KUPUJ AGRO pneumatiky Continental, 
sbírej body a vyber si svůj dárek.
Dnes je 29.9. – svátek slaví Michal

Den se servisním technikem: Jak probíhá péče o dojicí roboty

Zveřejněno: 27. 7. 2021

Náhlé poruchy dojicích robotů jsou v podmínkách intenzivní výroby krajně nepříjemné. Nejlepším řešením je proto pravidelná kontrola a pečlivá údržba strojů. Pokud komplikace přece jen nastanou, servisní společnost musí vždy usilovat o co nejrychlejší opravu tak, aby byl dopad poruchy na produkci mléka co možná nejmenší. Lely má k tomu účelu vypracovaný precizní postup servisu a preventivní údržby dojících robotů.

Každá nová generace dojicího robota Astronaut je oproti své předchůdkyni servisně jednodušší: Mimo jiné je tak eliminována doba servisu na nezbytné minimum. Zdroj foto - Milan Jedlička

Společnost AGRO-partner Soběslav, která letos oslaví 30 let na trhu, se zabývá prodejem a servisem stájových technologií, mezi které patří mimo jiné dojicí roboty Astronaut nizozemské firmy Lely. O tom, že jsou tito roboti významnými každodenními pomocníky stovky chovatelů dojného skotu v České republice, jsme již informovali v dřívějších článcích. Aby měl robot patřičný výkon, podojil více krav, nadojil více mléka a v neposlední řadě byl jeho provoz co nejlevnější (menší spotřeba elektřiny, vody, náklady na servis apod.), potřebuje patřičnou servisní péči. Jak obvykle probíhá a co ji obnáší, to jsme mohli jako doprovod servisních techniků pozorovat přímo v terénu.

„U dojicích robotů musíme být rychlí. Jen tak jsme schopni šetřit náklady farmářů a zdraví krav. Je to také vizitka naší firmy.”
Miloš Žák, Teamleader, AGRO-partner Soběslav

AGRO-partner působí na celém území České republiky. Republiku má rozdělenou na dvě území: Čechy a Moravu, přičemž na každém z nich působí dva vedoucí týmů se svými partami servisních techniků. Jedním z nich, panem Milošem Žákem, který společně s dalšími svými kolegy odpovídá za servis dojicích robotů na Moravě, jsme se sešli ve Vysokém Mýtě.

Údržba dojicího robota je nezbytná, pracuje totiž 24 hodin 7 dní v týdnu a se zvířaty. Servisní technik musí být pro tuto práci řádně vyškolen, aby věděl, jaký má jeho počínání vliv na robota i dojnice. Mnohdy přijde na závadu, kterou chovatel v provozu ani nepozná. Nahlédnutím do robotického systému technik například ihned rozpozná, že robot spotřebovává jiné než adekvátní množství vzduchu nebo že má třeba špatně nastavenou pulzaci apod. Je tedy v zájmu servisu i chovatele veškeré problémy řešit či jim v ideálním případě předcházet. Společnost Lely má proto vypracovaný precizní postup servisu a preventivní údržby dojících robotů.

Servis nebo náhradní díly, chovatel se díky propracovanému systému dovolá vždy

Chovatel má k dispozici jedno telefonní číslo, na které může volat v jakékoli situaci, jež vyžaduje servisní zásah či dodávku náhradních dílů k robotu. Pokud řeší akutní či plánovaný servis, během pracovních dní se dovolá teamleaderovi daného regionu, o víkendu či v noci servisnímu technikovi, který má službu. Teamleader následně vyšle servisního technika na místo. Chovatel se díky tomu dovolá ve dne i v noci a nemusí řešit, který servisní technik má zrovna službu a pamatovat si více telefonních čísel.

Větší počet náhradních dílů u sebe vozí i teamleader. Zdroj foto - Milan Jedlička
Větší počet náhradních dílů u sebe vozí i teamleader. Zdroj foto - Milan Jedlička

Ústředna toho nabízí mnohem více. Přes číselnou volbu se chovatel může snadno dovolat na sklad náhradních dílů, prodej chemií, ale také ekonomické oddělení či vedení společnosti.

