Agromex - Největší distributor zemědělské techniky v ČR
Dnes je 21.7. – svátek slaví Vítězslav

V hlavní roli mechanizace Demo farmy SOUFFLET AGRO v Litovicích je Sky Agriculture a principy regenerativního zemědělství

Zveřejněno: 12. 10. 2022

V letošním roce startuje naše Soilteq Demo farma v Litovicích. Tento poloprovozní pokus, vedený ve spolupráci s panem Bubnem, se skládá ze 14 parcel, každé o rozloze 0,5 ha. Farma bude sloužit jako předváděcí platforma pro technologie regenerativního zemědělství, mechanizace Sky Agriculture a dalších produktů ze Soufflet portfolia, jako jsou osiva a hnojiva. Pokus je rozdělen na 2 části, přičemž každá má svou vlastní pěstební technologií.

Sky Agriculture Easy Drill je využitelný v rámci technologií NO-TILL (strniště, meziplodina, TTP) a MIN-TILL (setí po podmítce, kypření apod.).

Celkem 10 parcel je vedeno v rámci systému regenerativního zemědělství, kde je kladen důraz na dlouhý osevní postup (10 let), střídání více druhů rostlin, trvalý pokryv půdy za pomoci meziplodin a minimální zpracování půdy s velkým důrazem na přímé setí do strniště, či do meziplodiny. Dále využíváme v maximální možné míře inovativní pěstební technologie, jako jsou například podsevy řepek OSR Protect, které mají za úkol omezit erozní riziko, zabránit vývoji plevelného spektra a poskytnout repelentní účinek proti podzimním hmyzím škůdcům.

Cílem Demo farmy SOUFFLET AGRO je ukázat našim zákazníkům regenerativní zemědělství v českých podmínkách, sdílet naše poznatky a v dlouhodobém horizontu porovnat tento systém s konvenčním způsobem hospodaření, který se nachází na zbylých 4 parcelách. Konvenční část pokusu je vedena ve čtyřletém osevním postupu, kde se střídají pouze 4 plodiny, meziplodiny jsou využívány jen pro splnění podmínek greeningu a půda je zpracovávána občasnou orbou a minimalizací.

Sky Agriculture v hlavní roli

Pro zpracování půdy a zakládání porostů je využívána mechanizace Sky Agriculture. Na pozemcích tak bude možné vidět všechny stroje z naší nabídky: Sky Agriculture Easy Drill, Sky Maxi Drill a Sky Agriculture Methys HDS.

Sky Agriculture Methys HDS je určený k rychlé a přesné práci při podmítce, přípravě půdy nebo setí.
Sky Agriculture Methys HDS je určený k rychlé a přesné práci při podmítce, přípravě půdy nebo setí.

Sky Easy Drill je výsledkem více než 40letého výzkumu a vývoje. Jde o speciální secí stroj využitelný v rámci technologií NO-TILL (strniště, meziplodina, TTP) a MIN-TILL (setí po podmítce, kypření apod.). Hlavní část secího stroje Sky Easy Drill – tandemový systém uložení secích botek – je charakteristický svou přesností ukládání osiva. Maximální přítlak na botku může činit až 250 kg, což oceníme zvláště při setí přímo do strniště nebo přísevech do TTP. Tento přítlak lze v závislosti na půdních podmínkách přenášet buď na přední přítlačná kola (za vlhkých podmínek), nebo zadní zavírací kola (za suchých podmínek).

Naproti tomu model Sky Maxi Drill je secí stroj určený pro setí do jakkoli zpracované půdy. To zahrnuje setí po orbě, hloubkovém kypření, podmítce, případně přímo do strniště nebo meziplodiny. Hlavním rozdílem mezi těmito modely je, že Sky Maxi Drill je vybaven diskovou přípravou a dokáže si tak půdu před setím sám připravit. Výsevní jednotka Cultidisc, která je tvořena diskem a secí botkou, je uchycena na pružné slupici, jež zajišťuje neustálý kontakt s půdou.

Sky Agriculture Maxi Drill je určený pro setí po orbě, hloubkovém kypření, podmítce, případně přímo do strniště nebo meziplodiny.
Sky Agriculture Maxi Drill je určený pro setí po orbě, hloubkovém kypření, podmítce, případně přímo do strniště nebo meziplodiny.

Oba modely secích strojů Sky Agriculture lze vybavit až 4 zásobníky, díky nimž je možné přesně a kvalitně vysévat 4 produkty ve 4 různých dávkách s uložením do 2 hloubek setí, a to při jediném přejezdu. Využití 4 zásobníků nabízí hned několik možností najednou a ve spojení se systémem E-Drive – elektronicky ovládanou distribuční hlavou – ocení tyto stroje i ti nejnáročnější uživatelé. Systém E-Drive dovoluje obsluze traktoru nastavit z pohodlí kabiny ty řádky, které mají být otevřeny či naopak zavřeny. Stroj vybavený vícekomorovým zásobníkem a 2 hloubkami setí tak nabízí mnoho možností využití. Je praktickým pomocníkem při střídavém setí (např. řádek řepky, řádek podsevu, včetně přihnojení) nebo při nastavování různých kombinací řádků.

Secí stroje Sky Agriculture se vyznačují snadným přístupem ke všem částem.
Secí stroje Sky Agriculture se vyznačují snadným přístupem ke všem částem.

Sky Methys HDS, neboli Hybrid Disc System, je určený k rychlé a přesné práci při podmítce, přípravě půdy nebo setí. Jde o podmítač navržený jako secí stroj, který v základní výbavě disponuje podpěrou pro distribuční hlavu. V kombinaci s předním dvoukomorovým zásobníkem Sky Methys FT 1800 je vhodný nejen pro setí meziplodin, ale také například pro setí pšenic v extrémních podmínkách po zrnové nebo silážní kukuřici.

Regenerativní zemědělství představuje způsob obhospodařování půdy, jehož základním principem je návrat k přírodě a jejím přirozeným ekologickým a biologickým procesům a vztahům. Je to metoda vnímající rostliny a půdní organismy jako společný metabolický systém. Díky tomuto systému půda lépe zadržuje vodu, váže živiny, zvyšuje se zpracovatelnost půdy a v neposlední řadě se efektivněji potlačuje růst plevelů a chorob. Metoda vychází z přístupu minimálního zpracování půdy a maximální podpory mikrobiálního života v ní. Regenerativní zemědělství je postaveno na samoobnovujících a samoregulačních schopnostech půdy vytvářet zdravý a odolný ekosystém a na snaze zabránit degradaci půdy jejím mechanickým zpracováním, používáním chemických látek, průmyslových hnojiv a jiných nešetrných postupů.