina má svůj prostor pro vývoj, stejně jako je tomu u cukrovky, kukuřice nebo sóji.

Secí stroj Kinze 3500 8R je kompaktní a umí set jak na 75 tak i 37,5cm řádkovou rozteč
Secí stroj Kinze 3500 8R je kompaktní a umí set jak na 75 tak i 37,5cm řádkovou rozteč

U přesného setí řepky se také zásadně mění výsevek. Na základě mnohaletých polních pokusů (společně P&L a Monsanto) a zkušeností uživatelů se optimální výsevek může pohybovat v rozmezí od 250 do 350 tisíc jedinců na hektar. Hektarový výnos se zvýšil až o 0,5 t/ha v porovnání s konvenčním setím. Nižší výsevek a vyšší výnos, to v případě precizně založeného porostu řepky přesným secím strojem Kinze může přinést finanční efekt až 4 500,- Kč /ha. Tato ekonomická úvaha vychází z výsledků pokusu v roce 2019 na Prostějovsku – viz níže.

Výsledky z pokusu
Výsledky z pokusu

Přečtěte si také

Autor: Antonín Šedek1)
Foto: P & L, spol. s r. o.

1) autor pracuje v P & L, spol. s r. o.

Tématické tagy