Agromex - Největší distributor zemědělské techniky v ČR
Dnes je 23.7. – svátek slaví Libor

Příspěvky na téma „Dotace“

Téma „Dotace“ – třídění:

Vědci a vědkyně mohou získat 1 miliardu korun například na výzkum ochrany přírody, nových postupů hospodaření nebo přípravy na klimatickou změnu

(14.6.2023) Ministerstvo zemědělství vyhlásilo první veřejnou soutěž na vědecké projekty, kterým v rámci Programu ZEMĚ II poskytne v příštích letech 1 miliardu korun. Výzkumníci se mohou přihlásit s projekty na vlastní téma, případně se zaměřit na jednu z 22…

Chytré technologie na polích a přechod na volné chovy slepic. Zemědělci získají na investice a rozvoj 8,3 miliardy korun

(9.6.2023) Ministerstvo zemědělství vyhlásilo 1. kolo příjmu žádostí o projektové dotace na rozvoj venkova podle Strategického plánu nové Společné zemědělské politiky na období 2023 – 2027. Podpory půjdou například na moderní technologie, větší pohodu zvířat nebo…

Dejte pozor na srnčata. Ministerstvo zemědělství poskytuje novou dotaci na ochranu zvířecích mláďat při senoseči

(29.5.2023) Ministerstvo zemědělství upozorňuje zemědělce, aby při sečení luk a sklizni polí ochránili srnčata, která se můžou skrývat v porostu. Za nedbalost hrozí pokuta až 10 tisíc korun. Ministerstvo zemědělství poskytuje dotace na plašiče nebo nově na signální…

Na polích a pastvinách vyrostou duby, habry a lípy. Zcela nové opatření Agrolesnictví podpoří výsadbu stromů na zemědělské půdě

(28.5.2023) Ministerstvo zemědělství připravilo nové opatření Agrolesnictví. Zemědělci budou moci získat podporu na pěstování dřevin, pokud na stejném pozemku budou zároveň růst zemědělské plodiny nebo se tam budou pást hospodářská zvířata. Do roku 2027 je na dotaci…

Ministerstvo zemědělství má hotový komplexní plán proti suchu na příští léta, na prevenci bude dávat téměř 16 miliard korun ročně

(24.5.2023) Zajistit vodní zdroje s pitnou vodu pro obyvatele, zadržet a posílit vodu v krajině pro přírodu i zemědělskou produkci a zabezpečit energetické zdroje. To jsou hlavní cíle Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky na období 2023 –…

Biopásy podpořeny částkou 77 milionů korun

(6.5.2023) Státní zemědělský intervenční fond začal vydávat rozhodnutí na založení a obhospodařování krmných a nektarodárných biopásů realizovaných v rámci agroenvironmentálně-klimatických opatření Programu rozvoje venkova. Krmné biopásy budou podpořené částkou 61…

Podávání jednotné žádosti zahájeno. Letošní podání je možné výhradně přes Portál farmáře

(19.4.2023) Dne 17. 4. 2023 zahájil Státní zemědělský intervenční fond příjem jednotné žádosti 2023. Prostřednictvím jednotné žádosti je možné požádat jak o přímé platby, tak o neprojektová opatření Rozvoje venkova. Jednotnou žádost je nutné podat v řádném termínu…

Ministerstvo zemědělství podpoří z evropských fondů druhovou pestrost v lesích a také upraví základní podmínky pro hospodaření zemědělců

(4.4.2023) Ministerstvo zemědělství (MZe) připravilo dotace na Lesnicko-environmentální platby pro zlepšení životního prostředí, přípravu na změnu klimatu a ochranu lesů. Do roku 2027 na ně poskytne téměř 450 milionů korun. Dotace jsou součástí Společné zemědělské…

Včelaři mají na příští léta zajištěnu podporu 110 milionů korun ročně, polovinu z českého a polovinu z unijního rozpočtu

(21.3.2023) Podle nového nařízení vlády o opatřeních v odvětví včelařství, které připravilo Ministerstvo zemědělství, budou moci do roku 2027 včelaři ročně žádat o celkovou podporu 110 milionů korun. 50 % půjde z rozpočtu EU, druhých 50 % z rozpočtu ČR. Materiál…

Zemědělci budou mít možnost prokázat několika způsoby, že skutečně podnikají v oboru

(13.3.2023) Ministerstvo zemědělství (MZe) reaguje na aktuální diskuze k podmínce aktivního zemědělce, kterou je nutné splnit, aby měl žadatel nárok na dotace. MZe doplňuje další možnosti, jak může zemědělec prokázat, že aspoň 30 % jeho příjmů pochází ze zemědělství…

Modernizace na vinicích a větší komfort hospodářských zvířat v chovech. Ministerstvo zemědělství představilo dotace do roku 2027

(10.3.2023) Ministerstvo zemědělství (MZe) připravilo dotace pro zlepšení podmínek v chovech hospodářských zvířat a na modernizaci a restrukturalizaci vinic. Do roku 2027 půjde na pohodu zvířat téměř 3,7 miliardy korun, na vinice více než 600 milionů korun. Dotace…

Ministerstvo zemědělství podpoří chovatele prasat novou dotací ve výši 2 miliardy korun, další prostředky půjdou na ochranu přírody

(8.3.2023) Ministerstvo zemědělství (MZe) chce do roku 2027 poskytnout chovatelům přibližně 2 miliardy korun na očkování prasat proti infekčním nemocem. Další prostředky půjdou zemědělcům, kteří hospodaří v přírodně cenných oblastech Natura 2000, horských oblastech…

SZIF rozdělí přes 146 milionů korun chovatelům bahnic, koz a producentům brambor pro výrobu škrobu

(3.3.2023) Státní zemědělský intervenční fond vydává rozhodnutí k dalším dobrovolným podporám vázaným na produkci (VCS). Mezi 2 382 zájemců, kteří vloni požádali o podporu na chov koz nebo bahnic, SZIF rozdělí přes 70 milionů korun. K dotaci na produkci brambor pro…