Agromex - Největší distributor zemědělské techniky v ČR
Dnes je 21.4. – svátek slaví Alexandra

Kvalita sklizně a míra ztrát u axiální sklízecí mlátičky Case IH

Zveřejněno: 15. 8. 2018

Letošní ročník Agronomic Design 2018, jehož pořadatelem byla společnost AGRI CS a.s., se uskutečnil u obce Lány ve Středočeském kraji. Na programu bylo řešení ztrát a čistoty zrna u sklízecích mlátiček, představení pásových lišt MacDon a technologie Axial-Flow. V tomto článku si přiblížíme získané poznatky z prvně jmenované části programu.

Měření se provádělo u sklízecí mlátičky Case IH 5140 Axial-Flow.

Jelikož byl Agronomic Design 2018 zaměřen na sklízecí mlátičky, návštěvníci mohli v praxi vidět, jak velký vliv má na kvalitu sklizně správné nastavení sklízecí mlátičky Case IH Axial-Flow. Kromě ztrát se sledovala také kvalita sklizeného zrna.

Tabulky jsou překonané

Měření ztrát se provádělo za pomůcek, jako je speciální vanička, která se vkládá pod jedoucí sklízecí mlátičku a ventilátor, který pomůže separovat slámu a nečistoty od zrna. Na vaničku se zachytí zrna (ztráty), které projdou sklízecí mlátičkou. Počet zrn se jednoduše spočítá díky tomu, že vanička má speciálně tvarované dno s měřítky. Jelikož moderní technologie už dávno pronikly do zemědělství, tak se nemusejí ztráty složitě počítat za pomocí tabulek. Ztráty změří mobilní aplikace v chytrém telefonu, do kterého se pouze zadají příslušné údaje. To vše se ukázalo i na akci Agronomic Design 2018.

Když zmiňujeme ztráty, tak si je potřeba uvědomit, co od ztrát vyžadujeme. Některé obsluhy, respektive farmáři chtějí téměř nulové ztráty, ale pokud někdo má přijatelné ztráty, může zvýšit kapacitu sklízecí mlátičky (sklidit více hektarů apod.). Dále je si potřeba uvědomit, že za ztráty stojí nejen sklízecí mlátička, ale i lišta. Nejen, že se zrna mohou objevovat za sklízecími mlátičkami, ale také hned za lištou. Jedno ze stanovišť na Agronomic Design 2018 se zaměřovalo právě na ztráty za sklízecí mlátičkou.

Pomůcky potřebné k měření. Vanička, ventilátor a plastová krabička se síty.
Pomůcky potřebné k měření. Vanička, ventilátor a plastová krabička se síty.

První výsledek nic moc

První zachycená zrnka se uchytila do vaničky a shrnula do příslušného měřítka. Zrna se tedy nemusí počítat, měřítko ukazovalo přibližně 40 zrn ozimé pšenice. Na vaničce se nacházel QR kód, díky kterému se v mobilu načetla mobilní aplikace. Do aplikace se vyplnil počet zrn a typ obilí. Vyplněn musí být i odhad výnosu (na sklízeném poli činil cca 7 tun). Dále se musí v aplikaci vybrat, zda se sláma drtila či ukládala do řádků. Když by se jednalo o druhý případ, tak by se zrna koncentrovala více do řádku. Při předvádění se sláma rozmetala. Do aplikace se zadává i to, zda má farmář v plánu slámu lisovat nebo ne. V neposlední řadě se musí zadat šířka záběru lišty. První měření odhalilo 1,47 % ztrát, což je poměrně vysoké procento. Čím to bylo? Sklízecí mlátička totiž byla nastavena na pole, které se nacházelo hned vedle a které se sklízelo ráno. Sklízecí mlátička byla tedy nevhodně nastavena.

Druhé měření přineslo dobrý výsledek, je ale dostačující?

Po druhém nastavení sklízecí mlátičky a zachycených zrn na vaničce již bylo od pohledu patrné, že výsledky druhého měření budou příznivější. Na vaničku se zachytilo cca 20 až 25 zrn. Aplikace spočítala 0,92 % ztrát. Teď je už na zemědělci, zda bude tuto ztrátovost udržovat nebo provede další nastavení. Pro někoho je přijatelná ztráta od 0,5 do 1 %.

Třetí, poslední měření, po dalším nastavení sklízecí mlátičky (zvětšení mezery na sítech a ubrání otáček na ventilátoru) už bylo velmi příznivé. Na vaničku se zachytilo 10 zrn a aplikace vypočítala ztráty pod půl procent. V zásobníku na zrno ve sklízecí mlátičce ale bylo o něco více nečistot. Je tedy na každém zemědělci, jaký si zvolí optimální poměr mezi ztrátovostí a čistotou zrna.

Vhodné je měřit ztráty několikrát denně, protože se podmínky během dne neustále mění.

Všechna nastavení lze provádět pohodlně z kabiny.
Všechna nastavení lze provádět pohodlně z kabiny.

Vzorek ze zásobníku

Další ukázkou byla analýza zrna ze zásobníku sklízecí mlátičky. K analýze stačila jednoduchá plastová nádoba se třemi síty s nejrůznějšími velikostmi otvorů pro separaci zrna na různé velikosti. Na horním sítu jsou největší otvory, kde se zachytávají největší zrna a nečistoty. Do druhého síta propadávají zrna střední velikosti a do třetího síta nejmenší zrna a nečistoty.

Plastová krabička se síty poskytne pohled na míru poškozených zrn.
Plastová krabička se síty poskytne pohled na míru poškozených zrn.

Při polním měření nebylo v nádobě k vidění téměř žádné poškozené zrno. Tím se v praxi a mezi zúčastněnými dokázalo, že i axiální sklízecí mlátička je šetrná k zrnu – vždy však záleží na jejím správném nastavení.

Autor: Milan Jedlička
Foto: Milan Jedlička

Tématické tagy


Vycházíme i v tisku. Časopis Agroportal24h.cz můžete mít ve schránce zcela zdarma.
Vycházíme i v tisku. Časopis Agroportal24h.cz můžete mít ve schránce zcela zdarma.