Agromex - Největší distributor zemědělské techniky v ČR
Dnes je 20.7. – svátek slaví Ilja

Zemědělský výzkum se zaměří na změny klimatu i podporu inovací a pokročilých technologií. Ministerstvo vybralo nové výzkumné projekty

Zveřejněno: 24. 12. 2023

Celkem 70 vědeckých a výzkumných projektů podpoří Ministerstvo zemědělství v příštích letech v Programu na podporu aplikovaného výzkumu na období 2024 – 2032 ZEMĚ II. Nejčastěji se výzkumníci zaměří na adaptaci polních plodin na měnící se klima a snižování používání antimikrobiotik a pesticidů. Na výzkum nových projektů poskytne MZe v roce 2024 přes 210 milionů korun, celkový objem prostředků do roku 2032 je více než 1 miliarda korun.

Ministerstvo zemědělství vybralo nové výzkumné projekty. Foto Deemerwha studio, shutterstock.com

Ministerstvo zemědělství vybralo 70 výzkumných projektů, na které poskytne peníze v rámci programu ZEMĚ II. V roce 2024 získají více než 210 milionů korun. V klíčové oblasti Bioekonomiky podpoří Ministerstvo zemědělství 15 projektů, ve Smart zemědělství 31 projektů a v oblasti Globální změny v biosféře 24 projektů.

„Změna klimatu, sucho a vysoké teploty ovlivňují zemědělství, výnosy polních plodin i kalamitní výskyty škůdců či chorob. Mohou vést až k ohrožení zabezpečení dostatečného množství kvalitních potravin v celosvětovém měřítku. Proto jsou výzkum a inovace v zemědělství, lesnictví, potravinářství, i rozvoj obnovitelných zdrojů klíčové pro řešení problémů spojených s klimatickou změnou,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).

Na Podprogram I, který je zaměřen zejména na podporu inovativního zemědělství a lesnictví, přispěje Ministerstvo zemědělství v příštích letech 834 milionů korun. Podpořené projekty se týkají například léčby infekcí, podpory zdraví a reprodukce hospodářských zvířat, smart nástrojů pro řízení závlahových systémů, prvků polní autonomie v ovocnářství a školkařství, nových postupů šlechtění tradičních odrůd rostlin, druhové přeměny lesů odolnějších na změny klimatu a nových technologií při výrobě tradičních potravin.

Podprogram II je zaměřen na potřeby veřejného sektoru. Výzkumníci od Ministerstvo zemědělství získají 181 milionů korun na projekty hospodaření s organickou hmotou v orné půdě, uplatnění místní produkce na rozvoji veřejného stravování, dvojího využití půdy k zemědělské výrobě a výrobě elektřiny, sledování zdravotního stavu hospodářských zvířat za pomoci technologií precizního zemědělství, inovativní technologie v integrované ochraně rostlin nebo výzkum alternativního ustájení pro nahrazení klecových technologií v porodnách prasnic. Projekty se zaměřují i na rozvoj strategií k zabezpečení dostatečných a udržitelných vodních zdrojů v krajině a pro pokrytí hospodářských potřeb.

Celkem bylo do programu ZEMĚ II přihlášeno 333 návrhů, ze kterých 312 postoupilo do odborného hodnocení. Ministerstvo zemědělství vybralo 70 návrhů podle aktuálních i dlouhodobých cílů českého zemědělství v souladu se strategiemi Green Deal a Farm to Fork.

Kompletní seznam vybraných projektů v programu ZEMĚ II najdete zde: Vyhlášení výsledků veřejné soutěže | eAGRI