AGRALL POLNÍ DEN 2023 Mezi planetami a (hvězdami)
Dnes je 4.6. – svátek slaví Dalibor

Příspěvky na téma „Dotace“

Téma „Dotace“ – třídění:

Podávání jednotné žádosti zahájeno. Letošní podání je možné výhradně přes Portál farmáře

(19.4.2023) Dne 17. 4. 2023 zahájil Státní zemědělský intervenční fond příjem jednotné žádosti 2023. Prostřednictvím jednotné žádosti je možné požádat jak o přímé platby, tak o neprojektová opatření Rozvoje venkova. Jednotnou žádost je nutné podat v řádném termínu…

Ministerstvo zemědělství podpoří z evropských fondů druhovou pestrost v lesích a také upraví základní podmínky pro hospodaření zemědělců

(4.4.2023) Ministerstvo zemědělství (MZe) připravilo dotace na Lesnicko-environmentální platby pro zlepšení životního prostředí, přípravu na změnu klimatu a ochranu lesů. Do roku 2027 na ně poskytne téměř 450 milionů korun. Dotace jsou součástí Společné zemědělské…

Včelaři mají na příští léta zajištěnu podporu 110 milionů korun ročně, polovinu z českého a polovinu z unijního rozpočtu

(21.3.2023) Podle nového nařízení vlády o opatřeních v odvětví včelařství, které připravilo Ministerstvo zemědělství, budou moci do roku 2027 včelaři ročně žádat o celkovou podporu 110 milionů korun. 50 % půjde z rozpočtu EU, druhých 50 % z rozpočtu ČR. Materiál…

Zemědělci budou mít možnost prokázat několika způsoby, že skutečně podnikají v oboru

(13.3.2023) Ministerstvo zemědělství (MZe) reaguje na aktuální diskuze k podmínce aktivního zemědělce, kterou je nutné splnit, aby měl žadatel nárok na dotace. MZe doplňuje další možnosti, jak může zemědělec prokázat, že aspoň 30 % jeho příjmů pochází ze zemědělství…

Modernizace na vinicích a větší komfort hospodářských zvířat v chovech. Ministerstvo zemědělství představilo dotace do roku 2027

(10.3.2023) Ministerstvo zemědělství (MZe) připravilo dotace pro zlepšení podmínek v chovech hospodářských zvířat a na modernizaci a restrukturalizaci vinic. Do roku 2027 půjde na pohodu zvířat téměř 3,7 miliardy korun, na vinice více než 600 milionů korun. Dotace…

Ministerstvo zemědělství podpoří chovatele prasat novou dotací ve výši 2 miliardy korun, další prostředky půjdou na ochranu přírody

(8.3.2023) Ministerstvo zemědělství (MZe) chce do roku 2027 poskytnout chovatelům přibližně 2 miliardy korun na očkování prasat proti infekčním nemocem. Další prostředky půjdou zemědělcům, kteří hospodaří v přírodně cenných oblastech Natura 2000, horských oblastech…

SZIF rozdělí přes 146 milionů korun chovatelům bahnic, koz a producentům brambor pro výrobu škrobu

(3.3.2023) Státní zemědělský intervenční fond vydává rozhodnutí k dalším dobrovolným podporám vázaným na produkci (VCS). Mezi 2 382 zájemců, kteří vloni požádali o podporu na chov koz nebo bahnic, SZIF rozdělí přes 70 milionů korun. K dotaci na produkci brambor pro…

Ke snížení počtu přemnožených hrabošů pomůže MŽP 40 miliony. Zemědělci je budou moci hubit jen cíleně

(28.2.2023) V letošní zatím mírné zimě hraboši prosperují a po třech letech se opět přemnožili. Kritická je situace zejména v Jihomoravském, Olomouckém a Zlínském kraji. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) a Ministerstvo zemědělství (MZE) se domluvily na principu…

Na ošetřování trvalých travních porostů získají zemědělci přes 3,15 miliardy korun

(24.2.2023) Státní zemědělský intervenční fond začíná vydávat rozhodnutí k dotačnímu titulu Ošetřování trvalých travních porostů. O tuto neprojektovou podporu z Programu rozvoje venkova zažádalo prostřednictvím Jednotné žádosti 2022 celkem 16 170 zemědělců. Fond…

← Zpět