Agromex - Největší distributor zemědělské techniky v ČR
Dnes je 20.7. – svátek slaví Ilja

PŘEHLED: Nová pravidla programu Investiční úvěry Lesnictví od PGRLF

Zveřejněno: 10. 7. 2024

Rádi bychom Vás informovali o nových pravidlech programu INVESTIČNÍ ÚVĚRY LESNICTVÍ od PGRLF, který se bude v letošním roce vyhlašovat. Termín příjmu zatím nebyl zveřejněn. Je očekáván v srpnu nebo na podzim 2024.

Traktor Steyr v lesnické úpravě.

Kdo může žádat:

A. podnikatel – vlastník, nájemce (pachtýř) nebo vypůjčitel lesa o celkové výměře alespoň 3 ha, který hospodaří dle schváleného lesního hospodářského plánu nebo převzaté platné lesní hospodářské osnovy, nebo obec – vlastník, nájemce (pachtýř) nebo vypůjčitel lesa, který hospodaří dle schváleného lesního hospodářského plánu nebo převzaté platné lesní hospodářské osnovy

B. podnikatel zabývající se činnostmi uvedenými v CZ-NACE

  • 2.10 (Lesní hospodářství a jiné činnosti v oblasti lesnictví)

  • 2.20 (Těžba dřeva)

  • 2.40 (Podpůrné činnosti pro lesnictví)

nebo odpovídajícími činnostmi, které má zapsány v živnostenském rejstříku

C. podnikatel provozující lesní školkařskou činnost v lesních školkách a je veden v ústřední evidenci držitelů licence k uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin

Výše podpory:

  • Maximální částka snížení jistiny úvěru 30 000 EUR

  • Výše podpory může činit maximálně 50 % z celkové výše poskytnutého úvěru

Na co se může žádat:

  • Strojní zařízení a vybavení pro hospodaření v lese nebo pro lesní školkařskou činnost

  • Podporovaný stroj musí být vybaven technickými prvky, které jsou v souladu s podnikatelským záměrem (např. lesnickými či ochrannými prvky v případě pořízení traktoru)

Podmínka:

  • Podpora se neposkytuje žadatelům, kteří uzavřeli v období 24 měsíců před podání žádosti Smlouvu o investičním úvěr v rámci programu Investiční úvěry Lesnictví