Agromex - Největší distributor zemědělské techniky v ČR
Dnes je 17.7. – svátek slaví Martina

Moderní technika Case IH poskytuje zkušební stanici v Kujavách konkurenční výhodu

Zveřejněno: 27. 4. 2022

Díky nemalým investicím do moderního strojového vybavení je Zemědělská zkušební stanice KUJAVY, s.r.o. vyhledávaným podnikem. Zkušební stanice je zapsaná v seznamu pověřených pracovišť pro provádění zkoušek v rámci registrace pesticidních přípravků používaných v zemědělské výrobě.

Traktor Case IH Farmall 105 U využívá kultivační kola a je vybaven přesnou automatickou satelitní navigací. Ve spojení se secím strojem slouží k zakládání všech polních pokusů na podnikových parcelách.

Pochopitelně špičková zemědělská technika CASE IH jen podpoří kvalitu prováděných úkonů a je zároveň společně s vyškoleným personálem zárukou kvalitně provedené práce a exaktnosti výsledků zkoušek.

Zemědělská zkušební stanice KUJAVY, s.r.o. je privátním pracovištěm v novojičínském okrese, v prostoru tzv. Moravské Brány. Vznikla v roce 1998 privatizací pracoviště Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského se sídlem v Brně spadajícího pod Ministerstvo zemědělství České republiky.

Zemědělská zkušební stanice KUJAVY, s.r.o. je privátním pracovištěm v novojičínském okrese, v prostoru tzv. Moravské Brány.
Zemědělská zkušební stanice KUJAVY, s.r.o. je privátním pracovištěm v novojičínském okrese, v prostoru tzv. Moravské Brány.

Má dlouholetou zkušenost v polním zkušebnictví, neboť zkušební činnost byla hlavní náplní od roku 1965, kdy bylo toto pracoviště zřízeno. Za ta léta navázala spolupráci s významnými chemickými, výzkumnými a šlechtitelskými institucemi nejen v České republice, ale i v zahraničí. Je členem evropské skupiny zkušebních stanic RHIZOME. Spolupracuje také se švédským seskupením HUSEC. Zpracovává zakázky i z exotických zemí, např. z Japonska a Indie.

Martin Brož u nejnovějšího pořízeného traktoru Case IH Puma 220 AFS Connect.
Martin Brož u nejnovějšího pořízeného traktoru Case IH Puma 220 AFS Connect.

Zemědělská zkušební stanice hospodaří na 155 ha zemědělské půdy, převážnou část tvoří orná půda. Trvale zaměstnává deset pracovníků a v době žní 10 – 15 brigádníků, převážně studentů, kteří se podílejí na zpracovávání vzorků a předepsaných laboratorních rozborech.

„S BV-Technikou spolupracujeme od roku 2013. Jsme s nimi spokojeni z hlediska zajišťování servisu. Nikdy nás nenechali na holičkách. Pro koupi traktoru Case IH Puma rozhodla kvalita a rychlost servisu.”
Martin Brož, Zemědělská zkušební stanice KUJAVY, s.r.o.

Největší část zkušebních ploch je přímo za objektem stanice. Praktikují zde 6tihonný osevní sled, velikost jednoho bloku je přibližně 4 ha. Tyto sledy jsou dva, jeden je používán na zkoušení odrůd a druhý pro pesticidní zkoušky. Využívají větší zaplevelenost těchto ploch s přísevem požadovaných plevelů nebo používání osiva napadeného potřebným patogenem.

Díky úsilí a pracovitosti všech zaměstnanců se z rodinné firmy stal moderně vybavený podnik, jenž poskytuje komplexní servis v oblasti hodnocení účinnosti přípravků na ochranu rostlin, včetně biostimulátorů a biopesticidů. Výsledky zachycování a determinaci hmyzu do světelného lapače jsou prostřednictvím oddělení ochrany rostlin při Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu využívány v prognóze a signalizaci pro širokou zemědělskou veřejnost.

Traktory Case IH Farmall se v podniku uplatňují v agregaci s neseným postřikovačem.
Traktory Case IH Farmall se v podniku uplatňují v agregaci s neseným postřikovačem.

Ve sféře odrůdového zkušebnictví jsou vedeny hlavně zkoušky nových materiálů, které poskytuje příslušné šlechtitelské pracoviště, tzv. předzkoušky. Z těchto materiálů následně šlechtitel vybírá ty nejkvalitnější pro řízení, při registraci odrůd. Po prověření a schválení registračním orgánem mohou tyto materiály dostat jméno a být uvedené na trh. Největší objem těchto zkoušek představují ozimá řepka a obiloviny, včetně kukuřice. Následují menší plochy máku, hořčice, sóji a ostatních luskovin.

