Víceúčelové rotační plečky GST BIOSTAR. Nástroj na celoplošnou mechanickou kultivaci
Dnes je 4.3. – svátek slaví Stela

Holmer Terra Variant je uzpůsoben pro rychlou a kvalitní aplikaci tekutých hnojiv

Zveřejněno: 7. 5. 2021

Hnojiva vyživují rostliny, zefektivňují jejich růst i zlepšují výslednou kvalitu plodin, a zvyšují tak nejen množství produkce, ale i celkovou úrodnost půdy. Každý rok velké zemědělské podniky a podniky služeb na pole aplikují desítky tisíc kubíků kejdy či jiného tekutého hnojiva. Kvůli čím dál vyšším nárokům na výkonnost a přesnost strojů a v důsledku výkyvů počasí či neustále se zpřísňujících požadavků na termínovou přesnost i preciznost aplikace na poli se do popředí derou výkonné, a přitom obratné samojízdné aplikátory. V tomto ohledu může německý Holmer nabídnout dva modely: Terra Variant 435 a Terra Variant 585.

Mezi hlavní výhody stroje Holmer Terra Variant patří především koncepce podvozku, rozložení hmotnosti, všestranné řízení, optimální výkon a šetrnost k půdě či rostlinám. Zdroj foto - tisková zpráva Holmer

Princip bezstelivového ustájení hospodářských zvířat se z ekonomických i hygienických důvodů uplatňuje ve všech zemědělsky vyspělých zemích. Tekutá a tuhá část výkalů je skladována v jímce, protože kejda kvalitních parametrů je vysoce hodnotné organo-minerální hnojivo. Krom živin a organických látek je pro půdu zdrojem bakterií a jiných látek, které při správné aplikaci zvyšují výnos. Živiny v kejdě jsou pro rostliny snadno přístupné.

Pro vznik kvalitní kejdy je nutné ji nechat minimálně šest měsíců uskladněnou v jímce. Probíhá proces fermentace, při němž postupně dochází k usmrcení většiny škodlivých mikroorganismů a zničení zárodků cizopasníků. Po šesti měsících skladování je její infekční potenciál téměř nulový.

Podnikatelé v zemědělství jsou povinni na pozemcích používat statková hnojiva a upravené kaly způsobem stanoveným zákonem. Vzhledem k tomu, že v zimních měsících nelze kejdu aplikovat, je důležité mít dostatečnou skladovací kapacitu (nejméně na čtyři měsíce). Pokud navíc zohledníme časté výkyvy počasí a delší časová období, kdy nelze kvůli mokru vjet do polí, nezbývá na aplikaci hnojiva moc času.

Už při vývoji stroje Terra Variant 435 bylo jasné, že díky své váze nalezne uplatnění při jarním hnojení porostů. Zdroj foto - tisková zpráva Holmer
Už při vývoji stroje Terra Variant 435 bylo jasné, že díky své váze nalezne uplatnění při jarním hnojení porostů. Zdroj foto - tisková zpráva Holmer

Na rozdíl od západních zemědělsky vyspělých států, kde není výrazný problém se skladováním a aplikací kejdy, je v mnoha českých zemědělských podnicích stále problémem nedostatečné technické vybavení. Základním předpokladem efektivního využití kejdy je přitom vytvoření odpovídajícího systému rostlinné výroby tak, aby se zde veškerá kejda spotřebovala a nebylo zapotřebí přistupovat k jinému způsobu jejího zpracování.

Stejní, a přesto tak jiní

S výše zmíněnou problematikou aplikace a zpracování hnojiva může pomoci samojízdný aplikátor, který zaujme nejen zemědělské podniky, ale i podniky služeb. I ty kladou čím dál větší důraz na výkonnost a přesnost strojů. Vedou je k tomu jak výkyvy počasí, tak neustále se zvyšující potřeba termínové přesnosti a preciznosti aplikace na poli. Každé nasazení stroje je jiné a klade jiné nároky na posádku i na vozidlo. Firma Holmer proto vyrábí rovnou dva modely samojízdných aplikátorů (Terra Variant 435 a Terra Variant 585), které jsou koncipovány jako multifunkční nosiče výměnných nástaveb, mezi které patří cisterna, rozmetadlo tuhých hnojiv a nástavba pro přepravu obilí či okopanin. Díky této koncepci s výměnnými nástavbami může být nosič využit i mimo hlavní sezónu. Až na výjimky se u nás používají nejčastěji varianty s cisternovou nástavbou (nádrž) pro aplikaci tekutých hnojiv.

