Víceúčelové rotační plečky GST BIOSTAR. Nástroj na celoplošnou mechanickou kultivaci
Dnes je 4.3. – svátek slaví Stela

Dlouholeté pozitivní zkušenosti s technikou Horsch vyústily v pořízení dalších dvou strojů této značky

Zveřejněno: 31. 3. 2022

Ačkoli Petr Nouza v posledních letech vynakládal finanční prostředky převážně na nákup pozemků, v rámci svého hospodaření se nevyhýbal ani investicím do moderního technického vybavení. Volil přitom léty prověřenou značku Horsch, s níž na svých pozemcích již od roku 1997 uplatňuje bezorebný způsob zpracování půdy. Tato metoda je také jedinou, kterou lze v tamních podmínkách aplikovat, chceme-li dosahovat očekávaných výnosů plodin.

Letos na farmu dorazil nový secí stroj Horsch Pronto 6DC GF, od kterého si majitel slibuje navýšení výnosů a zkvalitnění způsobu uložení jemného osiva a hnojiva.

Petr Nouza se věnuje hospodaření v obci Dolní Pěna na Jindřichohradecku od roku 1992. Tehdy začínal na třiceti hektarech zemědělské půdy. V současnosti jeho společnost NOUZA s.r.o. obhospodařuje 700 hektarů. Na orné půdě o výměře 670 hektarů jsou jako tržní plodiny pěstovány pšenice (250 ha), řepka (150 ha) a mák (100 ha). Na farmě však nalezneme také kmín (10 ha), ostropestřec mariánský (20 ha), len olejný (15 ha) a od loňského roku i sóju. Veškeré komodity společnost uskladňuje a čistí do finální podoby. Společnost Petra Nouzy NOUZA s.r.o. je také významným regionálním pěstitelským závodem, co se jahod sklízených samosběrem týče. Od roku 2021 je zde rovněž v provozu linka na lisování semen za studena (do 30 stupňů celsia), v níž jsou zpracovávána semena plodin olejného typu (mák, len, ostropestřec mariánský a řepka). Podnik zaměstnává 10 stálých pracovníků.

Přesto, že se společnost NOUZA s.r.o. zabývá pouze rostlinnou výrobou, netrpí nedostatkem organických hnojiv, tolik potřebných ke hnojení orné půdy. Důvodem je směnný obchod se sousedními farmáři, s nimiž vyměňuje vlastní slámu za jejich chlévskou mrvu. Mimo to Petr Nouza provozuje kompostárnu, v níž zpracovává biologicky rozložitelný odpad (tráva, větve apod.) svážený z okolních obcí i z celé Třeboně. Proces kompostování probíhá v rámci tzv. malého zařízení přímo na orné půdě a jeho získaným produktem je následně vylepšována úrodnost půdy.

První zkušenosti s technikou Horsch byly pozitivní

Petr Nouza se v posledních letech snaží směřovat investice hlavně do nákupu pozemků, a část obhospodařované plochy proto vlastní. Pozemky však dlouhodobě splácí, což představuje značnou finanční zátěž. Příjmy z hospodaření navíc také s rozmyslem investuje do moderního vybavení farmy, přičemž volí léta osvědčenou značku Horsch – první zkušenosti s ní majitel farmy nabyl už v 90. letech. Prvním kusem byl tehdy zapůjčený třímetrový secí stroj Horsch Concord, který jako jediný zvládal založit porost i na pozemku s velkým množstvím posklizňových zbytků. Později Nouza pořídil stejný secí stroj s větším pracovním záběrem a s možností setí a hnojení kapalnými hnojivy během jednoho přejezdu. Od roku 1997 na svých pozemcích uplatňuje bezorebný způsob zpracování půdy s technikou Horsch. Jde prakticky o jeden z mála způsobů zpracování půdy, s nímž lze ve zdejších podmínkách dosahovat očekávaných výnosů plodin. Techniku na farmu dodává společnost Stagra, se kterou má majitel farmy dlouholeté pozitivní zkušenosti.

