Víceúčelové rotační plečky GST BIOSTAR. Nástroj na celoplošnou mechanickou kultivaci
Dnes je 3.3. – svátek slaví Kamil

Horsch Avatar snížil počet pracovních operací, erozi a zvýšil biologickou aktivitu v půdě. To se pozitivně promítlo na porostech

Zveřejněno: 5. 4. 2023

V zázemí společnosti AGROPROGRES Kateřinky na Opavsku uspořádala společnost LUKROM setkání s příznivci strojů značky Horsch. Zájemcům představila sortiment tohoto německého výrobce včetně secího stroje Horsch Avatar, kterého si blíže představíme v tomto článku.

Secí stroj Horsch Avatar umožňuje provádět výsev plodin s různou roztečí řádků.

Secí stroj Horsch Avatar je určen pro přímý výsev nejrůznějších plodin, a to i do mulče. Využití nalezne i jako klasický secí stroj pro výsev plodin do připravené půdy. Uplatnění nalézá v suchých oblastech Kazachstánu, ale i ve vlhkých oblastech Anglie, kde se těší velké popularitě.

Horsch Avatar se vyrábí ve dvou variantách. U první varianty, vyráběné ve třímetrovém až osmimetrovém pracovním záběru, jsou secí botky umístěné ve dvou řadách (16,7 cm). Druhá varianta, vyráběná s pracovním záběrem od dvanácti metrů, disponuje jednou řadou secích botek (25 cm).

Modely Horsch Avatar s pracovním záběrem 3 a 4 metry mají kapacitu zásobníku 3 800 litrů. Zásobník se vyrábí ve dvoukomorovém (rozdělen v poměru 60:40) nebo tříkomorovém (rozdělen v poměru 60:10:30) provedení. U modelů s pracovním záběrem šest až osm metrů má zásobník kapacitu 5 000 litrů a je vyráběn výhradně ve dvoukomorovém provedení. Součástí výbavy stroje Horsch Avatar může být i zařízení MiniDrill G&F o objemu cca 400 litrů, které plní funkci třetího zásobníku pro osivo/hnojivo. Vývody z tohoto zařízení lze vést přímo do secí botky, případně hnojivo aplikovat plošně na povrch půdy.

Secí stroj Horsch Avatar využívá jednokotoučové výsevní botky.
Secí stroj Horsch Avatar využívá jednokotoučové výsevní botky.

Secí stroj Horsch Avatar umožňuje provádět výsev plodin s různou roztečí řádků. Když provádí výsev všechny secí botky, rozteč činí 16,7 cm. Pro výsev řepky může uživatel zvolit tzv. selektivní vedení, díky němuž vzroste rozteč na 33,4 cm. Výsevní botky jsou na sobě nezávislé a uživatel je schopen regulovat dávku osiva směřujícího do botek. Různé druhy osiv je tak možné set do různých hloubek při jednom přejezdu.

Secí stroj Horsch Avatar využívá jednokotoučové výsevní botky. Ty sdílí komponenty s botkami, které využívá přesný secí stroj Horsch Maestro. Botka je bezúdržbová. Maximální přítlak botky činí 350 kg. Za zmínku zde stojí systém AutoForce pro automatickou regulaci přítlaku botek na základě půdních podmínek na poli.

Zástupce z firmy Horsch na akci ukázal verzi jednokotoučové botky s kluznou patkou, záchytným a uzavíracím kolečkem. Pro zvýšení odolnosti například při hlubokém setí (např. bobu) může být patka vybavena dvěma destičkami z tvrdokovu. Disk botky má náklon , aby dokázal odklidit organické rostlinné zbytky z místa, kde se následně provede výsev plodiny. Botka je zkosená o tři stupně, aby lépe pronikala do půdy. Patka do půdy vytvoří „véčko“ a uhladí ji, aby vznikla úhledná drážka. Záchytné kolečko zachytí osivo. Osivo je následně uloženo do drážky, jež zahrne půdou uzavírací kolečko. Kola pro vedení hloubky se vyrábí ve dvou variantách – plné (univerzální) a paprskové (pro jílovité půdy, lepší samočisticí vlastnost). Toto kolo má funkci nejen udržovat konstantní hloubku setí, ale i utužovat půdu v již zmíněném „véčku“, aby nedocházelo k odpařování vody.

Zkušenosti se secím strojem Horsch Avatar na Slovensku

O odborné zkušenosti s první generací secího stroje Horsch Avatar se podělil Pavel Backo, který se poprvé se stroji značky Horsch setkal, když pracoval v Čechách. Nyní je agronomem ve slovenském zemědělském družstvu Suché Brezovo – Veľký Lom. To hospodaří na 2 260 hektarech zemědělské plochy. Z této výměry připadá 1 450 ha na ornou půdu a 811 ha na trvalé travní porosty. Hospodaří v nadmořské výšce 200 a 400 m n. m. v jedenácti katastrálních území s kopcovitou krajinou. Pozemky se nachází v Krupinské planině ve Slovenském středohoří, kde se nachází srážkový stín. Většina srážek přichází jen z území Maďarska. Před dvěma lety družstvo vstoupilo do systému ekologického hospodaření.

Agronom u svého secího stroje Horsch Avatar 4.16SD první generace.
Agronom u svého secího stroje Horsch Avatar 4.16SD první generace.

Pavel Backo zakoupil secí stroj Horsch Avatar v roce 2018, byl prvním uživatelem tohoto stroje. Agronom uvedl, že v roce 2018 panovalo mimořádné sucho. Díky secímu stroji Horsch Avatar ale s vývojem porostu neměl takové problémy jako jeho sousední zemědělci využívající konvenční technologie hospodaření.

„V roce 2016 jsem začal nad hospodařením uvažovat jinak. Odklonil jsem se od průmyslového myšlení a přijmul fakt, že to nejdůležitější pro pěstování plodin je půda. Začal jsem přemýšlet, jak s ní správně pracovat, tak, abych ji nedegradoval. Nastudoval jsem si všechny půdoochranné technologie a tehdy na trh přišel secí stroj Horsch Avatar,“ popsal cestu k secímu stroji agronom.

Agronom také začal uvažovat nad pěstováním meziplodin. I když družstvo provozuje živočišnou výrobu, hnůj rozvážet do jedenácti katastrů je velmi náročné. Meziplodinami začal dodávat do půdy chybějící organické hnojivo. Do meziplodin také začal provádět výsev plodin secím strojem Horsch Avatar. Tím došlo ke sloučení více pracovních operací do jednoho přejezdu. Posléze vyšlo najevo, že oproti konvenčnímu setí v družstvu dosahují úspor 40 eur na hektar (cca 1 000 kč na hektar). S příchodem Avataru se v družstvu hektarové výnosy nesnížily. Hned první rok používání secího stroje přišel úspěch v podobě úspory vláhy. Po nějakém čase se také výrazně snížila eroze a zvýšila biologická aktivita v půdě. Zajímavostí je, že se v půdě začaly ve větším množství vyskytovat žížaly. Současně došlo k úspoře pracovních operací. Agronom u secího stroje oceňuje bezproblémový výsev, vyrovnané porosty a stejnoměrné řádky. Nyní má secí stroj odpracováno 3 400 hektarů.