V případě, že se volající v danou chvíli nedovolá, nepřijatý hovor je zaznamenám a během chvilky vyřešen.

Servisní technik jede k chovateli vždy připraven

Vedoucí skupiny v reálném čase na digitální mapě vidí, kde se zrovna servisní technik nachází. V případě nutnosti nějakého zásahu vedoucí technikovi zavolá a seznámí ho s tím, kam má jet a co bude přibližně řešit. Spravuje též sdílené tabulky, kam se zadávají úkoly a informace o robotu, farmáři, typu poruchy a o tom, jak závadu řešit, jaký díl je k tomu potřeba a co by měl technik zkontrolovat. Díky tomu jede technik k servisnímu zásahu částečně, ne-li zcela připraven. Na farmu se vždy vydává technik, který to má nejblíže. Vyjíždí buď ze svého místa bydliště, nebo z předchozího pracovního úkolu. Úkolem vedoucího skupiny není přitom jen úkoly zadávat, ale občas také i kontrolovat práci svých podřízených. Jezdí také dohlížet na stavby, na nichž probíhá instalace robota.

Štěpán Brázdil u svého servisního vozu.  Zdroj foto - Milan Jedlička
Štěpán Brázdil u svého servisního vozu. Zdroj foto - Milan Jedlička

AGRO-partner má středisko v Soběslavi v jižních Čechách, nachází se zde také hlavní sklad náhradních dílů. Každý technik v autě vozí veškeré kritické díly, které ohrožují dojení. Tyto, ale i další komponenty s sebou navíc vozí i vedoucí skupiny, aby bylo vše hotovo vždy v co nejkratší době. Díky propracovanému skladovému hospodářství vedoucí ve speciálním systému vidí, jaké díly technik vozí v autě a zda je potřeba něco doplnit.

Servisní technik s sebou vozí nejžádanější díly.  Zdroj foto - Milan Jedlička
Servisní technik s sebou vozí nejžádanější díly. Zdroj foto - Milan Jedlička

Servisní tým techniků se rozšiřuje tím, jak přibývá instalovaných dojicích robotů. Aktivních jich je nyní přes 240, každým z nich denně proteče 2 000 litrů mléka! Cílem AGRO-partneru je pokrýt co největší území Česka, a tak jsou neustále přijímáni noví technici. Zaškolení nováčka je dlouhodobý a náročný proces. Nejprve je proškolen produktovými specialisty AGRO-partneru, následně pozoruje své budoucí kolegy při práci přímo na farmách, účastní se instalací, kde osobně poznává roboty. Pak je připuštěn ke zkoušce a testu z instalace robota. Když uspěje, ve studiu pokračuje už jako pokročilý. Cílem je získání oficiální certifikace Lely. Finální zkoušky probíhají v zahraničí a v anglickém jazyce. Celý výše zmíněný proces trvá půl roku. Každé dva roky je technik navíc rekvalifikován a přezkušován. Pokud své znalosti neobhájí, certifikace mu není prodloužena a nemůže nadále vykonávat pozici technika.

Volá Suchánková z obce Lhůta

Náš rozhovor s vedoucím skupiny přerušil hovor. Volá zákaznice – Renata Suchánková z obce Lhůta – a Teamleader Miloslava Žáka informuje o tom, že se rameno robota, kterého provozují na své farmě, špatně pohybuje, když zajíždí pod krávu. Miloš okamžitě identifikuje závadu a odpovídá, že nejspíše špatně spíná festo ventil a že se jí co nejdříve ozve technik. Poté nahlíží do mapy a zjišťuje, že nejblíže místu určení se pohybuje technik Štěpán Brázdil (u Svitav). Volá mu a seznamuje ho s požadavkem na servis. „U dojicích robotů musíme být rychlí. Jen tak jsme schopni šetřit náklady farmářů a zdraví krav. Je to také vizitka naší firmy,“ říká redakci Miloš.

