Agromex - Největší distributor zemědělské techniky v ČR
Dnes je 17.7. – svátek slaví Martina

Technika Krone je na Farmě Herot důležitá pro produkci kvalitního krmiva

Zveřejněno: 14. 10. 2021

Změny na farmě v Pržnu započaly v době převzetí podniku Miroslavem Herotem. Byl navýšen stav skotu i plocha obhospodařované půdy. Zlepšující se ekonomické poměry na farmě pak majitelům farmy dovolily přistoupit k obměně zemědělských strojů a vybudovat vozový park, který umožňuje produkovat kvalitní krmivo. Zdejší technika pro sklizeň pícnin a kukuřice dnes navíc nosí výhradně značku Krone.

Sklizeň silážní kukuřice samojízdnou sklízecí řezačkou Krone BiG X 480 o výkonu až 490 koní. Jde o nejmenší řezačku, kterou Krone vyrábí.

V obci Pržno nedaleko Frýdku-Místku se nachází rodinná Farma Herot zabývající se živočišnou a rostlinnou výrobou. Chováno je zde 70 krav převážně holštýnského plemene, které jsou určeny k produkci mléka. Do budoucna je v plánu další rozšiřování stáda. V rámci rostlinné výroby jsou v tomto podniku pěstovány plodiny, jež slouží jako krmivo pro skot. Jde převážně o jetelotrávní senáž. Menší podíl zemědělské plochy pak zabírá kukuřice, letos je to 20 hektarů. dalších přibližně 30 hektarů tvoří trvalé travní porosty, které jsou určeny ke sklizni sena.

„Cesta Miroslava Herota juniora k vlastnímu podnikání nebyla jednoduchá. Rodinný statek spolu s několika hektary pozemků a deseti krávami byl v restitucích vrácen jeho prarodičům. Ti však měli o hospodaření jiné představy než mladší generace. Vyhovovalo jim farmařit v malém a hospodařit jen na několika hektarech půdy s pár kravami s produkcí mléka především pro jejich spotřebu, a to bez dluhů či investic. Tento způsob ale nebyl v porevolučním období ideální, tehdejší doba vyžadovala nastartování ekonomiky farmy, obměnu vozového parku a strojních zařízení, které by vyústily v podstatně větší konkurenceschopnost podniku. Vzhledem k těmto podmínkám hospodaření v Pržně dlouho stagnovalo. Téměř 15 let se výměra půdy udržovala na třiceti hektarech a počet krav nepřekročil patnáct kusů,“ uvádí farma na svých stránkách.

Snímek zachycuje rodinu Herotů, za nimi stojí čelně nesený diskový žací stroj Krone EasyCut 32 CV Float.
Snímek zachycuje rodinu Herotů, za nimi stojí čelně nesený diskový žací stroj Krone EasyCut 32 CV Float.

Zlomový okamžik nastal až v roce 2007, kdy vedení farmy převzal Miroslav Herot. Během následujících let se začal zvyšovat stav skotu i plocha obhospodařované půdy. Poměry na farmě se postupně zlepšily natolik, aby mohl majitel přistoupit k obměně zemědělských strojů, a vybudovat tak vozový park, který umožní produkovat kvalitní krmivo. Technika pro sklizeň pícnin a kukuřice na farmě pochází výhradně od značky Krone, kterou sem dodává společnost BV Technika (středisko Ostrava - Polanka nad Odrou).

Na výhody vlastní řezačky Krone Big X si zvykli rychle

Členové naší redakce navštívili farmu v době, kdy vrcholila sklizeň silážní kukuřice samojízdnou sklízecí řezačkou Krone BiG X 480. Farma až do nedávna řešila sklizeň formou zemědělských služeb, což nebylo vždy ideální, a obsluha stroje také nikdy předtím s řezačkou nepracovala: „Zaučování bylo pro mě, jako začínající obsluhu řezačky, náročné. Výrazně to ale usnadňoval propracovaný výukový program firmy Krone. Byli jsme v Německu, kde mají vlastní výcvikový prostor. Tam se mi velmi líbilo, získali jsme tam základní znalosti, které by měla mít každá obsluha řezačky. Vše ostatní už je pak o získávání zkušeností přímo v provozu,“ uvedla obsluha řezačky.

Řezačka Krone Big X 480 je osazena systémem pro automatické plnění návěsů.
Řezačka Krone Big X 480 je osazena systémem pro automatické plnění návěsů.

Řezačka Krone Big X o výkonu až 490 koní už má na kontě 300 sklizených hektarů. Jde o nejmenší stroj tohoto typu, který Krone vyrábí. „Porovnávali jsme mezi sebou několik řezaček různých výrobců, a to jak z hlediska výkonu, tak ceny. Favoritem se stal stroj od Krone, který je pro nás naprosto dostačující,“ uvedla obsluha. Díky výkonu řezačky jsou pracovníci farmy schopni provádět i sklizňové služby u ostatních zemědělců v okolí. Stroj významně napomáhá k provedení včasné sklizně, a tak spoří čas pracovníků na farmě: „Veškeré práce, sečí počínaje a zakrytím jámy konče, lze díky nové řezačce zvládat za pouhé tři až čtyři dny. To se nám velice líbí, kromě pracovního života tak stíháme i ten soukromý.“

I jednoduchost byla při výběru stroje Krone rozhodující

Pozemky, které z velké části zahrnují i kopcovitý terén, si vyžádaly řezačky Krone s pohonem všech kol. Značka Krone pak ve výběrovém řízení zvítězila mimo jiné i proto, že má jako jediná hydromotor v každém kole. „I když je v tomto provedení pohonu kol více oleje, je systém celkově jednodušší. Není zde žádná hřídel. Největší výhodu vidím v tom, že má řezačka větší rejd, což se mi hodí při otáčení na souvratích.“

V pravé části kabiny řezačky Krone Big X je umístěna loketní opěrka s multifunkční pákou, která slouží nejen k regulaci rychlosti a směru jízdy, ale také k ovládání sklizňového adaptéru, výmetné roury a asistenčních systémů.
V pravé části kabiny řezačky Krone Big X je umístěna loketní opěrka s multifunkční pákou, která slouží nejen k regulaci rychlosti a směru jízdy, ale také k ovládání sklizňového adaptéru, výmetné roury a asistenčních systémů.

