Agromex - Největší distributor zemědělské techniky v ČR
Dnes je 20.7. – svátek slaví Ilja

Agrokonzulta Žamberk představuje secí stroj MZURI s technologií STRIP-TILL, PRO-TILL – vše během jednoho přejezdu

Zveřejněno: 2. 7. 2024

Systém MZURI byl zkonstruován a vyroben ve Velké Británii podle standardů nejvyšší kvality. Řada přímých secích strojů MZURI je schopna provádět více operací včetně přípravy půdy, hnojení, setí a utužování v jednom přejezdu.

Secí stroj MZURI.

Systém MZURI byl zkonstruován a vyroben ve Velké Británii podle standardů nejvyšší kvality. Byl vyvinut zemědělci v nepřetržité provozní interakci s pěstiteli. Jako takový byl navržen cíleně tak, aby poskytoval rychlá řešení pro aktuální zemědělské výzvy na omlazení půdní struktury, snížení nákladů na sklizeň a zvyšování výnosů. Všechny produkty MZURI prošly náročnými testy a před uvedením na trh byly vyzkoušeny na naší vlastní farmě. Řada přímých secích strojů MZURI je schopna provádět více operací včetně přípravy půdy, hnojení, setí a utužování v jednom přejezdu.

Protože systém eliminuje řadu zbytečných kroků, trvá stejná příprava půdy k setí jen zlomek času ve srovnání s konvenčním zakládáním. Výrazné snížení nároků se týká také pracovních sil a kapitálových investic.

V sortimentu firmy MZURI nalezneme řadu PRO-TILL, která je k dispozici ve verzích 3, 4 a 6 metrů. Pro další všestrannost je řada k dispozici s volitelnými doplňky, jako jsou:

Serie MZURI SELECT, PRO-TILL

  • MZURI 3T – 33,3 cm nebo 66,6 cm rozteč řádků

  • MZURI 4T – 36,3 cm nebo 72,6 cm rozteč řádků

  • MZURI 6T – 35,3 cm nebo 70,6 cm rozteč řádků

Serie MZURI XZACT

Systém XZACT je vybaven elektronickou výsevní jednotkou pro přesné umístění jednotlivých semen. Stálý hydraulický tlak na každé výsevní rameno zajišťuje rovnoměrnou hloubku setí. Systém je vybaven vakuově nastavitelným dávkováním pro přesné rozdělení osiva bez ohledu na jejich velikost.

Každá výsevní sekce je vybavena dávkovacím kotoučem a oddělovacím zařízením zabraňujícím vynechání nebo dvojímu výsevu semen. Nezávislý pohon elektromotorem je k dispozici pro udržení rovnoměrných prostorů pro osivo i při různých rychlostech. Na rozdíl od běžných zásobníků v přesných secích strojích jsou mini zásobníky 24 litrů (52 litrů) namontované na ramenech secích botek MZURI Pro-Til XZACT automaticky doplňovány osivem pomocí podávacího mechanismu umístěného v každé dávkovací jednotce. Osivo je dodáváno z hlavní nádrže, což prodlužuje dobu nepřetržitého provozu a zkracuje prostoje.

Ramena radliček se secí jednotkou se pohybují ve dvou rovinách, vertikální a horizontální. To umožňuje pracovat ve vrchní vrstvě kultivačního pásu půdy a přesně ukládat osivo do kultivačního pásu. Model MZURI Pro-Til XZACT má navíc speciální utužovací kola pro utužení půdy. Díky tomu se zabraňuje vzniku vysoce provzdušněných zón v půdě, což následně podporuje rovnoměrné vzcházení semen a omezuje vysychání půdy. V závislosti na druhu plodiny jsou k dispozici vyměnitelné výsevní disky.

Systém MZURI XZACT je vybaven elektronickou výsevní jednotkou pro přesné umístění jednotlivých semen.
Systém MZURI XZACT je vybaven elektronickou výsevní jednotkou pro přesné umístění jednotlivých semen.

MZURI PRO-TIL: Jednoprůchodová technologie

MZURI PRO-TILL je navržen jako stroj pro strniště a provádí zpracování půdy, hnojení a setí v jednom přejezdu. Radličky a kola jsou střídavě rozmístěny ve dvou řadách, aby byl ponechán velký prostor pro průchod posklizňových zbytků. Každá kypřicí a secí radlice je nezávisle řízena hydraulickými rameny, aby byl zajištěn přesný přítlak na každou sekci. Tento řízený tlak zajišťuje přesnou hloubku a vynikající kontakt osiva s půdou.

Dávkovací jednotka osiva využívá elektromotory s proměnlivými otáčkami, které pohánějí příslušné výsevní válce. K dispozici je výběr výsevních válečků, vyhovujícím prakticky všem typům osiv. Kalibrace je jednoduchá a přesná. Stačí stisknout tlačítko, zvážit nasbírané osivo a zadat množství na ovládacím panelu.