Mezi jejich hlavní výhody patří především koncepce podvozku, rozložení hmotnosti, všestranné řízení, optimální výkon a šetrnost k půdě či rostlinám. Řízení všech čtyř kol s možností krabího chodu propůjčuje těmto strojům vysokou ovladatelnost v terénu a umožňuje zvládat výrazně menší poloměry zatáčení - činí tak stroj velmi obratným. V České republice jezdí i Terra Variant se čtveřicí zdvojených řízených kol, které mu mimo jiné umožňují jízdu mezi řádky kukuřice. Oproti nejvýkonnějším aplikátorům na trhu jsou modely Terra Variant obratnější, disponují spolehlivějším pohonem, nižší spotřebou paliva, a navíc jim nedělá problém jízda v kopcovitém terénu. Stroje zvládnou aplikovat hnojivo i v režimu precizního zemědělství, Holmer využívá navigační systém firmy Trimble, který se vyznačuje nejvyšší přesností. Pro zemědělce, již ke své práci potřebují sledovat obsah živin v aplikované látce a evidovat veškerá data, může výrobce osadit stroje systémy, které provádějí analýzu živin v reálném čase. Je možné měřit například obsah dusíku, draslíku, obsah sušiny a dalších látek. Holmer taktéž umí sledovat a zaznamenávat různé údaje o aplikaci hnojiv, čímž je zjednodušena další práce s údaji.

Oproti nejvýkonnějším aplikátorům na trhu jsou modely Terra Variant obratnější, disponují spolehlivějším pohonem, nižší spotřebou paliva, a navíc jim nedělá problém jízda v kopcovitém terénu. Zdroj foto - tisková zpráva Holmer
Oproti nejvýkonnějším aplikátorům na trhu jsou modely Terra Variant obratnější, disponují spolehlivějším pohonem, nižší spotřebou paliva, a navíc jim nedělá problém jízda v kopcovitém terénu. Zdroj foto - tisková zpráva Holmer

Díky čerpadlovému systému Vogelsang s řeznou jednotkou dokáže Terra Variant 585 naplnit nádrž za pouhé dvě minuty, přičemž výkonnost soupravy může dosahovat až 160 m³/h. Stroj lze vybavit výkonným čerpadlem s průtokem až 12 000 l/min nebo méně výkonnými variantami. Rychlému sání napomáhá i optimalizované a částečně zabudované uložení potrubí. Nádrž se nachází za kabinou umístěnou nad přední nápravou. Při plnění nádrže z cisteren se využívá boční sací rameno, které svojí délkou dosáhne i na cisterny stojící na silnici či polní cestě. Stabilitu v kopcovitém terénu stroji propůjčuje mimo jiné odpružení přední nápravy se svahovou vzpěrou a automatickou regulací úrovně. Terra Variant 585 je osazen motorem o výkonu 430 kW/585 k, který je spojen s převodovkou s řazením pod zatížením, jenž nabízí 18 rychlostních stupňů dopředu a 6 rychlostních stupňů dozadu. Stroj dosahuje maximální silniční rychlosti 40 km/h.

Druhým modelem je Terra Variant 435 s centrálním trubkovým rámem vyrobeným z vysoce pevné oceli. Ten, na rozdíl od prvně jmenovaného modelu, vyniká menším rozvorem, nižší hmotností (díky pečlivě vybraným komponentům patří mezi nejlehčí samojízdné aplikátory ve své třídě) a menším objemem nádrže. Terra Variant 435 disponuje přímým hydraulickým pohonem na obou nápravách. Pohon umožňuje plynulou jízdu v rozmezí 0-40 km/h. Motor Mercedes-Benz dodává výkon 435 koní. Už při vývoji stroje bylo jasné, že díky své váze nalezne uplatnění při jarním hnojení porostů. Proto disponuje i systémem pro individuální automatickou regulaci předstihu obou poháněných náprav v každé poloze. V závislosti na sklonu pozemku zabezpečuje stabilitu stroje. Přední náprava je odpružena a vybavena svahovou podpěrou. Optimalizovaná byla též nabídka pneumatik pro jízdu v porostu.

Nekonečné možnosti agregací aplikátorů

Kejda skotu i prasat je hodnotné organické hnojivo, které se vyrovná chlévskému hnoji pouze tehdy, pokud je kvalitní a je věnována náležitá pozornost volbě dávek i způsobu aplikace a zapravení. V zemědělství rozlišujeme dva způsoby aplikace hnojiv či jiných látek do zemědělské půdy: aplikace povrchová, nebo aplikace přímo do půdního profilu. Kejda k přímému hnojení je aplikována na široko na ornou půdu, přímo do orné půdy, na trvalé travní porosty (převládající způsob), nebo jako kejdová závlaha. Spolu s použitím kejdy je vhodné provést i zaorávku slámy či zeleného hnojení nebo zaorávku obou těchto surovin.

Důležitou podmínkou racionálního hnojení kejdou je její urychlené zapravení do půdy, ideálně speciálními aplikátory, které napomáhají omezit potenciální ztráty na minimum. I když tak vznikají vyšší náklady na vlastní aplikaci, jsou vyrovnány vyšším využitím živin. Největší účinky má kejda aplikovaná na jaře před založením porostu.

Do natáčejícího se zadního tříbodového závěsu (v souvislosti s krabím chodem) strojů Terra Variant lze agregovat široké možnosti příslušenství, které svými vlastnostmi pokryjí potřeby každého zemědělce. Jde o adaptéry vhodné pro hnojení obilovin a travních porostů, konkrétně například botkové aplikátory, diskové aplikátory, hadicové aplikátory, plošné a radličkové aplikátory a injektory kejdy do půdy.