Zapravování statkových hnojiv a kompostu je spolu s předseťovou přípravou půdy prováděno pětimetrovým radličkovým kypřičem Horsch Terrano 5FX do hloubky 15 – 20 cm.
Zapravování statkových hnojiv a kompostu je spolu s předseťovou přípravou půdy prováděno pětimetrovým radličkovým kypřičem Horsch Terrano 5FX do hloubky 15 – 20 cm.

Po sklizni plodin přichází na řadu podmítka, již provádí šestimetrový diskový podmítač Horsch Joker 6RT. V případě potřeby – kvůli likvidaci výdrolu a plevelu – se tato podmítka provádí dokonce dvakrát. Pro řezání vysokého řepkového a makového strniště je podmítač vybaven nožovým válcem. Disky stroje podmítnou půdu a poradí si i s větším množstvím posklizňových zbytků. Zadní pěch podmítače Horsch Joker 6RT zajišťuje intenzivní rozdrobení půdy a její zpětné utužování.

Zapravování statkových hnojiv a kompostu je spolu s předseťovou přípravou půdy prováděno pětimetrovým radličkovým kypřičem Horsch Terrano 5FX do hloubky 15 – 20 cm. Hlouběji už podle slov farmáře jít nejde, protože pozemky jsou hodně kamenité, a stroj tak místy naráží na skály. Ze stejného důvodu Nouza nepoužívá ani pluh, ale hloubkové kypření poctivě provádí pod všechny plodiny. Schopnosti kypřiče v oblasti intenzivního hlubokého kypření a promíchávání organické hmoty jsou pro majitele v těchto půdních podmínkách klíčové. Stroj má rám s velkou světlou výškou, a vyznačuje se tedy velkou průchodností mezi sousedními radličkami, což napomáhá míchání půdy v obtížných podmínkách. Radličky Horsch TerraGrip zajištují přesné vedení stroje v požadované pracovní hloubce. Urovnávání a zpětné utužování povrchu půdy obstarává vestavěný zadní pěch.

Výsev veškerých plodin na Nouzově farmě obstarával až do letošního roku (celkem patnáct let) starý šestimetrový secí stroj Horsch Sprinter 6ST. Letos však na farmu dorazil nový secí stroj Horsch Pronto 6DC GF, od kterého si majitel slibuje navýšení výnosů a zkvalitnění způsobu uložení jemného osiva a hnojiva – do rovnoměrné hloubky. Ještě před jeho pořízením si pracovníci farmy mohli stroj několikrát vyzkoušet. Majitel si na něm cení jeho nízké hmotnosti ve srovnání s konkurenčními stroji.

Výsev veškerých plodin na Nouzově farmě obstarával až do letošního roku (celkem patnáct let) starý šestimetrový secí stroj Horsch Sprinter 6ST.
Výsev veškerých plodin na Nouzově farmě obstarával až do letošního roku (celkem patnáct let) starý šestimetrový secí stroj Horsch Sprinter 6ST.

Ukládání hnojiva při setí bude nyní probíhat jiným způsobem než doposud. Zatímco secí stroj Horsch Sprinter 6ST ukládal hnojivo pod osivo, secí stroj Horsch Pronto 6DC GF umisťuje hnojivo spolu s osivem do stejné hloubky. Nový secí stroj byl navíc pořízen v provedení GF (zkratka značí použití dvoukomorového zásobníku). Objem zásobníku je rozdělen v poměru 60:40, a lze tak do něj nasypat dva různé druhy osiv (nebo jeden druh osiva a využít plný objem zásobníku), případně osivo a hnojivo. Majitel plánuje provádět výsev dvou komodit (mák a kmín) současně během jednoho přejezdu, přičemž očekáváno je precizní fungování stroje, a to i při setí v různě připravených půdách a při vysoké pracovní rychlosti. Rovnoměrného vzcházení porostu bude dosahováno za použití čelních disků, pneumatikového pěchu a secích botek Horsch TurboDisc. Vzhledem ke stále zpřísňujícím se protierozním postupům by v budoucnu – při zpracování půdy a zakládání porostu metodou strip-till – mohl být na farmě uplatněn i secí stroj Horsch Focus.