Systém RDS Artemis upravuje množství vysetého osiva za chodu a zajišťuje všechny funkce hnojení, ovládání a sledování výsevku.

Pásové zpracování půdy MZURI PRO-TILL poskytuje optimální prostředí pro růst rostlin a výnosy. Technologie MZURI PRO-TILL spočívá v obdělávání pouze úzkých pásů půdy, do nichž se vysévají hnojiva a osiva. Zbytky plodin zůstávají v neobdělávaných meziřádcích. To pomáhá zadržovat vodu a zachovávat organickou hmotu, čímž se zlepšuje struktura půdy, její úrodnost a produktivita.

Jedním přejezdem s MZURI PRO-TILL můžete nejen kultivovat pásy půdy, ale také aplikovat minerální hnojiva a vysévat semena plodin a mikrogranule, některé přípravky na ochranu rostlin nebo osivo meziplodin. Proto lze takovou přípravu pole a setí nazvat "jednoprůchodovou technologií". Všechny nástroje nářadí pracující postupně vytvářejí půdní zóny s rozdílnými podmínkami hospodaření.

MZURI jako univerzální nářadí

Nářadí MZURI jsou univerzální stroje pro setí všech obilovin, řepky, luskovin, kukuřice, sóji, slunečnice, lnu, máku, konopí a dalších. Výsev různých druhů rostlin je možné provádět jediným nářadím, které lze snadno přestavět vhodnými sekcemi pro přesný výsev. Secí stroj může být také vybavený pro setí až čtyř různých materiálů. Možnost rozšíření zásobníku na 4 komory je určena pro zásobník o objemu 5 400 litrů. Ve výsledku tak máme k dispozici zásobník o objemu 5 600 litrů rozdělený na sekce v poměru 40 % / 40 % / 10 % / 10 %.

Zásobník o objemu 5 600 litrů rozdělený na sekce.
Zásobník o objemu 5 600 litrů rozdělený na sekce.

Zóna A – Kultivace

Ozubené disky rozřezávají slámu a další rostlinné zbytky na povrchu půdy a zároveň je vytlačují na obě strany obdělávaného pásu. Automaticky přestavitelné radličky s vyměnitelnými pracovními díly kypří pás půdy. Půda v tomto pásu je kyprá, vlhká, bez rostlinných zbytků na povrchu. Hnojivo je umístěno níže v části zpracovávaného půdního pásu, než bude vyseto osivo. To pomáhá optimalizovat jeho dávku a zajistit dostupnost živin pro rostliny od počátku vegetace.

Zóna B – opětovné utužení

Jedinečnou vlastností konstrukce MZURI PRO-TIL je, že celá hmotnost stroje je rovnoměrně aplikována na všechny zpracovávané pásy. To umožňuje opětovné utužení nakypřené půdy, čímž se odstraní tzv. velké vzduchové kapsy, zvýší se kontakt vlhké půdy se semeny a později i s kořeny.

Zóna C – setí

Secí botky každé sekce pracují zcela nezávisle na kypřicích botkách. Tím, že dokonale kopírují obrysy pole, udržují konstantní hloubku setí a snadno se nastavují. Každá radlička využívá hydraulický systém k vyvíjení tlaku na kolečko pro regulaci hloubky setí. Na základě toho je zajištěna rovnoměrná hloubka setí a osivo je zatlačeno do vlhké půdy, čímž jsou vytvořeny podmínky pro rychlé klíčení.

Jednotlivé zóny secího stroje MZURI.
Jednotlivé zóny secího stroje MZURI.

Zkušenosti z praxe

Dne 27. 3. 2024 proběhlo první setí jarního ječmene s novým předváděcím secím strojem MZURI PRO TILL 4TX v podniku v Pardubickém kraji. Setí bylo prováděno do strniště, kde se nacházela již vymrzlá ozimá meziplodina. Výsevek byl nastaven na 200 kg/ha ječmene a 150 kg/ha hnojiva. Hloubka osiva byla nastavena na cca 2 – 3 cm a hnojivo bylo ukládáno do hloubky cca 17 cm.

Na fotografiích můžete vidět půdu po zpracování strojem MZURI.
Na fotografiích můžete vidět půdu po zpracování strojem MZURI.
Na fotografiích můžete vidět výsledný porost ke dni 7. 6. 2024.
Na fotografiích můžete vidět výsledný porost ke dni 7. 6. 2024.
Na fotografii můžete vidět technologii STRIP-TILL při setí kukuřice po žitě, přímo do strniště.
Na fotografii můžete vidět technologii STRIP-TILL při setí kukuřice po žitě, přímo do strniště.