Oslavte s námi 75 let secích strojů AMAZONE
Dnes je 15.7. – svátek slaví Jindřich

Krone i navzdory pandemii zvyšuje obrat

Zveřejněno: 12. 1. 2022

Navzdory konzistentně obtížnému tržnímu prostředí vygenerovala skupina Krone ve finančním roce 2020/2021 (01.08.2020 - 31.07.2021) tržby ve výši 2,2 miliardy EUR, což je výsledek převyšující úroveň předchozího roku (kolem 1,9 miliardy EUR).

Skupina Krone zvyšuje obrat na 2,2 Mld. Euro.

Od vypuknutí pandemie vyhlásila skupina Krone na střediscích společnosti 25 očkovacích kampaní; bylo podáno více než 8 300 dávek vakcíny. Kolem 50 procent očkovacích dávek bylo naočkováno zaměstnancům skupiny Krone, zbylých 50 procent bylo použito k očkování rodinných příslušníků nebo zpřístupněno zaměstnancům společností sídlících v okolí.

„Pandemie koronaviru COVID-19 si ve skupině Krone za posledních 22 měsíců vynutila náklady ve výši téměř 10 milionů eur. Zejména v takovéto situaci jsme vděčni za celkově úspěšný obchodní rok.”
Bernard Krone, předseda dozorčí rady Bernard Krone Holding SE & Co. KG.

„Pokud sečtete pouze materiálové náklady, např. pravidelné rychlé testy, roušky, dezinfekční prostředky, zřizování očkovacích center atd., pak samotné tyto položky dosahují hodnoty přibližně 2 milionů EUR. Kromě toho jsou tu samozřejmě i personální náklady, které vznikly v souvislosti s tématy reorganizace a prevence pandemie. Tyto nepřímé náklady, jako je přeplánování výroby z důvodu karanténních opatření nebo zastavení výroby, dosahují přibližně 8 milionů EUR. Sečteno a podtrženo, pandemie koronaviru COVID-19 si ve skupině Krone za posledních 22 měsíců vynutila náklady ve výši téměř 10 milionů eur. Zejména v takovéto situaci jsme vděčni za celkově úspěšný obchodní rok,“ říká Bernard Krone, předseda dozorčí rady Bernard Krone Holding SE & Co. KG.

Bernard Krone, předseda dozorčí rady holdingu Krone má radost z vývoje skupiny Krone.
Bernard Krone, předseda dozorčí rady holdingu Krone má radost z vývoje skupiny Krone.

Navzdory konzistentně obtížnému tržnímu prostředí vygenerovala skupina Krone ve finančním roce 2020/2021 (01.08.2020 - 31.07.2021) tržby ve výši 2,2 miliardy EUR, což je výsledek převyšující úroveň předchozího roku (kolem 1,9 miliardy EUR). Podíl exportu na tržbách je 75 procent a 25 procent tržeb bylo dosaženo v Německu.

V divizi užitkových vozů společnost vygenerovala tržby ve výši 1 374,0 mil. EUR; to odpovídá nárůstu o 17,8 % ve srovnání s předchozím rokem (1 166,2 milionů EUR). Krone dokázala znovu růst také v segmentu zemědělské techniky. Díky nárůstu o 11,1 % dosáhly tržby 813,5 mil. EUR (předchozí rok 731,9 mil. EUR).

Konsolidovaný zisk koncernu před zdaněním za hospodářský rok 2020/2021 vzrostl ze 42,0 mil. EUR na 95,9 mil. EUR. Návratnost tržeb před zdaněním skupiny byla 4,4 % (předchozí rok 2,2 %).

Majetek a financování skupiny KRONE

V hospodářském roce 2020/2021 činila bilanční suma 1 476,8 milionu EUR (předchozí rok 1 333,6 milionu EUR). Celkový objem investic ve výši 45,4 milionů EUR (předchozí rok 60,2 milionů EUR) byl kompenzován odpisy ve výši 38,9 milionů EUR. Stav likvidních prostředků se zvýšil o 132,1 mil. EUR na 337,0 mil.

Hodnota vlastního kapitálu skupiny Krone se k datu účetní závěrky výrazně zvýšila díky dosaženému výsledku skupiny ve výši 68,9 milionů EUR z 588,7 milionů EUR na 645,3 milionů EUR. Poměr vlastního kapitálu zůstal stabilní na 43,7 % (předchozí rok 44,1 %).

Střednědobý a dlouhodobý cizí kapitál se zvýšil z 426,4 milionů EUR na 500,5 milionů EUR. Skupina má k dispozici střednědobý a dlouhodobý kapitál ve výši 1 146,2 mil. EUR (předchozí rok 1 015,5 mil. EUR). To se vztahuje nejen na dlouhodobý majetek, ale také na celé skladové zásoby a obchodní pohledávky.

Zaměstnanci skupiny Krone

V minulém obchodním roce zaměstnávala skupina Krone celkem 5 438 lidí (předchozí rok 5 375) ve více než 15 zemích. Do počtu se řadí průměrně 266 stážistů (předchozí rok 293). Divize Užitkové vozy měla po celém světě 2 924 zaměstnanců (předchozí rok 2 948). V zemědělské divizi to bylo 2 195 osob (předchozí rok 2 163) a v holdingu 319 (předchozí rok 264).

Výzkum a vývoj skupiny Krone

V uplynulém hospodářském roce společnost Krone opět investovala značné částky do výzkumu a vývoje, přičemž rozšířila portfolio v obou obchodních oblastech. V sektoru zemědělské techniky byl představen například nový všestranný přepravní vůz Krone GX, dále tažená balička Krone Easy Wrap T a nové jednorotorové shrnovače. V segmentu užitkových vozů Krone představil modulární Krone Swap Liner pro přepravu dvou výměnných nástaveb, nový kontejnerový podvozek, optimalizovaný Krone Cool Liner, novou generaci výměnných nástaveb 4.0 a první prototyp elektrifikovaného Krone eTraileru.

Společnost Krone navíc rozšířila svou řadu strojů a návěsů o další digitální služby, které si zákazníci mohou v případě potřeby nainstalovat. Například v sektoru zemědělské techniky to zahrnuje neustálé rozšiřování nabídky zákaznického portálu mykrone.green, v segmentu užitkových vozů se Krone zaměřila zejména na oblast servisu a kromě vlastní značky náhradních dílů 'Krone Trusted' představila také novinku 'Krone 360° Trailer Service'.

Bernard Krone má radost z úspěšného rozvoje společnosti. „Zejména na pozadí pandemie a s ní spojených nejistot je dosažený obrat ve výši 2,2 miliardy EUR pozoruhodný. Především bych chtěl poděkovat týmům Krone na všech úrovních, které i v dobách pandemie koronaviru COVID-19 vždy jednaly flexibilně, disciplinovaně a ukázaly nám, že jsou společnosti Krone extrémně loajální. Dokázali jsme se znovu postavit do role inovativního výrobce a upevnit své podíly na trhu v obou obchodních oblastech. Jedním ze stavebních kamenů našeho úspěchu je bezesporu úzký vztah se zákazníky, o který jsme usilovali i během pandemie – i když novými formami a kanály. Tuto strategii budeme důsledně uplatňovat i v aktuálním hospodářském roce, a proto věřím, že se nám podaří dále navyšovat naše tržby. V neposlední řadě nám Corona velmi jasně ukázala, že oblasti zemědělství a dopravy jsou pro fungující společnost prostě nepostradatelné.“