Při výběru sklízecího adaptéru bral investor v úvahu především ekonomické ukazatele, a zvolil proto šestiřádkový adaptér Krone EasyCollect 450-2. Řezačku Krone Big X lze agregovat i s osmiřádkovým typem, ten by však už nezapadal do logistického systému farmy – traktory by nestíhaly odvážet řezanku od řezačky a na jámě by ji nestíhali rozhrnovat a dusat. „Tento adaptér je nejlepší, jsem s ním spokojen. Zvládne sklidit i polehlý porost, jímž se jiné adaptéry ucpávají. Má minimum převodovek – nacházejí se pouze po stranách. Proto tolik nesnižuje výkon řezačky a je lehčí,“ uvedla obsluha.

Řezačka Krone Big X byla pořízena s integrovaným zařízením OptiMaize pro nastavení délky řezanky. Dále je vybavena válcovými drtiči zrna OptiMaxx pro optimální rozvláknění a úpravu zrna. „Délka řezanky má u nás nejčastěji 17 až 20 mm. V tomto ohledu nám jde o to, aby se dobře dusala a byla dobře stravitelná dobytkem. Válcový drtič materiál bez problémů rozdruží, rozdrtí stonek a nadrtí zrno,“ řekla obsluha, která si také chválí široký řezací buben, a to zejména při sklizni pícnin. Díky své konstrukci zvládne pojmout velké množství hmoty, a to i ve velmi špatných podmínkách: „Na službách jsem občas sklízel i dva týdny starou plesnivou hmotu. Myslel jsem, že to nesklidím, ale řezačka Krone to bravurně zvládla. Zjistili jsme, že je schopna přizpůsobit se i tak špatným podmínkám.“ Jednoduchá je i přestavba řezačky na sklizeň jiné plodiny. Podle obsluhy ji zvládne jeden člověk.

Sklizeň kukuřice usnadňovalo nejen komfortní ovládání řezačky, ale i dvojice asistenčních systémů. Vpravo v kabině je umístěna loketní opěrka s multifunkční pákou, která slouží nejen k regulaci rychlosti a směru jízdy, ale také k ovládání sklizňového adaptéru Krone EasyCollect 450-2, výmetné roury a asistenčních systémů. Řezačka Krone Big X byla při sklizni automaticky naváděna do porostu kukuřice prostřednictvím autopilotu kopírujícího řádek porostu. Jak tato technologie, tak systém automatického plnění návěsů významně snižují námahu při ovládání stroje. Obsluha nemusí neustále sledovat a nastavovat výmetnou rouru a pozornost může věnovat třeba divokým prasatům v porostu.

Žací stroj, obraceč, shrnovač a lis Krone – vše od od jedné značky

Dvě seče travních porostů provádí pracovníci farmy v Pržnu řezačkou Krone, další už pak lisem Krone Comprima V 150 XC Plus (s integrovaným ovíjecím mechanismem). Výsledkem jsou kulaté balíky, které se ihned ovinou do fólie. Pícniny zde dříve zpracovávali lisem s pevnou komorou, ale pro zvýšení kvality balíků se rozhodli investovat do lisu s variabilní komorou. U toho oceňují nejen dobře promyšlený příčkový řetězový dopravník, ale i jeho schopnost tvarování balíku od středu. Je tak minimalizována přítomnost vzduchu a pozvednuta kvalita finální senáže.

Dvě seče travních porostů provádí na farmě v Pržnu řezačkou Krone, další už pak lisem Krone Comprima V 150 XC Plus (s integrovaným ovíjecím mechanismem) do kulatých balíků, které se ihned ovinou do fólie.
Dvě seče travních porostů provádí na farmě v Pržnu řezačkou Krone, další už pak lisem Krone Comprima V 150 XC Plus (s integrovaným ovíjecím mechanismem) do kulatých balíků, které se ihned ovinou do fólie.

O seč travního porostu se stará čelně nesený diskový žací stroj Krone EasyCut 32 CV Float, který při výběrovém řízení na farmě zvítězil na plné čáře. Nyní majitelé plánují investovat do dvou bočních a dvou čelních žacích strojů. O seč se tak budou starat dvě soupravy, aby na farmě nespoléhali na jediný traktor s žací trojkombinací.

Obracení píce zajišťuje tažený rotorový obraceč Krone KWT s podvozkem.
Obracení píce zajišťuje tažený rotorový obraceč Krone KWT s podvozkem.

Obracení píce zajišťuje tažený rotorový obraceč Krone KWT s podvozkem a shrnování hmoty do řádku provádí čtyřrotorový středový shrnovač Krone Swadro.

Shrnování hmoty do řádku provádí čtyřrotorový středový shrnovač Krone Swadro.
Shrnování hmoty do řádku provádí čtyřrotorový středový shrnovač Krone Swadro.