Agromex - Největší distributor zemědělské techniky v ČR
Dnes je 20.7. – svátek slaví Ilja

JAKARTA hospodaří precizně za pomocí strojů od BV-Techniky

Zveřejněno: 29. 3. 2023

Hospodaření společnosti JAKARTA dokazuje, že precizní zemědělství není jen o satelitních snímcích z družic, ale také o moderní mechanizaci, péči o pozemky, hledání cest k maximalizaci produkce a úspoře nákladů.

Precizní hnojení provádí rozmetadlo Rauch Axis-H.

Společnost JAKARTA, s.r.o. loni oslavila 25 let od svého založení. V okrese Opava v nadmořské výšce 350 až 550 m n. m. hospodaří na 1 472 ha zemědělské půdy, z toho 300 ha tvoří trvalé travní porosty. Na orné půdě jsou pěstovány klasické tržní plodiny v rámci jednoduchého osevního postupu. Jde především o ozimou a potravinářskou pšenici, sladovnický ječmen, řepku olejnou a oves nahý pro potravinářské účely. Společnost má vlastní posklizňové kapacity, kde je možné uskladnit celou roční produkci až do další sklizně.

„Po sklizni ječmene začíná první příprava půdy a setí řepky. Poté je prioritou setí meziplodin (na 220 ha). Pak následuje klasické zpracování půdy pro setí pšenice. Tam, kde je to možné, je uplatňována orba a na erozně ohrožených pozemcích hloubkové kypření,“ vyjmenoval redakci sled hlavních pracovních operací Ing. Martin Foltýn. JAKARTA hospodaří na kamenitých půdách s horší bonitou. Pozemky jsou také často poškozené lesní zvěří způsobující statisícové škody. Ve společnosti se proto rozhodli vstoupit do myslivosti a na pozemcích v katastrech, kde hospodaří, provozovat výkon práva myslivosti.

„Pro nás je základem kvalitní stroj. BV-Technika takové stroje dodává. Oceňujeme spolupráci na vysoké úrovni, okamžitý servis a rychlé dodání náhradních dílů a v neposlední řadě proškolené servisní techniky.”
Milan Foltýn, JAKARTA, s.r.o.

Aktuálně majoritní vlastníky společnosti trápí problematika okolo nových dotačních pravidel v rámci strategického operačního plánu rozvoje venkova, tedy úbytek až 23 % dotací na plochu u středních a velkých podniků a jejich přerozdělení mezi malé hospodáře. Dalším rezonujícím tématem ve společnosti je nařízení nechat 3 % orné půdy ladem. Do roku 2030 se má číslo navýšit až na 10 %.

Reakce na rostoucí ceny hnojiv

Vzhledem ke vzrůstajícím cenám hnojiv se ve společnosti rozhodli přistoupit k preciznímu hospodaření. Na obhospodařovaných pozemcích se nachází různě úrodné půdy. Před třemi lety tak bylo pořízeno rozmetadlo průmyslových hnojiv, které umožňuje variabilní hnojení podle údajů ze satelitních snímků. Agronom převážně sleduje množství chlorofylu v biomase v daném čase, kdy byl pořízen satelitní snímek. Podle toho je následně pozemek rozdělen podle variability do různých výnosových zón. V dané zóně agronom následně stanoví, kolik množství hnojiva je potřeba aplikovat.

Předpisová mapa pro variabilní aplikaci hnojiv.
Předpisová mapa pro variabilní aplikaci hnojiv.

