Agromex - Největší distributor zemědělské techniky v ČR
Dnes je 30.5. – svátek slaví Ferdinand

Na Agronomic Design 2018 zazněly reálné zkušenosti se sklízecími mlátičkami Axial-Flow

Zveřejněno: 16. 8. 2018

V rámci akce Agronomic Design 2018, pod režií společnosti AGRI CS a.s., došlo na dvou stanovištích k prezentaci předností a technických řešení sklízecích mlátiček Case IH Axial-Flow a obilných lišt.

Šikmý dopravník u mlátiček Case IH je úzký, proto je možné použít širší pneumatiky.

V minulém článku jsme si představily získané postřehy z měření ztrát u sklízecí mlátičky Case IH 5140 Axial-Flow. V tomto článku si představíme teoretickou část, která se zabývala axiální technologií.

Výhodou má být jednoduchost

Srdcem sklízecích mlátiček Axial-Flow je axiální rotor s mláticí a separační částí. Materiál do něj neproudí hned ze šikmého dopravníku, ale z tzv. kuželu se šnekovnicí, který se nachází před rotorem. Sklízecí mlátička Axial-Flow využívá odstředivou sílu (materiál se roztočí, obvodová rychlost činí až 100 km/h). Odstředivá síla má podle zástupců Agri CS větší účinnost (až 20 – 40x), než gravitační síla. Mlátička se vyznačuje lineárním průchodem materiálu (žádné bubny, změny toku apod.), což má pozitivní vliv na průchodnost a eliminaci poškození zrn.

Hlavní odlišností mezi ostatními sklízecími mlátičkami je relativně velká mezera mezi rotorem a košem s úhlem opásání 360°. Nastavit lze počet otáček, kolikrát by měl materiál oběhnout rotorem. Lze volit od tří do sedmi otočení podle rotoru. Funkce se využije při sklizni polehlého porostu, kdy se otáčky sníží a materiál se pak lépe separuje.

Sklízecí mlátičky Case IH dokážou kvalitně sklidit téměř vše.
Sklízecí mlátičky Case IH dokážou kvalitně sklidit téměř vše.

Od zástupců společností Agri CS na akci zaznělo, že sklízecí mlátičky Axial-Flow jsou o třetinu jednoduší a mají též o třetinu méně pohyblivých součástek oproti ostatním strojům na trhu. To se má pozitivně projevit při předsezónní přípravě stroje, co se týče nákladů na opravy a nákladů na provoz. K jednoduchosti – sklízecí mlátička využívá minimální množství řemenů. Celkově se stroje Axial-Flow velmi dobře dokážou adaptovat prostředí, reálně se s nimi v České republice sklízí travní porost na osivo (i dvoufázově), obiloviny, řepky, hořčice, kukuřice, hrách či sója.

České podniky služeb jsou s prací mlátiček spokojené

Se svými zkušenostmi se na akci Agronomic Design podělili majitelé podniků služeb – Agroslužby Sixta a Sklizňové služby Michal Horák. Oba jsou uživatelé sklízecích mlátiček Case IH. Oba též od letošní sezóny vlastní zbrusu nové sklízecí mlátičky Case IH.

Pan Vladimír Sixta ohodnotil svou novou sklízecí mlátičku Case IH Axial-Flow 9240 s lištou MacDon o záběru 10,7 metrů kladně a je s ní maximálně spokojený, vyzdvihl zejména její nízkou spotřebu paliva a vysokou výkonnost.

Podle některých majitelů si sklízecí mlátičky Case IH mnohdy troufnou tam, kde jiní tápou.
Podle některých majitelů si sklízecí mlátičky Case IH mnohdy troufnou tam, kde jiní tápou.

Pan Michal Horák zase ocenil u své nové sklízecí mlátičky Case IH Axial-Flow 8240 bezproblémovou sklizeň ve vlhkých podmínkách, kdy materiál krásně prošel sklízecí mlátičkou, což nešlo říci o druhém konkurenčním stroji, který také vlastní. Dále se panu Horákovi líbí jednoduchost lapače kamenů – jen se zatáhne za páku a kameny vypadnou. Sklízecí mlátička pana Horáka nemá pohon 4x4, i tak ocenil její práci v kopcovitém terénu při sklizňových službách na Slovensku. Jeho zákazníci si také chválili kvalitu a čistotu zrna.

Účinné řešení

Sklízecí mlátička, na které se prezentovala technologie Axial-Flow, byla osazena vario lištou Case IH, dostupnou v pracovních záběrech 5,5 až 14 metrů. Lišta je bez čidel na snímání polohy přiháněče a disponuje jednoduchým pohonem. Na liště se nachází „pásovina“, která je na čepech a přes ni se opírá jeden doraz pístnice, ovládající polohu přiháněče. Když tedy obsluha manipuluje s variem, přiháněč se pohybuje automaticky s ním. Je to jednoduchý mechanický princip nevyužívající elektroniku. Obsluha se může ve finále soustředit na důležitější parametry sklízecí mlátičky.

Lišta Case IH dává důraz na jednoduchost.
Lišta Case IH dává důraz na jednoduchost.

Agri CS na trh dodává též pásové lišty MacDon, které byly rovněž na akci prezentovány. Lišta MacDon je ke sklízecí mlátičce zapojena podobně jako nářadí do třetího bodu traktoru. „Třetí bod“ u lišty MacDon je hydraulický, takže lze lištu naklápět na „špičku“, tedy až k zemi – to se ocení v případě sklizně polehlých porostů. Lišta je ke sklízecí mlátičce zavěšena za pomocí čtyř pružin – pomáhají lištu nadlehčovat. Kopírování je mechanické, většina konkurenčních lišta má elektronické. Tím, jak je lišta nadlehčována a po povrchu „plave“, překážku – například kámen - „přeskočí“. Lišta je vybavena pásy (dva boční pásy dopravují hmotu do středového pásu). Zajímavostí je, že u oblasti středového pásu (ve žlábku) dochází i k lapání kamenů, které se tak nedostanou do sklízecí mlátičky.

Jak můžete vidět, pohon lišty MacDon je velmi jednoduše řešen. Stejně tak přestavba na sklizeň řepky.
Jak můžete vidět, pohon lišty MacDon je velmi jednoduše řešen. Stejně tak přestavba na sklizeň řepky.

MacDon nabízí patentovanou flexibilní konstrukci, čímž je lišta rozdělena do třech separátních částí s děleným přiháněčem až do záběru 13,7 m. Lištou MacDon lze osadit jakoukoliv sklízecí mlátičku, na výrobci a značce nezáleží.

Autor: Milan Jedlička
Foto: Milan Jedlička

Tématické tagy


Vycházíme i v tisku. Časopis Agroportal24h.cz můžete mít ve schránce zcela zdarma.
Vycházíme i v tisku. Časopis Agroportal24h.cz můžete mít ve schránce zcela zdarma.