Investice do nového postřikovače Horsch Leeb 6LT

Majitel firmy donedávna provozoval i jeden z prvních dovezených tažených postřikovačů Horsch Leeb 6GS do České republiky. Vzhledem ke stáří stroje, obrovským pokrokům ve vývoji tohoto typu techniky a faktu, že strojem „proteče“ během roku nejvíce peněz, se na farmě rozhodli investovat do nového modelu – Horsch Leeb 6LT. Na farmu bude dodán v polovině letošního roku a následně agregován s traktorem o výkonu 220 koní. Jeho úkolem bude ročně ošetřit plodiny na výměře 3,5 tisíc hektarů. Zatímco starý postřikovač pocházel z tzv. nulté série, takže byl až po vyrobení dodatečně osazen požadovanou výbavou, nový postřikovač je už z výroby opatřen moderními prvky a funkcemi zpřesňujícími aplikaci chemických látek.

Majitel firmy donedávna provozoval i jeden z prvních dovezených tažených postřikovačů Horsch Leeb 6GS do České republiky. Nyní investoval nového postřikovače Horsch Leeb 6LT. Ilustrační foto.
Majitel firmy donedávna provozoval i jeden z prvních dovezených tažených postřikovačů Horsch Leeb 6GS do České republiky. Nyní investoval nového postřikovače Horsch Leeb 6LT. Ilustrační foto.

Největší skok vpřed představuje systém vedení ramen. U staršího stroje je řešen přes ližiny, naproti tomu u nového stroje je řešen sofistikovaně přes paralelogramovou konstrukci závěsu ramen s hydraulickým odpružením a tlumením. Konstrukce závěsu umožňuje aplikaci systému individuálního automatického vedení ramen Horsch BoomControl PRO s ultrazvukovými senzory, které přizpůsobují výšku ramen nad porostem po celém pracovním záběru.

Odlišný je i materiál, ze kterého je vyrobena hlavní nádrž postřikovače Horsch Leeb 6LT. Původní postřikovač má nerezovou nádrž, zato nově pořízený stroj Horsch Leeb 6LT disponuje odolnější plastovou nádrží. Konfigurace nového postřikovače se však od jeho předchůdce příliš neliší – objem nádrže činí 6 000 litrů a pracovní záběr ramen 24 metrů s tryskami s 25 cm roztečí. Pro minimalizaci rizika poškození porostu plodin během otáčení na souvratích pole a pro snazší manipulaci je stroj vybaven natáčecí nápravou. Jelikož Petr Nouza hospodaří v kopcovitém terénu, oceňuje také nízké těžiště postřikovače. Model postřikovače Horsch Leeb 6LT byl pořízen ve výbavě CCS Pro, což znamená, že ovládací část postřikovače je řešena elektronicky – přes terminál umístěný v kabině traktoru lze ovládat veškeré funkce, nastavovat konkrétní množství plnění, načítat konkrétní pole či plochu. Kontinuální čištění CCS Pro umožňuje volit mezi různými čisticími programy. Hlavní postřikové odstředivé čerpadlo má výkon 600 l/min, proplachové písto-membránové čerpadlo pak 400 l/min. Čerpáním čisté vody se vytlačí veškerá jícha, a nikdy proto nedochází k cirkulaci jíchy systémem během čištění. Celý proces je automatický, jeden cyklus trvá cca 10 minut. Naplavovací šachta byla zvolena v nerezovém provedení. V její blízkosti se nachází i odkládací prostor pro kanystry s chemikáliemi. Postřikovač disponuje kompletním nočním osvětlením.