„Vzhledem k výborné spolupráci s BV-Technikou jsme se rozhodli pro rozmetadlo Rauch Axis-H, které splňuje naše požadavky na precizní hnojení. Jsme s ním spokojeni, máme s ním dobré zkušenosti. Je perfektní na obsluhu, nastavení a je přesné. Přes mobilní aplikaci jsem schopen vyhledat typ hnojiva a přes wi-fi síť údaj poslat do ovládacího terminálu rozmetadla. Pak dojde k automatickému nastavení rozmetadla pro daný typ hnojiva a obsluha může začít ihned pracovat,“ pochvaloval si Ing. Martin Foltýn. Variabilní hnojení podle něj přináší efektivní redistribuci hnojiva v porostu. „Z důvodu zvyšujících se cen hnojiv jsme začali hnojit méně, přesto jsme navýšili kvalitu úrody a částečně i výnosy. Dříve jsme pěstovali převážně a teď produkujeme tisíce tun pšenice v potravinářské kvalitě. To stejné platí u sladovnického ječmene, který dodáváme do Prazdroje. Od doby, kdy máme rozmetadlo Rauch, se nám daří udržet kvalitu zrna,“ uvedl jednatel společnosti Milan Foltýn.

V budoucnu chtějí ve společnosti provádět i precizní výsev a sklizeň. V oblasti setí je v plánu pracovat podle map dlouhodobého výnosového potenciálu. Tento krok vyžaduje satelitní navigaci s přesností RTK. Ve společnosti využívají mimo jiné navigaci značky Trimble, dodala ji společnost BV-Technika, a. s.

Minulý rok společnost od BV-techniky pořídila prutové brány Einböck. Slouží k narušení půdní struktury a podpory mineralizace, díky níž jsou ve společnosti schopni získat významné množství dusíku za rok. Prutové brány také podporují lepší hospodaření s vláhou, zapojení porostu a provádí vyvláčení plevele.
Minulý rok společnost od BV-techniky pořídila prutové brány Einböck. Slouží k narušení půdní struktury a podpory mineralizace, díky níž jsou ve společnosti schopni získat významné množství dusíku za rok. Prutové brány také podporují lepší hospodaření s vláhou, zapojení porostu a provádí vyvláčení plevele.

Minulý rok společnost od BV-techniky pořídila prutové brány Einböck. Brány mají pracovní záběr 12 metrů a jsou určené pro použití na orné půdě. Jejich pořízení taktéž souvisí s růstem cen minerálních hnojiv. Brány slouží k narušení půdní struktury a podpory mineralizace, díky níž jsou ve společnosti schopni získat významné množství dusíku za rok. Prutové brány také podporují lepší hospodaření s vláhou, zapojení porostu a provádí vyvláčení plevele.

Zvýšení kvality krmiv

V živočišné výrobě se JAKARTA zabývá chovem krav bez tržní produkce mléka. Specializuje se na chov skotu plemene Piemontese. Před osmi lety začínali s chovem 80 kusů krav v základním stádě, nyní se jejich počet navýšil na celkových 500 kusů zvířat.

BV-Technika dodala přepravník dobytka WTC Písečná Pardál, který velmi usnadnil manipulaci s dobytkem a eliminoval nebezpečí úrazu.
BV-Technika dodala přepravník dobytka WTC Písečná Pardál, který velmi usnadnil manipulaci s dobytkem a eliminoval nebezpečí úrazu.

Významná část posledních investic směřovala do stájí, v nichž jsou již všechny pracovní činnosti mechanizované. BV-Technika dodala přepravník dobytka WTC Písečná Pardál, který velmi usnadnil manipulaci s dobytkem a eliminoval nebezpečí úrazu. Podle vedení společnosti je přepravník maximálně pohodlný. Jeho hydraulické čelo usnadňuje skotu nástup do přepravního prostoru.

Pastviny zabírají většinu z 300 ha – zbytek výměry slouží k výrobě senáže. Veškerá sklizená píce slouží jako krmivo pro skot. Část senáže je lisována do kulatých balíků zabalených folie, jež rovněž dodává BV-Technika.

Traktor se senážním vozem Krone AX nahradil celou sklizňovou linku se čtyřmi lidmi. Podle vedení podniku se sklizní senážním vozem zvýšila kvalita senáže.
Traktor se senážním vozem Krone AX nahradil celou sklizňovou linku se čtyřmi lidmi. Podle vedení podniku se sklizní senážním vozem zvýšila kvalita senáže.

