Objevte novou řadu traktorů DEUTZ-FAHR 5 Keyline
Dnes je 14.7. – svátek slaví Karolína

Horsch Focus 6TD splňuje vysoké nároky na setí řepky v suché oblasti Slánska

Zveřejněno: 22. 2. 2024

Od roku 2010 mají na Zemědělské farmě Bratkovice na starosti zpracování půdy a setí stroje firmy Horsch. Díky velkému výběru nejrůznějších strojů může agronom volit nejvhodnější stroj pro daný typ půdy. Pozemky se nachází v suché oblasti Slánska, a tak pěstování řepky představuje výzvu. Na farmě používají dusíkatá hnojiva, jejichž živiny následně čerpá kulturní plodina. Požadavky na aplikaci hnojiva a setí řepky během jednoho přejezdu splňuje secí stroj Horsch Focus 6TD.

Secí stroj Horsch Focus se zařízením MiniDrill. Ilustrační foto.

Pavel Reš, vystudovaný agronom, začal hospodařit v roce 1992 na 25 hektarech zemědělské půdy. Výměra zemědělské půdy se postupným vývojem Zemědělské farmy Bratkovice navyšovala až na současných 560 hektarů. Farma se zabývá výhradně rostlinnou výrobou.

Pozemky farmy se nachází ve srážkovém stínu v suché oblasti Slánska. Pavel Reš hospodaří na těžkých a lehkých až písčitých půdách. Oba typy půd jsou velmi náchylné na tvorbu utužené vrstvy půdy vlivem srážek a sucha, a tak vyžadují individuální přístup. Podle agronoma lze i na těchto půdách hospodařit a dosahovat dobrých výsledků. Klíčem k úspěchu je správná volba osevního postupu a pravidelná dodávka živin do půdy. Na polovině výměry je pěstována potravinářská pšenice. Na zbylé výměře řepka, hořčice, mák, kukuřice, cukrová řepa a pícniny – plodiny mají zastoupení po 10 %. Na farmě se musí v posledních letech vypořádávat nejen se suchem, ale i s invazí myší.

„Horsch Focus má jedinečnou vlastnost, a to setí do prokypřených pásků. Pásek zadržuje vodu a přivádí ji k semenu řepky nebo máku. Není potřeba čekat na plošné dešťové srážky. ”
Pavel Reš, agronom, Zemědělská farma Bratkovice

Od roku 2010 mají na farmě na starosti zpracování půdy a setí stroje firmy Horsch. „Prvním zakoupeným strojem značky Horsch byl secí stroj Horsch Sprinter. Setím a současným hnojením pod patu jsme rostlinám částečně vyhověli. Jenže půdní profil byl zpracováván nekvalitně, a tak jsme se rozhodli pořídit techniku pro hluboké zpracování půdy. Volba padla na radličkový kypřič Horsch Terrano 5FX a později na další radličkový kypřič Horsch Terrano 5FN se zásobníkem na hnojivo Horsch Partner. Díky této technice jsme začali dávat půdu do pořádku a nedlouho potom jsme začali dosahovat pozitivních výsledků,“ uvedl agronom.

Sled agrotechnických operací na farmě vypadá následovně: po sklizni hlavní plodiny přichází na řadu podmítka strniště do hloubky 10 cm radličkovým kypřičem Horsch Terrano 5FN. Traktor má navíc v čelním závěsu zavěšen zásobník Horsch Partner pro hnojení draselným hnojivem v dávce 40 až 50 kg/ha. Kypřič je vybaven dvěma rozdělovacími hlavami umožňujícími hnojit do dvou různých hloubek současně. Jedním přejezdem je tak možné provést například kompletní hnojení pod cukrovou řepu. Kypřič je na farmě využíván i k zakládání porostů v rámci greeningu. Při předseťové přípravě půdy je prováděna další podmítka do 15 cm se současnou aplikací fosforečného hnojiva v dávce 70 až 80 kg/ha (u obilovin) a u cukrové řepy až 200 kg/ha.

Setí plodin a současně i aplikaci dusíkatého hnojiva (do 50 kg/ha) provádí secí stroj Horsch Sprinter. „Horsch Sprinter je pro mě jedinečným strojem, umí totiž hnojit pod patu nebo do prostoru,“ pochvaloval si agronom. Aby secí stroj pracoval správně, je podle agronoma potřeba pozemek srovnat do roviny. Na základě toho stroj dokáže osivo rozprostřít na určitou plochu. „Při stanoveném výsevku rostlina neprochází konkurenčním stresem, nemá vedle sebe další rostlinu, která by ji odčerpávala vodu, živiny, světlo atd. Díky umístění hnojiva pod patu semena má po vyklíčení rostlina v brzké době přístup k živinám,“ vysvětlil agronom. Zmíněný secí stroj umí založit porost prakticky všech plodin.

Secí stroj Horsch Focus je agregován s traktorem Fendt 1046 o výkonu 476 koní.
Secí stroj Horsch Focus je agregován s traktorem Fendt 1046 o výkonu 476 koní.

Už žádné dlouhé čekání na vodu

Tím, že každý pozemek na farmě vyžaduje individuální přístup, jsou zvýšené nároky na založení porostu řepky. Pavel Reš si potrpí na dodržování agrotechnických termínů. Jenže v době založení porostu řepky (12. srpna) panuje velké sucho.