Lely Astronaut u paní Suchánkové během opravy festo ventilu. Zdroj foto - Milan Jedlička
Lely Astronaut u paní Suchánkové během opravy festo ventilu. Zdroj foto - Milan Jedlička

Za pár desítek minut se všichni setkáváme na farmě u Suchánkové. Technik řeší festo ventil a my se mezitím od Miloše dozvídáme, k jakým nejčastějším poruchám technici jezdí – jde právě o špatně přepínající festo ventil, ale také je častým problémem prasklé těsnění pod ovládacími ventily nebo napínání provázku apod. Některé závady lze s chovatelem dokonce vyřešit po telefonu nebo vzdáleným připojením na telefonu.

Technik může s ramenem hýbat nezávisle na robotu. Viděli jsme, jak technik k robotu připojil speciální přístroj, aby zjistil, který festo ventil je špatný. Nejnovější generace dojicích robotů má navíc integrováno skenovací zařízení, k robotu tak lze jen připojit USB disk se servisním klíčem, skenovat celého robota a kompletně vyzkoušet funkčnost elektroniky – tím je značně ulehčena práce technika. Každý díl, který technik použije, musí zapsat do servisního protokolu. Ten pak musí do sedmi hodin následujícího rána poslat na firemní centrálu do Soběslavi. Tam dojde k odepsání dílu z jeho skladu. Kdykoli tak vedoucí skupiny nahlédne do systému, vidí aktuální stav všech skladů. Proto mohl Miloš během naší přítomnosti snadno zjistit, že mají v jejich regionu Morava k dispozici aktuálně 20 kusů festo ventilů, přičemž sám jich má skladem 8, technik Brázdil v danou chvíli další 3 kusy. Jakmile je díl odečten ze skladu, je automaticky vytvářena objednávka nového kusu, který je pak naskladněn do druhého dne technikovi na jeho sklad. AGRO-partner má vytipované kritické díly, jež vozí každý technik ve svém autě. Tak je zajištěn prvotřídní servis a technikům usnadněna práce během procesu plánování.

Hospodářství manželů Suchánkových

Zdroj foto - Milan Jedlička
Zdroj foto - Milan Jedlička

Dojicí robot je mimo jiné provozován i v hospodářství manželů Suchánkových v obci Lhůta u Vysokého Mýta v okrese Ústí nad Orlicí. Poprvé zde byl spuštěn v roce 2007 a šlo o poslední dodaný model Astronaut A2 do ČR. Pracoval zde až do loňského dubna, kdy jej nahradila novější generace Astronaut A4, taktéž poslední kus v ČR. Na českých farmách už jsou instalovány modernější verze A5. „A4 má oproti předchůdci lepší rameno. Hadice jsou krásně schované a zajištěné směrem dovnitř,“ uvedla Renata Suchánková, která si roboty nemůže vynachválit, ušetří ji totiž spoustu času a námahy. V současnosti ve stájích chová 125 kusů zvířat včetně telat. Dojivost zde dosahuje 11 200 litrů. Hospodaří na 173 hektarech.

Preventivní údržbou se eliminují náhlé poruchy

Náhlé poruchy dojicích robotů jsou v podmínkách intenzivní výroby krajně nepříjemné. Nejlepším řešením je pravidelná kontrola a údržba strojů. AGRO-partner i Lely proto poskytují službu tzv. preventivní údržby. Jelikož oprava na farmě u Suchánků netrvala dlouho, jeli jsme s technikem Brázdilem provést již zmíněnou preventivní údržbu dojicího robota, který se nachází na středisku ZD Sloupnice v Řetové.

Technik provádí preventivní údržbu v podniku ZD Sloupnice.  Zdroj foto - Milan Jedlička
Technik provádí preventivní údržbu v podniku ZD Sloupnice. Zdroj foto - Milan Jedlička

Roboti mají výrobcem předepsanou frekvenci pravidelné údržby. Dle druhu je každá požadovaná aktivita označena, a to písmeny A, B, C a D, přičemž jednotlivé typy se někdy navzájem kombinují. Písmena značí, které části robota se bude týkat daná údržba. Typickým preventivně vyměňovaným dílem je filtr. Technik přesně ví, co má dělat, a údržba probíhá v pravidelném časovém sledu. AGRO-partner disponuje systémem, který sleduje nastávající údržby jednotlivých robotů, vedoucí skupiny je proto vždy v obraze.