Ve výrobě krmiv je JAKARTA soběstačná. Pro zajištění krmivové základny jsou využívány trvalé travní porosty a jetelotrávy na orné půdě. Před šesti lety se ve společnosti rozhodli být soběstační a eliminovat náklady na zemědělské služby poskytující sklizeň pícnin. Od BV-Techniky proto pořídili senážní vůz Krone AX a jednostranný shrnovač Krone Swadro. Traktor se senážním vozem nahradil celou sklizňovou linku se čtyřmi lidmi. Podle vedení podniku se sklizní senážním vozem zvýšila kvalita senáže – během sklizně mají na silážní jámě pracovníci dostatek času na kvalitní udusání píce.

Pro udržení kvality travních porostů společnost provozuje luční brány Einböck Pneumaticstar Pro s pneumatickým přísevem trav.
Pro udržení kvality travních porostů společnost provozuje luční brány Einböck Pneumaticstar Pro s pneumatickým přísevem trav.

Pro udržení kvality travních porostů společnost provozuje luční brány Einböck Pneumaticstar Pro s pneumatickým přísevem trav. Brány zajistí vyvláčení mechu, stařiny, urovnání nerovností způsobených černou zvěří a současně jsou schopny provést přísev travní směsi.

Tím, jak postupně rostla produkce píce a tím pádem i počet balíků, byl loni pořízen od BV-Techniky přepravník balíků Cynkomet T-608 /3, který nahradil tři jiné vleky.

Tím, jak postupně rostla produkce píce a tím pádem i počet balíků, byl loni pořízen od BV-Techniky přepravník balíků Cynkomet T-608 /3, který nahradil tři jiné vleky.
Tím, jak postupně rostla produkce píce a tím pádem i počet balíků, byl loni pořízen od BV-Techniky přepravník balíků Cynkomet T-608 /3, který nahradil tři jiné vleky.

BV-Techniky také do podniku dodala vertikální rotorový mulčovač Spearhead s pracovním záběrem šest metrů. Ten slouží pro mulčování nedopasků v pastevních areálech. Oproti dříve provozovanému třímetrovému mulčovači má vyšší výkonnost.

JAKARTA oceňuje spolupráci s BV-Technikou

„Před osmi lety, kdy jsme se stali majoritními vlastníky společnosti JAKARTA, jsme začali úzce spolupracovat s BV-Technikou. Pro nás je základem kvalitní stroj. BV-Technika takové stroje dodává. Oceňujeme spolupráci na vysoké úrovni, okamžitý servis a rychlé dodání náhradních dílů a v neposlední řadě proškolené servisní techniky, kteří dokážou předat znalosti o strojích obsluhám,“ uvedl Milan Foltýn a Ing. Martin Foltýn k tomu dodal: „Během sezony BV-Technika provádí mnoho předváděcích akcí, které jsme využili například u sklizňové techniky, traktorů a techniky na zpracování půdy. Jsme rádi, že máme stroje možnost otestovat ve vlastních podmínkách.“

Základ nové genetiky Piemontes pro Českou republiku

JAKARTA se specializuje na chov skotu plemene Piemontese. Už od předloňského roku se zabývá také chovem býků tohoto plemene. Skot je chován pro jateční účely. JAKARTA provozuje vlastní bourárnu hovězího masa. Vyzrálé i nevyzrálé maso následně prodává odběratelům. Kvůli zajištění kvalitní genetiky byl minulý rok do společnosti importován plemenný býk spolu se čtyřmi plemennými jalovicemi, a to přímo z oblasti Piemont. Tento čistokrevný italský skot bude sloužit k produkci nových plemenných zvířat v rámci společnosti JAKARTA i celé České republiky. Chov probíhá ve spolupráci s jihočeským svazem chovatelů masného skotu.