Úroková sazba od 0,49% pro traktory CASE IH a STEYR
Dnes je 1.12. – svátek slaví Iva

Holmer: jak funguje automatizace otáčení na souvrati při sklizni cukrovky

Zveřejněno: 26. 12. 2020

Během sklizně řepy dojde na souvrati k nespočtu manévrů v podobě otáčení stroje. Přitom musí obsluha provádět řadu dalších úkonů, jež musejí být provedeny správně. V opačném případě dochází ke snížení produktivity a poškození půdy, obsluha je navíc vystavována nadměrné pracovní zátěži. Systém Holmer SmartTurn v samojízdných sklízečích Terra Dos má tato negativa eliminovat.

Automatické řízení při vyorávání zajišťuje hmatač chrástu, umístěný před ořezávacím agregátem, a snímání řepy tělesy radlic, které přímo ovládají natáčení přední nebo zadní nápravy sklízeče

Je tma a obsluha samojízdného sklízeče cukrové řepy se snaží zorientovat na neznámém velkém poli. Zároveň sleduje veškeré provozní parametry. V těchto podmínkách se lze jen těžko vyhnout chybám – sklízecí adaptér je na konci řádku zvednut příliš pozdě a na souvrati se provádí zbytečné manévry a nájezdy do špatných řádků cukrové řepy. Výsledkem je zbytečná spotřeba paliva, růst neproduktivního času, ztráty při sklizni a zvýšená námaha řidiče. Neblahým důsledkem nadměrného množství přejezdů stroje je rovněž zhutňování půdy. Tyto problémy však vyřeší systém Holmer SmartTurn v samojízdných sklízecích strojích Terra Dos.

SmartTurn je integrované softwarové řešení pro sklízeč cukrové řepy Terra Dos vyvinuté společnostmi Reichhardt a Holmer. Tento systém poprvé kombinuje mechanický řídicí systém řádků a řízení souvratě TerraControl na vyorávači řepy s GNSS ovládacím systémem. Díky tomu je možné provést automatické otáčení na souvrati – včetně zvednutí a opětovného spuštění sklízecího adaptéru, jakož i potřebné řídicí manévry.

SmartTurn je pro obsluhu obrovskou výhodou – poskytuje mu lepší přehled o poli, a on se tak může plně soustředit na samotnou sklizeň. Systém byl v roce 2017 oceněn stříbrnou medailí DLG na veletrhu Agritechnica a využíván je i v České republice.
SmartTurn je pro obsluhu obrovskou výhodou – poskytuje mu lepší přehled o poli, a on se tak může plně soustředit na samotnou sklizeň. Systém byl v roce 2017 oceněn stříbrnou medailí DLG na veletrhu Agritechnica a využíván je i v České republice.

Automatické řízení při vyorávání zajišťuje hmatač chrástu, umístěný před ořezávacím agregátem, a snímání řepy tělesy radlic, které přímo ovládají natáčení přední nebo zadní nápravy sklízeče. Systém Reichhardt Smart Control registruje hranice plodin a polí a další parametry. Systém TerraControl zajišťuje zvedání sklízecího adaptéru na souvrati a v případě potřeby i jeho spouštění. Systém SmartTurn spojuje tyto operace – indikuje na konci řádku pomocí akustického signálu optimální čas pro zahájení procesu otáčení. Poté, co sklízeč automaticky dokončí proces sklizně při přibližování se k hranici pole (souvrati), zvedne sklízecí adaptér v ideálním bodě. Současně systém řízení GNSS převezme otáčení sklízeče na souvrati. Systém automaticky směřuje sklízeč ke správnému nejbližšímu řádku cukrovky. Když sklízeč najede k řádku, SmartTurn automaticky spustí sklízecí adaptér v ideálním bodě. Poté převezme kontrolu nad strojem osvědčený systém pro automatické řízení při vyorávání. Reichhardt Smart Control navíc zaznamenává souvratě a již zapracované polní části a vizualizuje je, aby obsluha snadno rozpoznala oblasti možného otáčení.

Výpočet potřebných trasových bodů se provádí v modulu ISO FLEX. Trasové body jsou přenášeny po sběrnici CAN do počítače řízení, který přenáší vypočítané pohyby řízení do řídicí jednotky stroje. Díky ISO FLEX lze například tablet používat jako zobrazovací a ovládací jednotku; prostřednictvím WLAN může vizualizovat části zpracovaného pole a řádky, na kterých se má pracovat. Shromážděná data pomáhají vypočítat stopy zatáček nebo startů a také prakticky spočítat řádky. Všechny pracovní sekvence jsou tím optimalizovány a zcela automatizovány. Pokud tato data neexistují, lze navigační informace shromažďovat během sklizně. Kromě toho se provádějí automatické výpočty, aby byl optimalizován jízdní výkon na souvrati (šířka souvrati apod.). Nakonec jsou všechna specifická data pro dané pole uložena a zpřístupněna zemědělci pro účely dokumentace a vyhodnocení.

Pomocí funkce SmartTurn je minimalizováno zhutnění půdy, protože je zabráněno zbytečným jízdním manévrům; ztráty při sklizni jsou díky zvedání a spouštění sklízecího adaptéru, což je prováděno automaticky ve správný čas, sníženy. SmartTurn je pro obsluhu obrovskou výhodou – poskytuje mu lepší přehled o poli, a on se tak může plně soustředit na samotnou sklizeň. Systém byl v roce 2017 oceněn stříbrnou medailí DLG na veletrhu Agritechnica a využíván je i v České republice.