Přírodní podmínky Moravské Brány umožňují extrémně silné výskyty létavého hmyzu a šíření spor chorob zemědělských plodin. Tlak těchto škodlivých činitelů je podmínkou pro dostatečné napadení rostlin, a k tomu adekvátních výsledků sledování účinnosti ošetření tak, jak ukládají metodiky vedení těchto zkoušek. Pověřená pracoviště k provádění těchto zkoušek musí mít certifikaci GEP (Správná experimentální praxe) a také certifikaci národního programu SLP (Správná laboratorní praxe). Díky těmto normám může pracoviště provádět zkoušky biologické účinnosti přípravků na ochranu rostlin pro registrační účely, včetně stanovování reziduí pesticidů.

Zemědělská zkušební stanice KUJAVY, s.r.o. provozuje i speciální sklízecí techniku.
Zemědělská zkušební stanice KUJAVY, s.r.o. provozuje i speciální sklízecí techniku.

Díky fundovanému vedení stanice a kvalitním odborným pracovníkům, ale i obslužnému personálu, je firma v dobré finanční kondici. Zájem o možnost provedení zkoušek každoročně narůstá. Zkušební stanice má rozumnou cenovou politiku, výsledky zkoušek jsou zárukou kvality, včetně žádoucího, včasného zpracování výsledků zkoušek.

Veškeré úsilí by ale bylo marné bez využívání kvalitní techniky. A tak stanice systematicky buduje svůj strojový park s využitím špičkových technologií. Pro pokusnickou činnost musí firma disponovat speciálními stroji určenými pro tuto práci, na ostatních provozních plochách, tzv. vyrovnávacích, uplatní mechanizaci běžně používanou v zemědělských podnicích. Pochopitelně i zde hraje velikou roli kvalita nových strojů, protože vše začíná orbou a špatně provedená orba nese negativní důsledky až do sklizně.

Spolupráce s BV-Technikou na přátelské úrovni

Část zemědělské techniky dodává na farmu společnost BV-Technika (středisko Ostrava-Polanka nad Odrou) – kupříkladu traktory Case IH Farmall 75, Case IH Farmall 105 U a Case IH Puma 220 CVX. Nechybí ani šestileté rozmetadlo hnojiv Rauch Axis s hraničním hnojením a kotouči schopnými hnojit do vzdálenosti až 24 metrů. Majitel u rozmetadla oceňuje snadné nastavování dávky.

Traktory Case IH do podniku dodává společnost BV-Technika.
Traktory Case IH do podniku dodává společnost BV-Technika.

První traktor značky Case IH a zároveň první stroj od BV-Techniky byl na farmu pořízen v roce 2013. Traktor Case IH Farmall 105 U využívá kultivační kola a je vybaven přesnou automatickou satelitní navigací. Ve spojení se secím strojem slouží k zakládání všech polních pokusů na podnikových parcelách. Pracuje také ve spojení s neseným postřikovačem. Menší Case IH Farmall 75 bývá agregován s mulčovačem a nejčastěji slouží k mulčování chodníků na pokusných parcelách. Využíván je i v kombinaci s neseným rotovátorem a rovněž s neseným postřikovačem.

Nejmladším traktorem na farmě je Case IH Puma 220 AFS Connect. Pořízena byla loni z důvodu rozšíření pozemkové výměry – během posledních tří let navýšena o 30 %. Do té doby na farmě používali jediný těžký traktor, který ale nebyl nadále dostačující (pracovníci čelili častým prostojům, museli přepřahovat závěsné stroje a podobně). „S BV-Technikou spolupracujeme od roku 2013. Jsme s nimi spokojeni z hlediska zajišťování servisu. Nikdy nás nenechali na holičkách. Pro koupi traktoru Case IH Puma rozhodla kvalita a rychlost servisu,“ popsal spolupráci Martin Brož. Od nového traktoru Case IH Puma 220 AFS Connect si na farmě slibují úsporu paliva, a především úsporu času. Provádění těžkých polních prací bude rychlejší a agrotechnické operace se stihnou v řádném termínu.

Traktor Case IH Puma 220 AFS Connect byl pořízen s flotačními a širokými pneumatikami, jež eliminují utužování půdy. Využíván bude primárně při orbě, podrývání a jiných těžkých polních pracích. Traktor Case IH Puma 220 AFS Connect, který původně zamířil na farmu v rámci testování, se zdejším pracovníkům zalíbil natolik, že si jej rovnou nechali. Jelikož šlo o předváděcí stroj, disponuje maximálně možnou výbavou, kterou obsluha obzvláště oceňuje – například řízení pomocí satelitní navigace a převodovku PowerDrive (Full Powershift). Tato převodovka s plným řazením pod zatížením poskytuje 19 rychlostních stupňů a podle Martina Brože se osvědčuje při těžkých polních pracích. Jako správný polní tahač je Case IH Puma 220 AFS Connect za účelem adekvátního dotížení vybavena nejen čelním závažím, ale i závažím v kolech.

Pokud se na farmě v budoucnu rozhodnou pořizovat další konvenční zemědělskou techniku, s velkou pravděpodobností bude právě od společnosti BV-Technika. Spolupráci mezi oběma společnostmi lze charakterizovat jako nadmíru přátelskou.