Skladové vozy Ford Trucks
Dnes je 3.12. – svátek slaví Svatoslav

Holmer EasyHelp pomáhá se servisem sklízečů cukrové řepy i přenosem dat k dalšímu zpracování

Zveřejněno: 19. 1. 2021

S vývojem elektronických systémů a propojení strojů s internetem se výrobcům zemědělské techniky naskytla možnost, jak svým zákazníkům přenést nejrůznější údaje ze stroje do počítače nebo chytrého mobilního telefonu. Vzdálený dohled v reálném čase nabízí i stroje z produkce německé firmy Holmer.

Sklízeč cukrové řepy Holmer Terra Dos

Nedílnou součástí samojízdných strojů Holmer včetně sklízečů cukrové řepy Terra Dos je telematické řešení EasyHelp 4.0, na kterém spolupracují firmy Holmer, Bosch a Arvato Systems. Systém nejenže umožňuje provádět diagnostiku stroje, ale dává vědět o nadcházející údržbě. Při případné poruše je snáze detekována příčina, díky čemuž může servisní technik rychleji reagovat na problém a včas objednat náhradní díly. Uživatel i servisní technik mají přehled o všech součástech stroje a jsou informováni prostřednictvím ukazatelů provozních dat, což umožňuje rychlou diagnostiku chyb a jejich odstranění. Všechna důležitá data a parametry stroj zasílá na cloudové úložiště firmy Bosch. Servis firmy Holmer může – získá-li povolení obsluhy – rychle vzdáleně prověřit nastavení stroje a pokud je potřeba náhradní díl, pak ho okamžitě poslat ke stroji. Dochází tím k velké úspoře času a stroj může spolehlivě pokračovat ve své práci.

Nedílnou součástí samojízdných strojů Holmer včetně sklízečů cukrové řepy Terra Dos je telematické řešení EasyHelp 4.0, na kterém spolupracují firmy Holmer, Bosch a Arvato Systems
Nedílnou součástí samojízdných strojů Holmer včetně sklízečů cukrové řepy Terra Dos je telematické řešení EasyHelp 4.0, na kterém spolupracují firmy Holmer, Bosch a Arvato Systems

Systém je navíc připojen na agrirouter, což je neutrální platforma pro výměnu dat mezi stroji, objekty a lidmi, kterou společnými silami vyvíjí celá řada výrobců zemědělské techniky – Holmer je součástí vývojářského týmu a neustále systém rozvíjí a implementuje do něj nové funkce.

Kompatibilita s třetími stranami a mnoho funkcí

Díky členství firmy Holmer v agrirouter je uživatelům strojů umožněno pohodlně přenášet data ze stroje do kanceláře a zpět, čímž je usnadněno plánování na farmě, ve firmě apod. Tím pádem má uživatel zajištěn také on-line přístup k údajům o stroji bez ohledu na to, kde se zrovna nachází. Výhodou je také fakt, že je systém kompatibilní s aplikacemi využívajícími software třetích stran, mezi něž patří například zemědělský portál Farmpilot přístupný jak z počítače, tak mobilního telefonu. Nabízí celou řadu funkcí, které zjednodušují zpracování objednávek při sklizňových kampaních. V systému lze jak zaznamenávat údaje o sklízené ploše cukrové řepy, tak plánovat svozové linky a dokumentovat důležité údaje pro fakturaci. Uživatel tak získává dokonalý přehled o celé své flotile strojů a provedených úkolech v reálném čase. Aplikace, respektive zemědělský portál například informuje obsluhu přes barevné značky, na kterých zakázkách je ještě třeba pracovat a kde byla práce již provedena ostatními členy. Na dálku pak může nezkušené obsluze poradit zkušenější osoba třeba s optimálním nastavením stroje.

Výše zmíněným systémem u nás disponuje například sklízeč Holmer Terra Dos T4-30 pana Jaroslava Teimla.