Agromex - Největší distributor zemědělské techniky v ČR
Dnes je 20.7. – svátek slaví Ilja

Největší rotorový shrnovač Fendt Former 14055 PRO dostal řadu vylepšení

Zveřejněno: 11. 1. 2023

Fendt Former 14055 PRO je největším shrnovačem firmy Fendt. Rotorový shrnovač s pracovním záběrem 10,5 až 13,8 metru se uplatňuje na velkých farmách a u poskytovatelů zemědělských služeb po celé Evropě. Nyní byl model inovován.

Pro shrnovač Fendt Former 14055 PRO je k dispozici nový balíček s pěti vysoce výkonnými LED pracovními světly.

Zajímavou funkcí rotorového shrnovače Fendt Former 14055 PRO je, že dokáže v reakci na snižující nebo zvyšující se pracovní rychlost při shrnování pohybovat s rotory směrem nahoru nebo dolů, a tím optimalizovat úhel prstů tak, aby za každých okolností docházelo ke kvalitnímu shrnování píce do řádků. Obsluha tak nemusí neustále během dne manuálně nastavovat shrnovač, vše probíhá automaticky.

Systém Fendt gapControl neustále kontroluje překrytí předních a zadních rotorů a zobrazuje jej na displeji. Další systém myMemory ukládá nastavení, jako je pracovní záběr a výška shrnování. Stačí pouze stisknout tlačítko a stroj se složí do kompaktní přepravní polohy. Po příjezdu na pole stačí opět stisknout tlačítko a shrnovač se rozloží do poslední uložené pracovní polohy. Tím se snižuje počet chyb při obsluze a výrazně se zkracuje doba seřizování stroje.

Pomocí systému ISOBUS obsluha nastavuje pracovní záběr a šířku řádku přímo z kabiny traktoru.
Pomocí systému ISOBUS obsluha nastavuje pracovní záběr a šířku řádku přímo z kabiny traktoru.

Pomocí systému ISOBUS obsluha nastavuje pracovní záběr a šířku řádku přímo z kabiny traktoru. Šířka řádku se nastavuje vždy synchronně pomocí zadních rotorů, zatímco pracovní šířku lze nastavit synchronně i nezávisle pro levou a pravou stranu pomocí předních rotorů. To má výhody při shrnování píce kolem stromů a sloupů. Systém ISOBUS je také schopen individuálně zvedat jednotlivé rotory na souvrati. Výšku zdvihu rotorů na souvrati lze nastavit v pěti stupních a prostřednictvím ovládacího terminálu. Ve standardní výbavě shrnovač disponuje sekvenčním ovládáním předních a zadních rotorů.

Šest nových bezkontaktních úhlových snímačů je namontováno na závěsu, předních zvedacích ramenech a nápravě podvozku shrnovače Fendt Former 14055 PRO. Snímač na závěsu akustickým signálem upozorňuje obsluhu na možné poškození stroje při určitém úhlu natočení. Snímač na předních zvedacích ramenech ukazuje pracovní záběr shrnovače v reálném čase. Nové snímače mají ještě delší životnost a nabízejí vyšší provozní bezpečnost.

V kombinaci s traktorem Fendt  lze všechny funkce shrnovače Fendt Former 14055 PRO ovládat prostřednictvím multifunkčního joysticku. V případě potřeby je k dispozici joystick pro dodatečnou montáž do jiných traktorů.
V kombinaci s traktorem Fendt lze všechny funkce shrnovače Fendt Former 14055 PRO ovládat prostřednictvím multifunkčního joysticku. V případě potřeby je k dispozici joystick pro dodatečnou montáž do jiných traktorů.

Všechny hydraulické komponenty stroje Fendt Former 14055 PRO jsou skryté. Kromě toho jsou všechny díly snadno přístupné pro údržbu a seřizování. Všechny důležité části shrnovače jsou přístupné zcela bez použití nářadí.

Největší rotorový shrnovač Fendt Former 14055 PRO dostal řadu vylepšení.
Největší rotorový shrnovač Fendt Former 14055 PRO dostal řadu vylepšení.

Řiditelná tandemová náprava zvyšuje manévrovací schopnosti shrnovače. Pro použití na extrémních svazích ji lze zablokovat. Pro shrnovač Fendt Former 14055 PRO je k dispozici nový balíček s pěti vysoce výkonnými LED pracovními světly. Ta optimálně osvětlují rotory a pracovní prostor během dlouhých sklizňových dnů, čímž zvyšují bezpečnost práce.