Agromex - Největší distributor zemědělské techniky v ČR
Dnes je 20.7. – svátek slaví Ilja

Zemědělci letos podali 30 513 Jednotných žádostí. Fond rozdělí okolo 30 miliard korun

Zveřejněno: 30. 6. 2024

Státní zemědělský intervenční fond ukončil přijímání Jednotných žádostí. Zemědělci již druhým rokem podávali formulář s žádostí výhradně elektronicky prostřednictvím Portálu farmáře a stejně jako v předešlých letech využívali poradenského servisu pracovníků Fondu na 65 regionálních pracovištích a infolince SZIF.

Zemědělci letos podali 30 513 Jednotných žádostí. Fond rozdělí okolo 30 miliard korun. foto Juergen Striewski

Prostřednictvím Jednotné žádosti (JŽ) je možné žádat jak o přímé platby, tak o neprojektová opatření Rozvoje venkova. Jednotnou žádost Fond přijímal v řádném termínu do 15. května 2024 a následně do 10. června 2024 se sankcí 1 % za každý den prodlení.

„Jednotná žádost pro letošní rok doznala řadu změn i zmírnění podmínek pro žadatele. Přechod na elektronické podání zvládli žadatelé s přehledem, přesto jsme i letos uspořádali 32 seminářů v regionech, na které přišlo 3 899 zájemců z řad zemědělské veřejnosti. Navíc jsme realizovali i čtyři online webináře, kam se připojilo téměř 2 000 účastníků, říká generální ředitel SZIF Petr Dlouhý.

„Cílem a posláním Fondu je vyplatit žadatelům co největší objem peněz a toho dosáhneme tak, že žádosti k nám přijdou bezchybně vyplněné. Fond proto žadatelům poskytuje profesionální edukativní servis a poradenství. A nedostal-li se žadatel osobně na prezentační seminář, mohl si následně přehrát záznam z webináře na YouTube“, dodává generální ředitel SZIF Petr Dlouhý.

„Počet podaných žádostí 2024 je 30 513, od 29 640 žadatelů, rozdíl je způsoben v chybně vyplněné, či opakovaně podané žádosti. Pro srovnání s loňským rokem mohu uvést, že loni bylo za celé období, tedy v řádném termínu i v termínu se sankcí podáno 31 218 žádostí od 29 827 žadatelů, říká Vítězslav Vopava, ředitel Sekce přímých plateb, environmentálních podpor PRV a SOT.

Novinky v Jednotné žádosti 2024

Pro opatření CIS Podpora na chov krávy chované v systému chovu s tržní produkcí mléka byla zavedena povinnost zapojení hospodářství k 31. březnu 2024 minimálně do jednoho ze schémat kvality. Žadatel splňuje schéma kvality i tehdy, pokud má alespoň jedno hospodářství s mléčnou produkcí (prvovýrobou mléka) evidované Státní veterinární správou. Tato povinnost platí pro žadatele, kteří podají žádost na více než 10 kusů dojnic.

U Opatření Doplňková podpora příjmu pro mladé zemědělce došlo ke změně lhůty pro zahájení zemědělského podnikání z 24 měsíců na maximálně 5 let před podáním žádosti o poskytnutí Doplňkové podpory příjmu pro mladé zemědělce.

Zavedeny dvě nové dotační deklarace půdních bloků – deklarace pro Malého zemědělce, deklarace pro Základní ekoplatbu.

V rámci Deklarace plodin žadatel uvádí nové údaje – meziplodiny a jejich datum výsevu a zapravení – pomocnou plodinu – plodinu podsevu.

Změna podmínky týkající se požadavku na minimální procento plochy neprodukčních ploch pro DZES 8 a Základní ekoplatbu: DZES 8: 4 % libovolných neprodukčních ploch – Základní ekoplatba: 5 % libovolných neprodukčních ploch.

Autor: Eva Češpiva
Foto: Juergen Striewski

Tématické tagy