Agromex - Největší distributor zemědělské techniky v ČR
Dnes je 18.7. – svátek slaví Drahomíra

Skupina Krone dosáhla obratu ve výši 2,2 mld. Euro

Zveřejněno: 16. 12. 2019

Navzdory některým oborovým obtížím v odvětvích zemědělské techniky a užitkových vozidel dosáhla skupina KRONE v posledním obchodním roce 2018/2019 (1. srpen 2018 – 31. červenec 2019) obratu 2,24 mld. Euro, v porovnání s loňským obchodním rokem (zhruba 2,1 mld. €) je to další zvýšení. Na domácím německém trhu generovala společnost obrat 692,7 mil. euro, to odpovídá nárůstu, 109,8 mil. euro (18,8 %). 28,3 % tohoto domácího obratu připadá na zemědělskou výrobu, v užitkových vozidlech se dosáhlo 71,4 % z tohoto zisku.

Krone vyrábí jak zemědělskou techniku, tak užitková vozidla

Zahraniční obrat skupiny Krone v obchodním roce 2018/2019 dosáhl 1.547 mil. euro. To odpovídá zhruba loňskému roku. Téměř 67,5 % z toho zisku tvořily užitková vozidla a 32,5 % zemědělská technika. Tím se podíl zahraničního obchodu podílí na celkovém obratu 69,1 %, lehce pod podílem z loňského roku (72,7 %).

Zaměstnanci

Ve skupině Krone pracovalo v uplynulém obchodním roce celkem 5.292 zaměstnanců (počet kmenových zaměstnanců v předchozím období 4.897). V tomto počtu je započteno 270 učňů a studentů připravujících se na výkon povolání (v předchozím období 278). Důvodem zvýšení počtu zaměstnanců je rozšíření obchodních aktivit (například převzetí holandské skupiny Knappen) a také rozšíření vlastní obchodní sítě. V segmentu Krone užitkových vozidel pracovalo 2.997 lidí a v segmentu zemědělské techniky to bylo 2.109. Dalších 186 dalších pracovníků zastřešovalo chod celého holdingu.

Stav majetku/financování

Ve fiskálním roce 2018/2019 leží bilanční suma na úrovni 1.305,5 mil. eur (vloni to bylo 1.130,2 mil. eur). Proti celkovému objemu investic ve výši 92,9 mil. euro (v minulém období 67,0 mil. euro) a změnám konsolidačního rámce ve výši 23,6 mil. euro stojí odpisy ve výši 38,6 mil. euro v obou oblastech. Přírůstky plynou především z různých investic na různých pobočkách. Likvidní prostředky klesly o 11,8 mil. euro na 135,4 mil. euro. Hlavním důvodem byl nárůst investičních aktivit a nárůst pohledávek z obchodního styku k rozvahovému dni. Vlastní kapitál se díky dosaženému zisku výrazně zvýšil na 585,1 mil. euro (v minulém období 533,8 mil. euro). Podíl vlastního kapitálu lehce klesl ze 47,2 % na 44,8 %. V obchodním roce 2018/2019 se zvýšil střednědobý a dlouhodobý kapitál na 424,4 mil. euro (v minulém období 325,6 mil euro). Skupina má k dispozici střednědobý a dlouhodobý kapitál ve výši 1.010,0 mil. euro (v minulém období 859,7 mil. euro). To zahrnuje nejen veškerý dlouhodobý majetek, ale také veškeré zásoby a většinu pohledávek.

Investice k zajištění budoucnosti

Objem investic skupiny Krone činil 116,5 mil. euro. Do technologií a zařízení se nainvestovalo celkem 78,1 mil. euro. Investice do hmotného majetku činily 27,8 mil. euro a 10,6 mil. euro do finančních nástrojů. Největší investici směřovalo Krone do závodu v Herzlake, kde bylo třeba zvýšit výrobní kapacity výrob skříňových nástaveb Dry Liner a výměnných nástavbových systémů na dvojnásobek výstavbou nové montážní haly. Kromě toho začalo Krone se stavbou nového validačního centra „Future Lab“ v Lingenu a převzalo skupinu Knapen.