Technik má vše potřebné u sebe.   Zdroj foto - Milan Jedlička
Technik má vše potřebné u sebe. Zdroj foto - Milan Jedlička

Při naší návštěvě, jíž jsme přihlíželi, technik například kontroloval pulzaci. K tomu účelu je vybaven speciálním přístrojem, jehož prostřednictvím sleduje pulzační křivku. Šlo zrovna o tzv. A údržbu (výměna těsnění v pulzátoru). Technik zkontroloval celého robota a na konci údržby sepsal zprávu, kterou následně zaslal na centrálu.

Během naší návštěvy technik zkontroloval například pulzaci. Pro tyto účely má u sebe speciální přístroj, jehož prostřednictvím může sledovat pulzační křivku.  Zdroj foto - Milan Jedlička
Během naší návštěvy technik zkontroloval například pulzaci. Pro tyto účely má u sebe speciální přístroj, jehož prostřednictvím může sledovat pulzační křivku. Zdroj foto - Milan Jedlička

„Nová generace dojicích robotů Astronaut A5 je na velmi vysoké technické úrovni. I tak vývojáři v Holandsku neustále pracují na dalších inovacích, a to zejména inovací týkajících se práce s daty a digitalizace. Dnes Lely dokáže zprovoznit plně automatickou stáj – od krmení až po dojení, kde se vůbec nemusí člověk pohybovat. Vše se řídí přes jeden systém a další vývoj se dá očekávat hlavně v efektivním sběru dat a práce s nimi. Na základě dat budou také probíhat další vylepšení robotů, aby se předcházelo poruchám a případně byly servisní zásahy časově méně náročné,“ odpověděl Miloš na dotaz, kam se bude ubírat vývoj.

ZD Sloupnice

Zdroj foto - Milan Jedlička
Zdroj foto - Milan Jedlička

ZD Sloupnice hospodaří na výměře 2 994 hektarů zemědělské půdy. Patří k významným regionálním producentům mléka, živočišná výroba probíhá na třech mléčných farmách (Sloupnice, RC Němčice, Řetová), kde je chováno 950 kusů krav černostrakatého holštýnského skotu. Ve výkrmu prasat zde ročně vyrobí 500 tun prasat, ve výkrmu kuřat 250 tun brojlerů. Na mléčné farmě v Řetové přitom v srpnu roku 2018 instalovali pátý dojící robot Lely Astronaut, který umí podojit krávy rychleji a obslouží až 70 krav. Jeho instalací došlo k zvýšení efektivity farmy a využití starší stáje.

K nastavování parametrů se využívá i displej robota. Nejnovější generace robotů je vybavena skenovacím zařízením, k robotu tak lze připojit USB disk se servisním klíčem, skenovat celého robota a kompletně zkontrolovat elektroniku. Zdroj foto - Milan Jedlička
K nastavování parametrů se využívá i displej robota. Nejnovější generace robotů je vybavena skenovacím zařízením, k robotu tak lze připojit USB disk se servisním klíčem, skenovat celého robota a kompletně zkontrolovat elektroniku. Zdroj foto - Milan Jedlička

V den, který jsme strávili s technikem, byl prováděn také audit techniků. Jeho vykonavatelem byl Ing. Petr Štrébl, který má na starosti i přípravu farem při přechodu z klasického na robotické dojení. Provádí též již zmíněné školení techniků a audity servisu. Během auditu je kontrolován průběh servisních prací, provádění údržeb, dodržování termínů a postupů práce.

Společnost Lely je považována za zemědělského inovátora. I poslední generaci dojicího robota Astronaut A5 přitom Lely dále zdokonaluje. Je to nikdy nekončící proces. Každá nová generace dojicího robota Astronaut je oproti své předchůdkyni servisně jednoduší: Mimo jiné je tak eliminována doba servisu na nezbytné minimum.