V minulosti na farmě probíhalo zakládání porostu řepky tak, že pozemek po sklizni nejprve hloubkově zpracoval kypřič Horsch Terrano 5FN se zásobníkem Horsch Partner a hnojivo umístil do požadované hloubky. Výsev zajistil secí stroj Horsch Sprinter. „Museli jsme pak čekat na vodu, která ale přišla třeba až za měsíc po výsevu. Podle toho pak rostlina vypadala. V případě pozdního založení porostu se nedostatečně vyvine kořen a tím pádem se sníží výnos. Ve zdejší suché oblasti musíme vláhu vytáhnout k semenu, aby se kořen rychle vyvinul,“ uvedl agronom. Řešením této situace se stal secí stroj Horsch Focus 6TD, který si na farmě před pěti lety vyzkoušeli a v roce 2022 pořídili. Jeho zvláštností je schopnost založit porost v suchých podmínkách a sloučení až čtyř pracovních operací do jednoho přejezdu: podrývání, hnojení, setí a aplikace mikrogranulátu či dalšího osiva v případě osazení zařízením MiniDrill.

V současnosti je tak po sklizni hlavní plodiny provedena podmítka strniště a ihned poté přichází na řadu setí řepky secím strojem Horsch Focus. „Řada podniků seje přímo do strniště. To je nutné provést do pár dní po sklizni plodiny. V případě delší prodlevy dojde k vyschnutí půdy a setí už pak nepřipadá v úvahu a musí přijít podmítka. Od sklizně je neustálý boj o vodu,“ poznamenal agronom a dodal: „Podrývání provádím do 40 cm. Hloubka podrývání by se měla volit individuálně podle stavu půdy a klimatických podmínek na daném pozemku.“ Aby mělo nasazení stroje patřičný efekt, je potřeba, aby se se schopnostmi stroje podrobně seznámil nejen majitel farmy, agronom, ale i obsluha stroje.

Během setí řepky secím strojem Horsch Focus je současně prováděno hnojení pod patu. Stroj umožňuje dávku hnojiva i rozdělit – celkové množství hnojiva lze umístit do maximální hloubky, do středu nebo do pár centimetrů pod povrch půdy. „Při výsevu řepky aplikujeme NP hnojivo s amonným dusíkem a fosforem ve dvou dávkách – zatímco jedna část (30 %) je aplikována do hloubky 20 cm, zbylá část do 30 až 40 cm,“ upřesnil agronom. Secí stroj využívá ULD radličky určené do těžkých půd nebo nepříznivých klimatických podmínek. Zásobník je rozdělen na dvě části – na osivo/hnojivo nebo lze celý objem využít na jednu ze zmíněných komponent.

Radličkový kypřič Horsch Terrano 5FN se zásobníkem na hnojivo Horsch Partner.
Radličkový kypřič Horsch Terrano 5FN se zásobníkem na hnojivo Horsch Partner.

Setí do prokypřených pásků

Na farmě pracují s nižšími výsevky. Proto byl Horsch Focus zvolen v konfiguraci s větší meziřádkovou vzdáleností 35 cm. Stroj provádí nejen setí řepky, ale i máku. „Horsch Focus má jedinečnou vlastnost, a to setí do prokypřených pásků. Pásek zadržuje vodu a přivádí ji k semenu řepky nebo máku. Není potřeba čekat na plošné dešťové srážky. Všechna vláha, včetně rosy, se vsákne do prokypřených pásků. Ozimý mák sejeme na podzim. Pásek semeno máku ochrání před mrazem,“ podělil se o poznatky agronom. Díky vyšší meziřádkové vzdálenosti se v řádku nachází nižší počet rostlin. Zatímco se Sprinterem je možné provádět výsev 35 rostlin/m2 (plošné rozmístění), Horsch Focus na farmě dovoluje set méně než 30 rostlin/m2.

Hluboké zpracování půdy, pravidelné doplňování živin, volba osevního postupu a nižších výsevků během posledních 15 let se farmě vyplácí a do budoucna tento přístup může přinést další zásadní výhody. Jestliže budou na farmě nuceni z ekonomických důvodů šetřit na hnojivech nebo přijde obzvláště suché období, na kvalitě půdy a výnosech se tato negativa projeví mnohem později než u zemědělců, kteří nedávají půdě potřebné živiny.

Díky tomu, že agronom volí individuální přístup ke každému poli podle aktuálních podmínek, nachází na farmě všechny stroje Horsch uplatnění. Farma hospodaří na těžko zpracovatelných půdách a v souvislosti i se změnou klimatu je potřeba disponovat větším sortimentem techniky. Agronom si tak může vybrat daný typ stroje podle potřeb. Servis strojů Horsch na farmě zajišťuje společnost PEKASS a.s., pobočka Senomaty.

Řepka založená technologií Horsch Focus.
Řepka založená technologií Horsch Focus.

Zajímavost z farmy

Zatímco na farmě investují do hnojiv nemalé prostředky, na osivu šetří. Pšenici na farmě začínají set poměrně brzy kolem dvacátého září. Výsevek činí 2 miliony klíčivých zrn, aby bylo dosaženo desetitunových výnosů (průměr za farmu). Hlavní rostlina by podle agronoma měla mít do zimy čtyři odnože – víc nebo méně je prý špatně. „Minulý rok v listopadu jsem založil porost pšenice na poli po kukuřici secím strojem Horsch Sprinter. Rostlina do zimy vzešla s maximálně dvěma odnožemi. Rozhodl jsem ji podpořit hnojivem a využít jarních odnoží. Průměrný výnos činil 8,2 t/ha a na to jsem nejvíce pyšný,“ uvedl Pavel Reš.