Bernard Krone, majitel a jednatel skupiny Krone, je nadmíru spokojen s průběhem obchodního roku 2018/2019. „Tento rok se občas vyznačoval obtížnými politickými situacemi, které měly velký dopad na celkovou ekonomiku - například Brexit nebo dokonce obchodní spor mezi USA a Čínou. Kromě toho se v některých regionech zopakovaly špatné klimatické podmínky, od extrémního sucha až po silné deště. V této souvislosti jsme velmi vděční, že se mnoho zákazníků v segmentu zemědělské techniky a užitkových vozidel rozhodlo pro naše produkty. I v této situaci ale stále vidíme možnosti budoucího růstu, protože Krone nabízí odpovědi na výzvy mega-trendů, jako je stále rychle rostoucí světová populace. Podle odhadů bude již v roce 2050 na Zemi žít přibližně 10 miliard lidí. Všichni musí být zásobováni potravinami a to vyžaduje nejmodernější a efektivní zemědělství. Souběžně s nárůstem světové populace bude nadále růst i přeprava zboží a tím i nákladní doprava..“

Krone užitková vozidla

Ve fiskálním roce 2018/2019 byl dosažen obrat z prodeje užitkových vozidel ve výši 1.54 mld. euro., a tím dosažen nárůst 3,2 %. Německý trh s podílem 32,2 % zůstal nadále nejdůležitějším trhem a posílil o 102 mil. euro (25,9%) na 495 mil. euro. Dalšími významnými trhy byla západní Evropa s 43,9 % (v minulém období 42,6 %) a také východní Evropa s 17,7 % (v minulém období 22,0 %). Pro zvýšení kvality produktů a zajištění flexibility výroby, investuje Krone důsledně do všech svých společností. V minulém obchodním roce byly vybudovány nová montážní linka pro skříňové návěsy Dry Liner a automatizovaná výrobní linka výměnných nástaveb v Herzlake. Vedle toho bylo i v Lübtheenu (montáž chladících návěsů) instalováno i komplexní kontrolní zařízení. Kromě toho společnost Krone dále rozšiřuje nabídku služeb souvisejících s užitkovými vozidly a nabízí nová řešení v segmentu náprav, stejně jako ve službách a správě dat.

Krone zemědělská technika

V uplynulém obchodním roce narazily již podruhé ceny výrobců na obtížné klimatické, politické a ekonomické podmínky. Přesto dosáhla divize zemědělské techniky v obchodním roce 2018/2019 celkový obrat 698,1 mil. euro. To ve srovnání s minulým obdobím odpovídá nárůstu 8,9 %. Nejsilnějším trhem bylo Německo s podílem 28,0 % (v minulém období 29,5 %). Západoevropské trhy měly podíl 35,6 % (v minulém období 35,1 %), východní Evropa 8,9 % (v minulém období 11,4 %), Severní Amerika 15,8 % (v minulém období 11,9 %) a ostatní země se pohybovaly na úrovni 11,7 % (v minulém období 12,1 %).

Produktové portfolio Krone pokračovalo ve strategickém rozšiřování modelových řad a také byl proveden facelift stávajících typů stojů. K největším zajímavostem minulé sezóny patří nový pásový lis VariPack a Comprima Plus, Swadro TC 1370 a mnoho nových žacích strojů, předně EasyCut F 400 CV se sklopnou lištou. S neutuchající razancí pokračuje vývoj i v oblasti digitalizace a managementu dat Krone a prezentuje novinky ve strojích, které obsluze výrazně usnadní její práci. Pro uspokojení stále rostoucí poptávky po zemědělských strojích investovala společnost Krone do moderních technologií výroby ve Spelle značné prostředky, příkladem jsou nová robotická CNC obráběcí centra.

Autor: Krone, Milan Jedlička
Foto: Krone

Tématické tagy